Depressief zijn

Afspraak >U voelt zich bij momenten depressief. Alles is lastig, veel gaat moeizaam. Het verlangen om dingen te doen, mensen te ontmoeten ontbreekt. U hebt er geen zin in, ziet het niet (meer) zitten.

Symptomen depressie: wisselend

Depressief zijn
Misschien verdwijnt dit gevoel van depressief zijn bij u, om erna terug te keren. Of is het altijd aanwezig? Neerslachtigheid verschilt erg per situatie en per moment. Toch ziet u bij uw depressief zijn symptomen die vaak terugkeren. Ruwweg zijn die in te delen, als volgt:

Depressief zijn: psychisch

 • Gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid
 • Lage zelfwaardering, weinig zelfvertrouwen
 • Zelfmoordgedachten
 • Verdriet, ontbreken van plezier, weinig libido
 • Schuldgevoelens, angst en bezorgdheid
 • Irritatie en onverdraagzaamheid t.a.v. anderen
 • Gebrek aan motivatie en interesse, onbeslistheid
 • Concentratieproblemen

Deze lange lijst van psychische kenmerken toont aan dat een depressie genezen een psychotherapeutisch gebeuren is.

Depressief zijn: lichamelijk

 • Vertraagde beweging of spraak
 • Veranderde eet -en slaapgewoontes
 • Constipatie, een droge mond
 • Onduidelijke pijnscheuten, trillende handen, onverklaarbare pijn
 • Gebrek aan energie, weinig lichamelijke  behoefte aan seks
 • Veranderingen in de menstruele cyclus
 • Omkering dagnachtritme en andere slaapproblemen
 • Duizeligheid, hartkloppingen, druk op de borst

Uw depressie genezen in psychotherapie zal gebeuren in nauwe samenwerking met uw huisarts.

Depressief zijn: sociaal

 • Slecht presteren op het werk
 • Minder sociaal actief, contact vermijdend, het gevoel geïsoleerd te zijn
 • Minder interesses en hobby’s
 • Moeilijkheden met partner en kinderen
 • Vlug geïrriteerd en gefrustreerd

Vind hulp & stop depressief zijn
Afspraak met een psycholoog: depressie genezen kan >

Contact >