Manisch Depressief

Afspraak >

Uw stemmingsstoornissen zoeken wij voor u uit

Manisch depressiefMensen hebben stemmingsstoornissen om zeer uiteenlopende redenen. Onze psychotherapeut bekijkt de oorzaak en zoekt een oplossing voor uw wisselende gemoedsstemmingen.

Wij stellen een zorgvuldige diagnose en bespreken met u de mogelijkheden van een psychotherapie of begeleiding. Indien nodig bezorgen wij u het adres van een gespecialiseerd arts. Belangrijk is dat uw huisarts  een lichamelijke oorzaak uitsluit.

Behandeling manisch depressieve klachten

In onze Psychologenpraktijk  kunnen we u helpen om de precieze oorzaak te vinden van uw stemmingswissel. Psycholoog Jan Schrans heeft 18 jaar ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij kent het verschil  tussen stemmingswisselingen en een manisch depressieve psychose.

Een gericht advies, een korte begeleiding of een psychotherapie kunnen u in de meeste gevallen van die manisch depressief symptomen afhelpen. Als er echt sprake is van een manisch depressief psychose raadpleegt u best een psychiater voor medicatie  en eventueel een korte opname.

Ontdek op deze pagina hoe u bipolaire symptomen herkent en waarom het vaak zinvol is om dan een psychotherapeut op te zoeken.

Meent u symptomen manisch depressiviteit te herkennen bij uzelf, uw partner of uw kind?

Raadpleeg psychotherapeut Jan Schrans en Kindertherapeut Ruth Six >

Manisch depressief: symptomen

 1.  U bent niet te volgen in uw daden en gedachten
 2. U bent overdreven blij en uitgelaten
 3.  U heeft vaak teveel aan energie
 4.  U bent overdreven actief
 5.  U geniet van een enorme creativiteit en grote verbeeldingskracht
 6.  U voelt nauwelijks behoefte aan slaap
 7.  U ervaart uw eigen manisch gedrag als normaal

Symptomen van de depressieve periode zijn:

 1.  U voelt zich waardeloos en nutteloos
 2.  U bent bij de minste inspanning oververmoeid
 3.  U verliest elke interesse
 4.  U onderhoudt weinig sociale contacten
 5.  U geraakt snel in een fase van totale uitputting
 6.  Er overvallen u zelfmoordgedachten of zelfmoordplannen

Hoe herkent u een manisch depressieve psychose?

Bij bipolaire psychose is er vaak sprake van realiteitsverlies. Maar niet altijd. Best zoekt u in dit geval ook hulp bij een psychiater voor diagnose en behandeling. In de Psychologenpraktijk helpen wij u of uw familielid om de bij een arts gestarte behandeling ook vol te houden tijdens een manische fase. En bieden wij steun in een depressieve fase. Daarnaast helpen wij uw kinderen.

Zowel diagnosestelling als behandeling zijn moeilijk bij een manisch depressieve psychose.

E-mailjan.schrans@gmail.com

Manisch depressieve psychose: psychotherapie.

Uw manisch depressieve psychose behandelen wij anders dan gewone stemmingsschommelingen. Onze begeleiding of psychotherapie is dan slechts een bijkomende hulp: naast de medicatie en begeleiding door familie, huisarts en psychiater.

We zoeken niet zozeer naar de oorzaken, maar bieden vooral steun en nuttig advies. Doelstellingen: medicatietrouw, overbruggen van depressieve momenten, uzelf in de hand houden.

Reken op een ervaren psychotherapeut >

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis

Uw dochter of zoon heeft soms hulp nodig, als u of uw partner lijdt aan een bipolaire stoornis. Zeker jonge kinderen en pubers zijn erg gevoelig voor de stemming van hun ouders. Ook als u het tracht te verbergen. U bent minder beschikbaar, vaak onvoorspelbaar en soms bezorgt u hun angst en onzekerheid. Hulp door een kindertherapeut is soms nodig.

Wij kunnen uw kind informatie, opvang en hulp geven om uw gedrag te begrijpen en te leren voorspellen. Het kan voor uw kind een grote opluchting zijn om te spreken met een derde partij. Samen proberen we de ontwikkeling van uw kind op het juiste spoor te houden.

Contact >