Klinisch psycholoog en kinderpsychologen

Onze psychologen zijn allen universitair afgestudeerd met onderscheiding, als Master Klinisch Psycholoog, met een bijkomende universitaire opleiding psychotherapie.

 Jan Schrans heeft  sinds 17 jaar een eigen Psychologenpraktijk  en heeft 18 jaar ervaring als klinisch psycholoog en psychotherapeut in een psychiatrisch ziekenhuis.

Klinisch Psycholoog Jan Schrans
Kindertherapeut
Kinderpsycholoog Ruth Six
Kinderpsycholoog Lisa Vaneeckhoutte

 

Wij bieden u een duidelijk professioneel kader in een ongedwongen sfeer. Wij helpen vaak mensen die moeilijk over sommige ervaringen of gevoelens kunnen spreken. Onze kindertherapeuten werken met behulp van speltherapie en spelmateriaal, in nauwe samenwerking met de ouders.

Binnen de week krijgt u een verkennend gesprek. Psycholoog Jan schrans en zijn collega’s helpen u of uw kinderen met een eenmalig gesprek, een vrijblijvend advies, korte begeleiding of psychotherapie. Onze kinderpsychologen helpen u ook bij de opvoedingsproblemen of psychologische problemen van u of van uw kinderen. Misschien weet u weinig over psychologie en psychotherapie. U vindt op deze website juiste en verstaanbare informatie over vele psychologische problemen en de behandeling ervan, ook bij kinderen en jongeren. Onze opleiding, tarief en manier van werken kunt u hier in detail nakijken.

Onze patiënten wonen overwegend in de regio Kortrijk, Waregem, Deinze, Oudenaarde & Gent. Voor ADD behandeling consulteren patiënten ons uit gans Vlaanderen en Brussel.

 U kunt de psycholoog contacteren per telefoon of e-mail, maar dit kan ook via uw huisarts of via andere hulpverleners.

 Sinds 3 maart 2018 is naast het beroep van klinisch psycholoog ook dat van psychotherapeut wettelijk erkend. Dat was nodig, want er was een wildgroei aan ‘psychotherapeuten’ zonder diploma of opleiding. Op deze website leert u in enkele stappen een geschikte en bekwame psycholoog vinden.

 Contacteer ons gerust met uw vragen of voor een eerste verkennend gesprek.

 Psychologenpraktijk Jovo