Tarief psycholoog

Tarief psycholoog bij Psycholoog-JoVo

Het tarief van de psycholoog is in onze Psychologenpraktijk correct en duidelijk.
Tarief individuele sessie voor  kennismakingsgesprek, supervisie, relatietherapie, gezinstherapîe of psychotherapie, leertherapie bij psycholoog: 50 euro.

Coaching met terugbetaling door werkgever, verzekeraar of als bedrijfsonkosten: 75 euro incl.

Het tarief wordt in zijn geheel cash betaald aan het eind van elke sessie aan de psycholoog.

Diagnosestelling/behandelingsadvies ADD: 150 euro

  • Sessie diagnostisch gestructureerd interview
  • Testinterpretatie en bespreking
  • Sessie gedetailleerde uiteenzetting van het behandelingsprogramma
  • Opvolging via mail
  • (op uw verzoek) Verslaggeving aan behandelende arts en school

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het tarief van de psycholoog terug.

het tarief van niet nageleefde afspraken of te laat afgezegde afspraken (binnen 48u) wordt in elk geval integraal betaald aan de psycholoog.

Tarief Psycholoog: per sessie duidelijk en correct

Aangezien het beroep van psychotherapeut (voorlopig nog) niet erkend of gereglementeerd is, zijn de tarieven volledig vrij. Ook op dit vlak is er een wildgroei. U heeft recht op een duidelijk, correct en vast tarief. Een geschikte psycholoog vinden kunt u ook (onder andere) aan de hand van zijn tarief.
Kies in elk geval een psycholoog die een duidelijk tarief vermeldt op zijn website.
Sommige privé-centra vragen voor een ADD diagnose 600-1200 euro zonder dat ze dit afficheren op hun website.

Mutualiteit:terugbetaling tarief psycholoog

De mutualiteiten betalen vaak een deel van het bedrag terug. Raadpleeg daarvoor uw mutualiteit.Een prijsoverzicht van de mutualiteiten vindt u op users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm en in de wachtkamer.

Voor supervisie, burn-out, H.R. of coaching kunt u in een aantal gevallen terugbetaling krijgen van uw werkgever of is dit aftrekbaar als bedrijfsonkosten.

Meer weten over de gehanteerde tarieven bij onze psychologen?

E-mail: jan.schrans@gmail.com

Comments are closed.