AD(H)D-test/ADD onderzoek

Ons expertisecentrum heeft 35 jaar klinische ervaring in psychiatrie en eigen praktijk als klinisch psycholoog en psychodiagnosticus-psychotherapeut. Concreet stellen wij bij een AD(H)D-test/ADD onderzoek een klinische diagnose en maken wij ook gebruik van een vragenlijst.

Wat te verwachten?

Vaststellen van ADHD|ADD vereist een zorgvuldige diagnose. U kunt er wel een vermoeden hebben dat u ADD of ADHD klachten hebt op basis van wat u las of hoorde. Maar AD(H)D-test/ADD onderzoek gebeurt bij de psycholoog, neuroloog of psychiater.

Het onderzoek duurt 2 uur en gebeurt ter plaatse of in een video-call. Het eenduidige tarief kunt u vinden op onze contactpagina. De kostprijs houden wij betaalbaar voor iedereen.

We rekenen op onze 35 jaar lange ervaring als klinisch psycholoog.

Bij een positieve diagnose is er de mogelijkheid om verder begeleid te worden bij onze collega. Vragen achteraf kunt u blijven stellen per mail. Voor testinterpretatie, verslaggeving, attesten, feedback en verdere vragen achteraf per mail worden geen extra kosten aangerekend. What you see is what you get.

Vanaf heden krijgt u het online behandelprogramma gratis als er AD(H)D wordt vastgesteld tijdens ons onderzoek. Ons behandelprogramma AD(H)D is veilig en gezond en u kunt het volledig zelfstandig blijven volgen.

adhd test adhd onderzoek add onderzoek adhd onderzoek

01

Waaruit bestaat het AD(H)D onderzoek?

Er wordt gepeild naar ADHD/ADD kenmerken op de verschillende gebieden van uw leven, van foetus tot heden, op het werk, in de partnerrelatie, het gezin en in de ruimere sociale context. Daarnaast gaan we aandacht besteden aan het begin en aan het verdere verloop van uw kenmerken van ADHD/ADD. Hoe manifesteerden de klachten zich in de kindertijd, tijdens de tienerjaren, tijdens de volwassenheid.

We hebben er graag een ouder of de partner bij, ook voor de vragenlijst. Het kan ook zonder. U kunt ook navraag doen bij uw ouders over de zwangerschap van uw moeder, uw geboorte en uw eerste kinderjaren. Schoolrapporten zijn altijd interessant, zowel voor de resultaten als voor de gedragsbeschrijvingen. Breng die dus mee of neem deze vooraf zelf door.

02

Onderzoek ADHD: concreet

Bij een vermoeden van ADHD/ADD wordt u klinisch ondervraagd in ons ADHD/ADD Expertise-Centrum. Op het einde van het onderzoek, na twee uur of iets langer, delen wij u de resultaten ervan mee. Wij geven bij een positieve diagnose kort behandelingsadvies en u krijgt van ons gratis een uitgebreid en gedetailleerd behandelprogramma bij het inleveren van de vragenlijst. Dat kunt u thuis online kunt blijven volgen. Er is de mogelijkheid om verder (betaald) begeleid te worden door een collega in de praktijk.

Andere klachten dan concentratieproblemen komen vaak samen voor bij ADHD/ADD. Vaak worden deze over het hoofd gezien of verward met ADHD. Wij zoeken dit voor u uit.

Wat houdt het AD(H)D-test/ADD onderzoek juist in?


Gedetailleerd gestructureerd interview op maat.

Uitgebreide vragenlijst

Korte bespreking van de diagnosestelling.

Uitgebreid verslag voor de behandelende arts of huisarts (enkel op uw vraag).

Op vraag attesten voor school, werkgever of verzekeraar

Gedetailleerd en uitgebreid online behandelprogramma.

Opvolging via mail.

Bekijk onze gratis webinar

Deze webinar geeft antwoorden op de belangrijkste vragen die u heeft over de diagnosestelling en behandeling van ADD.

Korte screeningtest ADHD
Onderzoek AD(H)D
Gezond, veilig en betaalbaar behandelprogramma