neerslachtigheid

Neerslachtigheid is een term waarmee men een gevoel van depressief zijn aanduidt.