Psychologische problemen en AD(H)D

Ieder mens is uniek, en ieders psychologische problemen zijn anders. Er is niemand zoals u, en er is geen probleem exact als het uwe. En uw behandeling is dus anders dan bij om het even wie. Maar er zijn algemene ziektebeelden. En er zijn algemene richtlijnen in een behandeling. Er is eenzelfde ethisch en deontologisch kader waarbinnen men werkt.

Naar schatting 45% van de mensen met de diagnose ADHD/ADD hebben daarnaast nog één of meer andere ziektebeelden. Vaak zorgt dit ervoor dat het ADHD probleem gemaskeerd wordt. Dat wil zeggen dat mensen de diagnose krijgen van het andere probleem (depressie, borderline, trauma, bipolair, ASS enzoverder). Terwijl daardoor dan weer de ADHD stoornis niet wordt gezien en dus ook niet wordt behandeld.

Het vraagt daarom van de ADHD psycholoog een uitgebreide kennis van deze andere ziektebeelden. En dus vraagt het ook een grondige ervaring met het onderzoeken van deze andere syndromen. Tot slot vereist het ook de kunde om de verschillen en overeenkomsten tussen deze ziektebeelden enerzijds en ADHD anderzijds te kunnen onderzoeken.

Hieronder vindt u een aantal van deze psychologische problemen beschreven. Deze kunnen u een eerste lezing geven van mogelijke andere psychische problemen die er eventueel bestaan naast uw ADHD klachten. Of de beschrijvingen ervan kunnen u misschien op het spoor brengen van een ziektebeeld dat u mogelijks zou verwarren met uw ADHD/ADD klachten.

Momenteel is er (behalve voor ADHD onderzoek) een patiëntenstop bij klinisch psycholoog Jan Schrans.

U kunt terecht bij klinisch psycholoog Sabine Vranken voor psychotherapie.

Psychologische problemen: voorbeelden

Vierendertigjarige vrouw blijft depressief weg van haar werk. Nochtans vindt ze geen psychologische problemen waardoor ze zich niet goed voelt.


Veertiger verlangt echt naar een partner maar vindt geen blijvende relatie.


Leerkracht van achtendertig gaat gebukt onder schuldgevoelens.


Tiener is doodsbang van een lift en begrijpt dit zelf helemaal niet. Zijn ouders helpen hem aan een psychotherapeut.

Negentienjarige zondert zich meer en meer af op zijn kamer en vertelt over vreemde stemmen die hij hoort. Hij wil niemand consulteren want hij is er zeker van dat hij geen psychologische problemen heeft. De ouders contacteren hun huisarts.


Man van achtentwintig wordt telkens in de steek gelaten hoewel hij naar eigen zeggen de ideale partij is.


Vijftigjarige vrouw komt na haar echtscheiding altijd weer terecht bij drinkende en mishandelende partners.


Vijftienjarige verstandige en sportieve scholier wordt zwaar gepest op school.Veertienjarige vermagert sterk maar blijft zich veel te dik vinden. In het ziekenhuis vindt men geen medische oorzaken voor het gewichtsverlies.


Ouderlijk koppel ontdekt dat hun zoon van zestien harddrugs gebruikt en steelt. Hij krijgt de keuze tussen psychotherapie of jeugdrechtbank.


Vijftigjarige bedrijfsleider is zo gedreven in zijn werk dat hij niet kan genieten van zijn gezinsleven.

Zeer verstandige studente bakt er plots niets meer van op haar examens.

Vader ziet de schoolresultaten van zijn dochter verslechteren na de dood van haar moeder. Het CLB adviseert een psychotherapeut.

Vierentwintigjarig man die het op alle vlak schitterend doet neemt plots een overdosis medicatie. Na een korte spoedopname wordt een psychotherapie gestart om de verborgen psychologische problemen op te lossen.

Adolescente zorgt voor haar zwaar depressieve moeder, maar komt zelf nog nauwelijks het huis uit. De moeder wordt opgenomen. De adolescente zoekt een psychotherapeut op.

Een achtendertigjarige vrouw durft niet meer met de auto de stad in.


Jongere voelt zich vaak misbruikt en bedrogen door zijn omgeving.

Op zoek naar meer info?

Lees hier onze laatste artikels.