Tarief psycholoog

Tarief psycholoog per sessie 45 min.

Individuele sessie voor  kennismakingsgesprek, supervisie, relatietherapie, gezinstherapîe of psychotherapie, leertherapie: 50 euro.

Coaching met terugbetaling door werkgever, verzekeraar of als bedrijfsonkosten: 76 euro incl.

Het bedrag wordt in zijn geheel cash betaald aan het eind van elke sessie.

Diagnosestelling/behandelingsadvies ADD: 150 euro

  • Twee gestructureerde interviews
  • Testinterpretatie
  • Opvolging via mail
  • (op uw verzoek) Verslaggeving aan behandelende arts en school

Cash te betalen na de eerste sessie

Niet nageleefde afspraken of te laat afgezegde afspraken (binnen 48u) dienen in elk geval integraal betaald te worden.

Tarief Psycholoog: duidelijk en correct

Aangezien het beroep van psychotherapeut (voorlopig nog) niet erkend of gereglementeerd is, zijn de tarieven volledig vrij. Ook op dit vlak is er een wildgroei. U heeft recht op een duidelijk, correct en vast tarief. Een geschikte psycholoog vinden kunt u ook (onder andere) aan de hand van zijn tarief.
Kies in elk geval een psycholoog die een duidelijk tarief vermeldt op zijn website.

Mutualiteit:terugbetaling tarief

De mutualiteiten betalen vaak een deel van het bedrag terug. Raadpleeg daarvoor uw mutualiteit.Een prijsoverzicht van de mutualiteiten vindt u op users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm en in de wachtkamer.

Voor supervisie, burn-out, H.R. of coaching kunt u in een aantal gevallen terugbetaling krijgen van uw werkgever of is dit aftrekbaar als bedrijfsonkosten.

Meer weten over de gehanteerde tarieven?

E-mail: jan.schrans@gmail.com

Comments are closed.