Psychologische problemen

In de 30 jaar die ik werkte als psycholoog behandelde ik heel veel patiënten met heel veel verschillende problemen. Psychologische problemen oplossen bij Psycholoog-JoVo is telkens anders.

Psychische problemen test je best om de psychische problemen betekenis te begrijpen. De psychische problemen van jongvolwassenen en de psychische problemen bij ouderen zoals psychische klachten en de meest voorkomende psychische stoornissen hebben een psychische betekenis. En wanneer spreek je van een psychiatrische stoornis?
Alle psychologische problemen vragen een andere aanpak.

Psychologische problemen oplossen bij Psycholoog-JoVo

Psychologische problemen:werk en verschil

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Ieder mens is uniek, en iedereen zijn problemen zijn anders. Er is niemand zoals u, en er is geen probleem als het uwe. En uw behandeling is dus anders dan bij om het even wie.

Psychologische problemen bij adolescenten en andere categorieën

Maar er zijn algemene ziektebeelden, bepaalde leeftijdsfasen, eenzelfde  sociale omgeving (partners, gezin, familie, collega’s en vrienden), gelijksoortige levenscrises en trauma’s. En er zijn algemene richtlijnen in een behandeling die ongeveer dezelfde zijn. Er is eenzelfde ethisch en deontologisch kader waarbinnen ik werk.

Misschien vertelde uw huisarts dat uw lichamelijke klachten “psychisch” zijn.

Of heeft uw partner, kind of familielid problemen? U vraagt zich af of uw psychologische problemen bij een psycholoog opgelost kunnen worden.

Psychologische problemen: voorbeelden

 • vierendertigjarige vrouw blijft depressief weg van haar werk. Nochtans vindt ze geen psychologische problemen waardoor ze zich niet goed voelt.
 • veertiger verlangt echt naar een partner maar vindt geen blijvende relatie.
 • leerkracht van achtendertig gaat gebukt onder schuldgevoelens.
 • tiener is doodsbang van een lift en begrijpt dit zelf helemaal niet. Zijn ouders helpen hem aan een psychotherapeut.
 • negentienjarige zondert zich meer en meer af op zijn kamer en vertelt over vreemde stemmen die hij hoort. Hij wil niemand consulteren want hij is er zeker van
  dat hij geen psychologische problemen heeft. De ouders contacteren hun huisarts.
 • man van achtentwintig wordt telkens in de steek gelaten hoewel hij naar eigen zeggen de ideale partij is.
 • vijftigjarige vrouw komt na haar echtscheiding altijd weer terecht bij drinkende en mishandelende partners.
 • Bij een achtendertigjarige vrouw is één van de psychologische problemen dat ze niet meer met de auto de stad in durft.
 • vijftienjarige verstandige en sportieve scholier wordt zwaar gepest op school.
 • veertienjarige vermagert sterk maar blijft zich veel te dik vinden. In het ziekenhuis vindt men enkel psychologische oorzaken.
 • ouderlijk koppel ontdekt dat hun zoon van zestien drugs gebruikt en steelt. Hij krijgt de keuze tussen psychotherapie of Jeugdrechtbank.

Andere psychologische problemen: test voor psychotherapie:

 • vijftigjarige bedrijfsleider is zo gedreven in zijn werk dat hij niet kan genieten van zijn gezinsleven.
 • zeer verstandige studente bakt er plots niets meer van op haar examens.
 • vader ziet de schoolresultaten van zijn dochter verslechteren na de dood van haar moeder. Het CLB adviseert een psychotherapeut op te zoeken.
 • vierentwintigjarig man die het op alle vlak schitterend doet neemt plots een overdosis medicatie. Na een korte spoedopname  wordt een  psychotherapie gestart om de verborgen psychologische problemen op te lossen.
 • adolescente zorgt voor haar depressieve moeder, maar komt zelf nauwelijks het huis uit door psychologische problemen. De moeder wordt opgenomen. De
  adolescente zoekt een psychotherapeut op.
 • jongere heeft als psychologische problemen dat hij zich vaak misbruikt en bedrogen voelt door zijn omgeving.

Psychologische problemen: kind en gezin

Voor coaching en psychotherapie van uw kind en gezin kunt u terecht bij onze kinderpsycholoog.

Hieronder vindt u enkele van de psychologische problemen die wij behandelen in de Psychologenpraktijk.

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Relatieproblemen oplossen

Zoals de meest koppels die willen hun relatieproblemen oplossen bevindt u zich in een crisissituatie: uw voortdurende ruzies duren al veel te lang of worden te heftig.

Relatieproblemen aanpakken kan niet zonder de relatieproblemen communicatie te bekijken. Relatieproblemen oplossen invertrouwen vereist een relatieproblemen forum en is vaak een relatieproblemen test. 
Relatieproblemen symptomen ontstaan vaak door relatieproblemen door het verleden. Voor relatieproblemen is de huisarts er ook.
Relatieproblemen kan. Soms wordt er gewerkt naar een scheiding.

Waarom kiezen voor een relatietherapeut?

Misschien spreekt u luidop over scheiden of maken de relatieproblemen u depressief en verpesten ze de gezinssfeer. Of leggen ze teveel druk op de kinderen.

Relatieproblemen stress

Soms zijn in relatietherapie enkele concrete handvatten voldoende om de crisis in uw relatie te bedwingen. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen & vreemdgaan.

Soms is diepgaander therapie nodig aan de hand van concrete situaties. U bespreekt dan in de relatietherapie uw angsten, lijden en klachten. Ik tracht beide partners elkaars standpunten beter te leren begrijpen. Bijvoorbeeld door hun eigen beleving van de relatie te helpen duidelijk maken aan hun partner. Daarbij zoeken we uit hoe de relatieproblemen (deels) te begrijpen zijn binnen ieders levensgeschiedenis, persoon en sociale context.

Relatieproblemen: psycholoog?

Relatieproblemen oplossen?

Dit gebeurt soms ook binnen een individuele therapie. Dus zonder uw partner. De relatieproblemen oplossen in een individuele psychotherapie heeft als voordeel dat er rustiger en met meer diepgang wordt gewerkt. Wanneer uw partner er niet bij is, kan u uw eigen demonen aanpakken die de relatie bemoeilijken.

Relatieproblemen oplossen: hoe?

U bespreekt in de relatietherapie hoe u denkt over relaties, samenwonen, opvoeden van kinderen,  uw relatieproblemen, vreemdgaan,… Soms ontdekken wij enorme verschillen tussen uw verwachtingen en de realiteit van het samenleven.

Relatieproblemen oplossen? In psychotherapie bespreken we de manier van communiceren en de seksuele relatie met uw partner. In de relatietherapie komen zaken aan het licht die van invloed zijn op uw relatieproblemen. Zoals vroegere relaties.

Relatieproblemen door rouw

Mannen en vrouwen gaan vaak op een verschillende manier met verlies om. Verlies om een kind, een ouder, broer of zus. Wat doet dit met de relatie? Soms wil de éne partner er veel over praten. Terwijl de andere zijn verdriet stilletjes wil verwerken. Soms leidt een sterk uiteenlopende manier van rouwen tot een scheiding.

Relatieproblemen: hulp bij scheiding

Soms is enkel scheiden de oplossing. In dat geval werken we naar een E.O.T., en voorkomen we een vechtscheiding. Voorop staat het belang van de kinderen.

Begeleiding kan dus ook als een scheiding onvermijdelijk is. De therapie helpt u dan om tot goede afspraken te komen. Bijvoorbeeld financieel, of over de kinderen.

Het noodzakelijke rouwproces over het vergane huwelijk wordt in relatietherapie vaak besproken. Vele scheidende koppels worstelen met de reacties van beider families en vrienden.

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Jongeren

Jongeren behandelen met psychotherapie is een vak apart. Iemand vergeleek ooit jongerentherapie met op een rijdende trein springen.

Hoe lang duurt psychotherapie bij psycholoog gent student of bij tejo kinderpsycholoog: gratis psycholoog? Psycholoog jongvolwassenen is er ook.
Psychotherapie met jongeren vormt altijd een uitdaging.

Psychotherapie met jongeren

Het vraagt enerzijds vakkennis en ervaring maar anderzijds vooral veel goesting om die uitdaging aan te gaan. Zo wordt het een boeiende rit.

Ik heb 30 jaar ervaring met jongeren vanaf 14 jaar en ik doe het elke dag nog liever. “Ik behandelde ongeveer 3500 jongeren met vaak ernstige problemen. Werken met jongeren is mijn passie. Mijn doel is om uw jongere terug op weg te helpen, diens toekomst te vrijwaren.”

De jongerenpsycholoog biedt u hulp:

U ontvangt een afspraak binnen de week

 • Een inschatting van de bredere problematiek na één of twee gesprekken
 • Vermijden van dure overbodige psychologische tests
 • Snelle beslissing of de tiener nood heeft aan psychotherapie of aan andere hulp
 • U krijgt hulp bij ernstige problemen. Zoals bij psychose, zelfmoordpogingen, zelfverwonding en eetproblemen.
 • Vermijden van soms lange opnames in psychiatrie

Hoe verloopt het eerste contact tussen de jongeren en de psycholoog?

U kunt afspreken met dochter of zoon dat deze alleen komt. Of met de ouders en/of andere familieleden. Sommige zaken bespreken jongeren alleen bij de psycholoog.

Wie deelneemt aan de eventuele volgende gesprekken gebeurt in de Psychologenpraktijk op het eind van elk gesprek na overleg.

Doorverwijzing naar een collega psycholoog

Ouderbegeleiding wordt soms doorgegeven aan een collega. Ondertussen kan ik de psychotherapie met uw zoon of dochter verderzetten.

In geval van hardnekkige opvoedingsproblemen kies ik soms voor gezinstherapie, met ouders, jongere en eventueel ook andere gezinsleden, in overleg.

Indien uw kind minder dan veertien jaar is  wordt het behandeld door kinderpsycholoog Ruth Six

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Kinderpsycholoog-Kindertherapeut

Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kinderen. Soms is professionele hulp nodig van een kinderpsycholoog en kindertherapeut in de Psychologenpraktijk JoVo.

Waar vind ik een kinderpsycholoog Oudenaarde, een kinderpsycholoog Waregem of een kinderpsycholoog Gent?
Soms moet een kinderpsycholoog bijspringen.

Kinderpsychotherapie, testonderzoek en opvoedingstips


Dikwijls doen we beroep op familie en vrienden.

“Crisismomenten zijn kansen voor groei en ontwikkeling. Kindertherapie kan psychologische problemen oplossen en er een groeikans van maken”

-Ruth Six

Testonderzoek door kinderpsycholoog en kindertherapeut

De Psychologenpraktijk beschikt over een aantal tests waaronder de IQ test WPPSI.

Deze psychologische tests schatten een aantal mogelijkheden in van uw kind.

Therapie voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij kinderpsycholoog en kindertherapeut

Problemen waarvoor een kinderpsycholoog soms nodig is:

 • Is uw kind vaak bang of overdreven verlegen?
 • Heeft uw kind het moeilijk met een scheiding of verlies van een dierbare?
 • Merkt u bij uw kind vaak onverklaarbare hoofdpijn of buikpijn?
 • Heeft uw kind last van een eetstoornis?
 • Uw kind kreeg een diagnose opgeplakt. Weet u niet hoe het verder moet?
 • Vertoont het leerproblemen op school?
 • Heeft uw kind een gebrek aan sociale vaardigheden?
 • Is er sprake van concentratieproblemen?

Kinderen vinden soms niet zo gemakkelijk woorden om uit te drukken wat ze voelen of denken.
Daarom beoefent de kinderpsycholoog therapie met behulp van spelvormen zoals tekenen, klei en ander therapiemateriaal.

Jongeren en volwassenen  voeren gesprekstherapie. Kinderen maken hun moeilijkheden en problemen bij de kindertherapeut duidelijk in spelvorm. Zo overwinnen zij geleidelijk aan hun problemen.

Hoe werkt een kinderpsycholoog en kindertherapeut

Kinderen vinden soms niet gemakkelijk woorden om uit te drukken wat ze voelen of denken.
Om dit aan te pakken beoefent de kinderpsycholoog speltherapie. Dit doe ik aan de hand van materiaal. Voorbeelden daarvan zijn tekenen, klei en ander therapiemateriaal.

Jongeren en volwassenen  behandel ik met gesprekstherapie. Kinderen maken hun moeilijkheden en problemen bij de kindertherapeut duidelijk in hun spelvorm. Dit toe dat ze geleidelijk hun problemen overwinnen.

Kinderpsycholoog en Kindertherapeut bij Psycholoog-JoVo:

Mijn driejarige opleiding kinderpsychotherapie volgde ik aan Universiteit Gent. Therapie met kinderen en jongeren.
Bijkomende opleiding: Rino Vlaanderen te Leuven.“Kinderen in (v)echtscheiding.”

Mijn passie en beroep is kinderen afhelpen van hun psychologische problemen.

Mijn driejarige opleiding kinderpsychotherapie volgde ik aan Universiteit Gent: Psychoanalytische Therapie met kinderen en jongeren.
Bijkomende opleiding: Rino Vlaanderen te Leuven:“kinderen in (v)echtscheiding.”

Ik studeerde eerst voor Master klinische psychologie aan UGent. Daar volgde ik psychodrama in het Centrum voor Psychodrama.

Kindertherapie: ervaring

Tijdens mijn werk in verschillende landen ontdekte ik mijn passie voor kinderen:

 • In MPI Levenslust hielp ik kinderen met emotionele en gedragsmoeilijkheden.
 • Begeleiding van klassen en deed schoolervaring op in het Oasecentrum.
 • Ik werkte in een meisjestehuis in Bolivia met kinderen in diepe nood.
 • Supervisie van klassen in het Beroepenhuis.

Een korte coaching kan veel veranderen voor uw kind

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Burnout Therapie

Burnout: de eerste taak van uw psycholoog is uit te zoeken wat de precieze oorzaak is van uw burnout klachten. Vaak ligt die op het werk.

Burn-out symptomes die voor burn out ziekteverlof zorgen dienen onderzocht op hun 
burn out oorzaken zodat men de burn out behandelen kan. Burn out zelf behandelen na een
symptomen burn out test afname om te weten wat is burn out? Thuis blijven met burn out is beter?
Burnout heeft meestal met meer te maken dan enkel met het werk.

Burnout therapie voor beginners?

“Het moeilijkste punt bij burnout: therapie toelaten. Want mensen met burnout beschikken over de werkkracht en het doorzettingsvermogen om snel vooruit te gaan in psychotherapie.”
-Jan Schrans

Burnout symptomen verbergen vaak andere psychologische problemen.

In een aantal gevallen echter zijn de problemen op het werk slechts een gevolg van andere factoren. ADD of CVS is daar een voorbeeld van. Pas wanneer de juiste diagnose is gesteld kan de behandeling starten.

Burnout test: uw werkomgeving vertoont burn-out symptomen zoals:

 • emotionele inzet bij menselijk lijden, verdriet en sterven putten u uit.
 • opgebrand geraken door werkdruk, slechte communicatie of pestgedrag.
 • lichamelijke klachten, oververmoeidheid en uitputting door uw werk.
 • gedreven zijn terwijl uw verwachtingen niet worden ingevuld.
 • Herstructurering zorgt voor ondraaglijke werkonzekerheid.

Samenleving en burnout

Een aantal maatschappelijke tendensen bevorderen burn-out. Misschien herkent u deze?

 • toenemende individualisering.
 • de bureaucratisering.
 • het steeds groter belang dat men toekent aan zijn job.
 • nadruk op snelheid, efficiëntie en controle.

burn-out behandeling leert u beter met deze tendensen omgaan. U zult minder onderhevig zijn aan deze invloeden na een burn-out therapie.

Burn-out: definitie

Burnout toont zich in vele gedaantes. De burnout symptomen en oorzaken verschillen sterk van persoon tot persoon. Daarom is bij een psycholoog burn-out therapie telkens anders.

Uw werk komt zeker aan bod: uw huidig presteren, uw professionele verwachtingen en ontgoochelingen. Uw moeite om plezier en voldoening te vinden in uw job. Bij de behandeling van overspannenheid ontdekt u hoe sterk dit alles verbonden is met andere aspecten van uw leven. Met uw omgeving, uw eigen geschiedenis & uw familie.

Naarmate dit groter geheel duidelijker wordt, kan u beter inschatten welke plaats het werk inneemt. En krijgt u meer vrijheid om ook in dit werk andere keuzes te maken.

U zoekt burnout behandeling als u enkele van volgende burn-out kenmerken heeft:

 • afstand van collega’s en werk neemt terwijl u een workaholic was.
 • slecht slaapt lichamelijke problemen krijgt.
 • lichtgeraakt, paniekerig, nerveus bent.
 • zich depressief voelt, uitgeblust en afgestompt, eenzaam voelt.
 • last heeft van controledwang en/of gedachtespinsels
 • verslaafd bent aan sigaretten, cafeïne of drank
 • een negatieve kijk heeft op uzelf, uw toekomst, uw (werk-)prestaties.
 • last heeft van geheugen- en/of concentratieproblemen

Burnout symptomen verbergen vaak andere psychologische problemen.

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Overspannenheid

Dit uit zich vaak in lichamelijke, psychische en gedragsmatige klachten.
Onderzoek toont aan dat burn-out therapie mogelijk is.

Overspannen behandeling bieden? Overbelasting en overspannenheid maar ook
overspannenheid bij vrouwen, zoals het overspannen werken of niet voldoende ontspannen: dan krijgt overspannen betekenis en moet men door te 
overspannen medicijnen innemen. Burn out behandelen van de burn out symptomen is dan noodzakeljk.
Overspannenheid is op termijn slopend voor lichaam en geest.

Genezen van overspannenheid en burn-out

 Genezen van overspannenheid en burn-out in psychotherapie komt uw gezondheid ten goede. Ontdek samen met uw psycholoog hoe uw stress verbonden is met uw geschiedenis en omgeving.

Heeft u reeds langere tijd last van overspannenheid? Thuis en/of op het werk? Zit uw hoofd altijd vol? Heeft u eet-of slaapproblemen?

“Overspannen personen zijn geneigd meer te roken, alcohol, medicatie en drugs te gebruiken. Ze slapen en bewegen minder, eten ongezond. Vaak vertonen zij lichamelijke klachten. De psychotherapeut verlost u van uw stress.“

-Jan Schrans

Overspannenheid: symptomen

 • Geestelijk en lichamelijk uitgeput.
 • Steeds minder van leuke dingen en mooie momenten genietend.
 • Vlugger geïrriteerd en gefrustreerd.
 • Zich vaak aan uw omgeving ergeren.
 • Anderen vinden u lastig en onbereikbaar.

Is die overspannenheid een blijvende vorm van stress?

Overspannenheid: test

Overspannen? Iedere verandering kan stress en overspannenheid veroorzaken. De schijnbaar onschuldige alledaagse beslommeringen zijn de meest voorkomende oorzaken van stress.

De meest voorkomende oorzaken van stress en overspannenheid:

Gezin:

 • overlijden familielid
 • problemen met opvoeding kinderen
 • zwangerschap
 • seksuele problemen
 • vreemdgaan
 • mishandeling of misbruik
 • communicatieproblemen

Werk:

 • verlies van werk en langdurige werkeloosheid
 • promotieperikelen
 • moeilijke collega of veeleisende baas
 • herstructureringen
 • geen of weinig ondersteuning of erkenning,
 • angst voor werkverlies
 • faalangst en perfectionisme

Andere problemen:

 • Financiële problemen
 • Verhuis
 • Examens
 • Perfectionisme
 • Te grote verantwoordelijkheden op te jonge leeftijd
 • Niet voor zichzelf kunnen opkomen

Oude trauma’s die een invloed blijven uitoefenen

Chronische overspannenheid op uw lichaam: een puzzel

Uitzoeken of psychologische stress kan leiden tot lichamelijke klachten is vaak puzzelen. Klachten zijn chronische rugpijn, diabetes, appendicitis, infecties van de bovenste luchtwegen. Vaak komen artritis, herpes,  kanker, maag-en darmstoornissen voor. En infectieziekten, hart-en bloedvatenproblemen, permanente moeheid, eet -en slaapproblemen. Er dient een medische oorzaak te worden uitgesloten.

Bij burn-out wordt het immuunsysteem van uw lichaam aantast.

Wat is de impact van stress op uw gemoedstoestand?

Langdurige blootstelling aan oncontroleerbare gebeurtenissen kan leiden tot apathie, inactiviteit. Ook kan het te wijten zijn aan een verlies aan motivatie. En gejaagdheid, onzekerheid, minder zelfvertrouwen.

Prikkelbaar, geïrriteerd zijn, Sombere buien, huilbuien, piekeren, angst. Minder plezier, lusteloos en futloos zijn, besluiteloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid. Minder presteren en meer fouten maken, steeds meer roken, alcohol of drugs gebruiken. Meer gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, minder sociale contacten onderhouden.

Stress bedreigt het  eigen welzijn en de gezondheid. Soms resulteert het in een depressie.

Herstel van overspannenheid en stress

Overspannenheid genezen

Ongewenste gedachten en gevoelens onderdrukken heeft een averechtse uitwerking op uw overspannenheid. Die gedachten en gevoelens steken telkens opnieuw de kop op, wat uw stress nog vergroot.

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Angstaanval behandeling

In de Psychologenpraktijk trachten we uw angsten te begrijpen vanuit uw eigen geschiedenis, omgeving en persoon.

Angstaanvallen symptomen vereisen voortdurende 
oefeningen tegen angst en tegen chronische angst symptomen of maken een gegeneraliseerde angststoornis behandeling met 
medicijnen tegen angst en paniekaanvallen nodig. De angststoornis gaat nooit over als de angstaanvallen medicatie niet werkzaam is. Een angststoornis overwinnen vergt psychotherapie.
Angstaanvallen horen bij de lastigste psychologische problemen.

Paniekaanval: hulp biedt een uitweg


In tegenstelling tot sommige andere therapieën is het niet onze bedoeling dat u in vivo geconfronteerd wordt met uw angsten. Evenmin streven we ernaar om uw angst weg te duwen, te ontkennen of te minimaliseren. In de psychotherapie van de Psychologenpraktijk treedt u de angst tegemoet. Angstaanval behandeling? Overwin angst met paniekaanval behandeling

Angstaanvallen aanpakken

U tracht in psychotherapie als het ware te  spreken met uw angstaanval, deze onder ogen te zien. De psycholoog helpt u daarbij. Waardoor de paniekaanvallen verminderen. In plaats van al uw tijd te besteden aan het vermijden van een angstaanval krijgt u de tijd voor leuke en zinvolle dingen.

Een angstaanval was eerst iets dat uw leven vergalde. In de loop van een psychotherapie leert U  te verlangen naar het leven. Het leidt tot uw leven in eigen handen nemen, tot initiatief en plezier.

Paniekaanval en angstaanvallen: oorzaak en symptomen

 • Ontstaan vaak bij grote en plotse veranderingen in uw leven.
 •  Zware stress zorgt bij U voor lichamelijke en psychische problemen.
 • U voelt zich nerveus, depressief, heeft concentratieproblemen en fysieke  klachten.
 •  De klachten houden vaak tot zes maanden aan, ook al is de oorzaak weg.
 • Uw angstaanval of paniekaanvallen wordt meestal vooral lichamelijk ervaren.
 • Een interne spanning waarbij U soms de indruk heeft gek te worden.
 •  Een oplossing lijkt onmogelijk. U voelt er zich hulpeloos tegenover.
 •  Zo’n angstaanval haalt uw leven soms totaal overhoop.

Paniekaanval behandeling kan dit probleem verhelpen.

Angstaanval: wat te doen

Het typische van een paniekaanval is precies de moeilijkheid om deze zelf te begrijpen, te verklaren. Angstaanvallen of paniekaanvallen blijven zonder psychotherapie dikwijls onverklaarbaar en ongrijpbaar.

Haat, kwaadheid, jaloezie, verdriet of vrees: deze emoties hebben meestal een duidelijke betekenis. U bent verdrietig voor uw hond die dood is, kwaad op uw baas, jaloers op uw beste vriendin. Emoties kunnen zeer onaangenaam zijn, maar meestal kunt u er een naam en woorden aan geven. Vaak ook kunt u er iets aan doen. Angstaanval behandeling? Overwin angst met paniekaanval behandeling

Vliegangst therapie

Het vliegtuig is na de lift het veiligste voertuig. Maar deze kennis helpt u niet verder bij uw vliegangst. Het is een gevoelsmatig gebeuren, tegen elke ratio in. Vliegangst therapie kan helpen als andere manieren falen.

Vliegangst therapie:waarom?

 • Aan vliegangst kunnen andere problemen ten grondslag liggen.
 • Het kan te maken hebben met een gevoel van controleverlies.
 • Beangstigende ervaringen tijdens een vroegere vlucht komen frequent voor.
 • Vliegangst kan ontstaan na een andersoortige schokkende ervaring.

Medicatie of vliegangst therapie bij angst voor vliegtuigen?

Voor mensen die slechts af en toe vliegen kan eenmalige medicatie een goede en gemakkelijke oplossing bieden. Bespreek dit met uw huisarts.

Vliegangst bestrijden in Zaventem

Onze nationale luchthaven te Zaventem organiseert een tweedaagse cursus tegen vliegangst. Deelnemers krijgen informatie en nemen deel aan een heuse proefvlucht.

Psychotherapie en angst om te vliegen

Eenvoudig gesteld zijn er twee behandelingsmethoden voor vliegangst:

– Een eerste bezorgt u informatie over vliegangst, leert u ontspanningsoefeningen en confronteert u dan met die angsten in vivo.

– Een tweede, waar de Psychologenpraktijk voor staat, probeert die angst te begrijpen.

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Straatvrees therapie

Bent u bang om op straat te komen? Om in de rij aan de kassa te staan? Of in een overvolle bus te stappen? Om een drukke zaal binnen te stappen? Bevreesd om naar de film, kroeg of toneel te gaan? Deze angst bepaalt uw leven? Straatvrees behandeling helpt u hier vanaf.

Straatvrees overwinnen zonder de straatvrees betekenis te kennen is moeilijk. Agorafobie tips kunnen helpen maar bij paniekstoornis en agorafobie: oorzaak van angststoornis en sociale fobie of agorafobie behandeling is dan aangewezen.
Straatvrees therapie is weinig bekend.

Betekenis straatvrees en hoe ze overwinnen? Hoe werkt straatvrees behandeling?

 • Een psychotherapeut spreekt over een straatfobie of agorafobie:
 • Een fobie voor sommige plaatsen: pleinen, treinen, rijen mensen, drukte enz.
 • Dat heeft te maken met de grootte, het uitzicht, het desolate of de drukte van de plaats.
 • Straatvrees verschilt individueel sterk. Zoals de meeste psychische symptomen.
 • Psychisch: lichte onwennigheid, controleverlies, depersonalisatie, doodsangst.
 • Vaak doet men een beroep op anderen om hem of haar te vergezellen.
 • Lichamelijke klachten bij straatvrees: stikken, flauwte, trillen, misselijk, hartkloppingen.

Betekenis van straatvrees – behandeling

Straatvrees veroorzaakt een vermijdingsgedrag. Dit gedrag breidt vaak steeds verder uit. Soms geraakt iemand met straatvrees het huis niet meer uit.

Vaak is het voor de directe omgeving een zware last om dragen. Behandeling van straatvrees komt het ganse gezin ten goede.

Straatvrees: tips


Elke psychische klacht kan zeer verschillende oorzaken hebben. Bij pleinvrees is dat niet anders. Psychotherapie? Het is van belang om die oorzaak op te sporen en te begrijpen.

Belangrijk is de agorafobie niet uit te stellen. Dan grijpt de fobie verder om zich heen. Ook voor de familie is dit zeer lastig. Het slorpt een ongelooflijke hoeveelheid energie op. En – zonder straatvrees behandeling – mist u heel veel heel mooie momenten, mensen en dingen in het leven. En ondertussen trekt het leven aan u voorbij.

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Kinderpsychologen bij echtscheiding:Tips

Kinderpsychologen deden de  laatste jaren heel wat onderzoek naar de gevoelens van kinderen tijdens  de echtscheiding van hun ouders.  Hierna volgen een aantal direct te gebruiken  basistips om hen zoveel als mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van een scheiding.

Echtscheiding behandeling bij een psycholoog? Echtscheiding vraagt een opkrabbelen na scheiding met een rouwcurve bij scheiding. Vaak zegt men 'ik ben depressief na scheiding' door de moeilijke emoties na scheiding, vooral bij mannen na scheiding die hun partner missen na de scheiding. Hoe lang duurt rouw na scheiding, vraagt men vaak.
Concrete tips voor uw kinderen bij een echtscheiding.

Hoe omgaan met uw kinderen bij een scheiding?

“Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead” (Adele)

Onoplosbare relatieproblemen

Met de beste bedoelingen kiezen ouders ervoor om uit elkaar te gaan. Ze houden zich ondanks de ernstige relatieproblemen voor dat gelukkige gescheiden ouders beter zijn voor het kind dan ongelukkig samenwonenden. Dat is ook in de meeste gevallen  zo.

Maar het loopt niet altijd zoals gepland. De kinderen worden soms de dupe van een echtscheiding.  Midden van openlijk conflict of onderhuidse vijandigheid weet het kind vaak niet meer hoe het voor beide ouders goed kan doen of waar het nog veilig zijn/haar verhaal kwijt kan.

Uw kind verscheurd tussen vader en moeder

Het is een noodzaak voor elk kind om beide ouders graag te zien. Maak dus uw ex niet zwart tegenover uw kind! Het is belangrijk dat u als ouder uw verhaal kwijt kan tijdens of na een scheiding, maar uw kind is niet de geschikte persoon daarvoor.

Zoek steun bij vrienden of bij een eigen psychotherapeut zodat uw  boosheid of verdriet niet over uw kind wordt losgelaten. De slechte kanten van uw ex in het daglicht zetten zorgt er niet voor dat uw kind u liever zal zien, integendeel!

Als uw kind iets vertelt van bij de andere ouder, probeer dan neutraal te luisteren. Gebruik dit niet tegen uw ex, uw kind kan het vertrouwen in u verliezen en geraakt in een onmogelijke en psychisch ongezonde spreidstand tussen beide ouders.

Kinderpsychologie en de wekelijkse verhuis

Kinderen die elke week verhuizen van de ene ouder naar de andere, hebben het daar meestal niet gemakkelijk mee. Ze moeten telkens afscheid nemen en dan weer wennen aan  de andere ouder en diens omgeving.

Daarom  vertonen zij soms ‘moeilijk’ gedrag. Begrijp dat uw ex daarom geen slechte ouder is. De oorzaak van opstandigheid ligt vaker in de wissel dan in slecht ouderschap van de andere ouder.

Voorzie voldoende tijd voor uw kind om zich aan te passen. Het is niet aan te raden om uw kind naar uw ex (of omgekeerd) te brengen kort voor het slapengaan. Algemeen kan gesteld dat hoe jonger het kind, hoe moeilijker langere periodes weg van één ouder (en zeker van de moeder) te overbruggen zijn.

Goede raad van de kindertherapeut

Houd de verhuis van uw kind vooral rustig. Als er moeilijke onderwerpen te bespreken zijn, regel een oudervergadering zonder uw kinderen. Laat uw kind vooral geen getuige zijn van oplopende ruzies. Dit kan schuldgevoelens bij uw kind uitlokken.

Het beste is dat de ouders elkaar tijdens overgang ook echt even (kort) ontmoeten en iets over het verblijf kunnen zeggen. Het doet de kinderen deugd te weten dat hun ouders over hen kunnen blijven spreken. Als dit niet lukt, is een tussenpersoon (bvb familielid dat zich neutraal kan opstellen) of een kindertherapeut soms meer aangewezen.

Als je het liever van een kind zelf verneemt, bekijk dan het filmpje in ons vorig blogbericht.

Kinderpsycholoog-Kindertherapeut

Maak hier een afspraak voor een gewone consultatie

Uw mailadres wordt niet getoond. Naam en mailadres invullen aub

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.