Kung-Fu Panda of de ADD symptomen

Aan het eind van het beslissende gevecht in de bekende animatiefilm Kung Fu Panda grijpt de moedige Panda de vuist van de gevreesde poema. Wanneer hij zijn pink opsteekt schrikt de onklopbare Poema:”Waar leerde je dat?”. “Ik leerde dit niet, plots wist ik het”, glimlacht Panda terug. Waarna Panda zijn pink laat dalen en Poema definitief verdwijnt in een gigantische ontploffing, gevolgd door een paddenstoelwolk.

Wat is ADD?

Meestal verdwijnen mijn ADD patiënten niet in een atoomwolk na de diagnosestelling. Maar op een dag wist ik het, en het kwam even onverwacht als de pink van de panda. Het lukte plots om de uiteenlopende ADD symptomen als één geheel te zien bij een patiënt. Tot mijn grote verwondering had ik dat pas laat door in deze psychotherapie. En in mijn loopbaan. Dat gebeurde pas na behoorlijk wat opleiding en meer dan twintig jaar ervaring, zowel in een psychiatrisch ziekenhuis als in mijn eigen Praktijk. Mijn verwondering werd nog groter.

Wat is ADD: een ongekend probleem?

Ik merkte dat de meeste van de patiënten waarbij ik ADD symptomen vaststelde vaak al enkele psychologen en psychiaters achter de kiezen hadden. Vreemd. Bovendien bleek dat ook mijn collega’s (supervisor inbegrepen) zelden of niet deze ADD kenmerken als één syndroom zien. Nochtans vertonen patiënten met deze ADD kenmerken een behoorlijk deel van mijn cliënteel.

Wat is de verklaring voor dit fenomeen? Ongetwijfeld heeft het te maken met het terechte wantrouwen voor de cynische praktijken van Big Pharma: de farmaceutische industrie die zich steeds verder infiltreert in het wetenschappelijk onderzoek. Waardoor ADHD bij kinderen te vaak gediagnosticeerd wordt en geneesmiddelen als Rilatine veel te vaak voorgeschreven worden. Bij ADD bij volwassenen lijkt misschien het omgekeerde te gebeuren.

Zijn ADD symptomen moeilijk te diagnosticeren?

Het is inderdaad geen gemakkelijke diagnose: ADD volwassenen vertonen vaak één bepaalde klacht die meer uitgesproken is dan de andere. Sommigen patiënten zijn vooral depressief, anderen overwegend angstig, nog anderen hebben de bekendere vergeetachtigheid of het uitstelgedrag. Men stelt dan op basis van deze éne, meer geprononceerde klacht een (verkeerde) diagnose van bijvoorbeeld concentratieproblemen, depressie, angststoornis, Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) of burnout.

Zo had ik een patiënte die zodanig vermoeid was dat zij nauwelijks de zetel uit, de trap op geraakte. Een psychiater behandelde deze patiënte al jaren -zonder effect- met antidepressiva. Nog een ander vertoonde ernstige depressieve klachten. Een ander patiënt vertoonde alle klachten van wat men vaak een borderline syndroom noemt: suïcidaal, automutilerend, herhaaldelijke opnames in psychiatrie met ontslag tegen advies, middelenmisbruik, promiscuïteit, job hopping, slaap -en eetproblemen. Tevergeefs kreeg die patiënt jarenlang antidepressiva, neuroleptica en tranquillizers voorgeschreven.Toch bleek het om ADD te gaan en verdwenen de ADD symptomen nog de eerste week door de medicatie. Ondertussen zijn we tien jaar verder en adviseer ik enkel nog bij hoogdringendheid en hoge uitzondering om medicatie toe te dienen. Een eigen gezond programma werd ontwikkeld om deze ADD klachten aan te pakken zonder medicatie.*

En zo kan ik nog even doorgaan. Waarom concludeer ik dat deze mensen lijden aan de (rest?-) diagnose ADD volwassenen?

Symptomen ADD: meer dan een concentratieprobleem

Omdat zij allen een geheel van dezelfde klachten vertonen, waarvan sommige meer uitgesproken zijn dan andere. Vergeetachtigheid, verstrooidheid en concentratiestoornissen zijn bekend. Minder bekend zijn hun depressieve episodes, vermoeidheid, welbepaalde sociale angst, gevoelens van verveling en zinloosheid, slechte organisatie en planning, uitstelgedrag, voortdurend piekeren.
Bovendien hebben antidepressiva geen effect op de depressieve klachten bij symptomen ADD, behalve bupropion (bv.Wellbutrin). Spectaculaire effecten bij ADD behandeling worden er nu verkregen met het veranderen van eet -en leefgewoontes.

Al volgt na de diagnose geen ontploffing zoals in Kung Fu Panda, toch is het voor de meeste mensen met ADD kenmerken een ‘giant step’ om uiteindelijk zichzelf met de gewone moeilijkheden en mogelijkheden van het leven te begrijpen.

 *Een vervolg op deze blog schreef ik tien jaar later, ADD: psychotherapie of medicatie?

Lees ook deze artikelen:

Reacties gesloten.