ADD Behandelprogramma

Wij ontwikkelden in 2016 een ADD behandelprogramma zonder medicatie om de klachten van ADD bij volwassenen te bestrijden. Het is gericht op het verbeteren van aandacht en concentratie, organiseren, stemming, slaaphygiëne, vlotheid in sociale contacten, organiseren enzoverder. Bevraging van onze patiënten die het programma volgen geeft goede resultaten. Bovendien maakt het onze patiënten ook gezonder en fitter.

ADD behandelingen: Welke?

ADD is een ontwikkelingsstoornis. Dit wil zeggen een aangeboren stoornis in de hersenen die niet te genezen is. Behandeling ervan moet zich dus noodgedwongen en blijvend richten op het verminderen van de klachten ervan. Dit kan rechtstreeks op de hersenactiviteit of onrechtstreeks op de gevolgen van die hersenactiviteit in het dagdagelijkse leven. Hieronder bespreken wij een veilige en gezonde behandeling van ADD.

Wat houdt de ADD behandeling in?

Wat moet je doen?

Concreet bevat het programma: een eerste Webinar (42′) waarin het programma wordt uitgelegd. De juiste oliën en vetten, natuurlijke suikers, groenten en fruit, granen, soorten gezond ontbijt, soorten thee, alcohol en ander vocht. Ook in detail wordt duidelijk gemaakt wat een goede slaaphygiëne is. Een algemene uitleg over zin en onzin van supplementen. Tenslotte ook enige uitleg over bewegen.

Hoe het programma starten en volhouden?

Een tweede Webinar (28′) toont concreet aan hoe je vlot het programma kunt starten en dit ook kan volhouden. Deze Webinar zit vol tips en tricks, op het lijf geschreven voor mensen met AD(H)D.

Extra lijsten

Bijkomend is er een lijst met essentiële voedingsproducten om in huis te hebben en die gemakkelijk te verkrijgen zijn in eender welke supermarkt. Tot slot is er ook een lange boodschappenlijst met interessante voeding om uit te kiezen.

Ondertussen volgen een aantal honderden mensen ons programma. Enkelen daarvan getuigen over de ADD behandeling op deze website.

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall

ADD rechtstreeks behandelen

Behandeling kan bestaan uit het rechtstreeks beïnvloeden van de werking van de hersenen zelf. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden: het nemen van medicatie (vaak methylfenidaat, verkocht onder verschillende merknamen) of het aanpassen van leefgewoontes (slaaphygiëne, voeding en bewegen).

De effecten van relaxatie, acupunctuur, mindfulness, bio-feedback, NLP, yoga, meditatie, enzovoorts op de hersenwerking bij ADD zijn niet wetenschappelijk bewezen. Er bestaat ook homeopathie, diëten, allerlei kruiden, speciale brillen, enz. Maar er is weinig en vaak geen wetenschappelijk bewijs dat deze behandelingen ook effectief werken.

ADD klachten aanpakken

ADD behandeling kan ook onrechtstreeks, op de klachten zelf gericht worden. Men kan leren om minder uit te stellen, meer orde te hebben, beter om te gaan met tijd, zich beter te leren organiseren, constant in hyperfocus leren gaan enzoverder. Op het internet vindt men daarvoor zogenaamde ‘ADD-coaches’, ’therapeuten’, ‘begeleiders’, ‘counselors’… die meestal niet beschikken over het juiste diploma. Of die een getuigschrift op zak hebben dat werd afgeleverd door een schimmig opleidingsinstituut.

Wij bieden zelf ook begeleiding aan na een diagnosestelling.

Vanaf 21 februari 2022 krijgt u het online behandelprogramma gratis als er AD(H)D wordt vastgesteld tijdens ons onderzoek. Ons behandelprogramma AD(H)D is veilig en gezond en u kunt het volledig zelfstandig volgen.

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall

ADD behandeling: ons standpunt

De effecten van medicatie op ADD verschijnen bijna onmiddellijk en zijn soms spectaculair te noemen. Toch adviseren wij aan de arts om dit enkel voor te schrijven aan mensen tijdens de blok en de examens, niet daarbuiten. Gezondheid of medicatie?

Als permanente hulp bij ADD raden wij sterk aan om de slaaphygiëne, de voeding en het bewegen te verzorgen. Daarvoor ontwierpen wij een ADD behandelprogramma. Als u een positieve diagnose kreeg tijdens ons onderzoek krijgt u dit online programma gratis toegestuurd.

En verder? Voor het concreet aanpakken van uw dagelijkse klachten hoeft u geen ‘coach’ onder de arm te nemen. Er bestaan goede boeken waarmee u dit zelf kunt leren, stukje per stukje (zie foto).

Dagdagelijkse ADD klachten zelf aanpakken

Ons eigen behandelprogramma richt zich zoals gezegd in de eerste plaats op het beïnvloeden van de hersenwerking. Het programma zorgt voor een goede slaaphygiëne, een gezonde voeding (geen dieet!) en voldoende bewegen.

Onze tarieven vindt u op de contactpagina. Het online behandelprogramma kan het gebruikt worden zolang en zo vaak u dat wil. Via onderstaande blauwe knop kunt u het programma kopen.

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall

Wetenschappelijk bewijs voor alternatieve ADD behandelingen

Wetenschappelijk bewijs is er enkel voor toediening van omega-3 vetzuren en het vermijden van voedseladditieven bij kinderen. Ook gaming in combinatie met sporten bij jonge kinderen (4-5 jaar) hebben een significant effect. Daarnaast heeft het toedienen van vitamine D-3 aan volwassenen een bewezen effectiviteit.

Als er al wetenschappelijk onderzoek is naar de effecten van alternatieve behandelingen voor ADD, dan gebeurt dat onderzoek meestal op één element (bv één supplement), zonder rekening te houden met algemene zaken als voeding, beweging en slaaphygiëne. Bovendien gebeurt dit meten van het effect van de alternatieve behandeling meestal op te korte termijn, bv. 10 weken.

Wat toont de klinische praktijk

Onze klinische praktijk toont aan dat een blijvende behandeling die een combinatie is van verschillende peilers effect heeft. Die peilers zijn slaaphygiëne, een uitgekiende gezonde voeding, alsook voldoende bewegen. In zijn totaliteit en na verloop van voldoende tijd heeft dit meestal een gunstig effect op de klachten van ADD bij volwassenen. Dat effect is minder spectaculair en heeft meer inlooptijd nodig dan medicatie. Maar we zijn wel zeker dat het heel gezond is.

Meer weten over ons gezond behandelprogramma

Hieronder vindt u beknopt uitgelegd wat het ADD behandelprogramma heel concreet inhoudt.

About us

Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut sinds 1988, ik werkte 18 jaar als psycholoog in een psychiatrisch ziekenhuis in een multidisciplinair team en ik heb mijn eigen groepspraktijk van psychologen sinds 2001.

Sinds 2012 specialiseer ik me in ADD bij volwassenen, zowel in het onderzoek als in de niet-medicamenteuze behandeling ervan. In functie van deze behandeling volgde ik o.a. een opleiding gezonde voeding.

FAQ

Hoeveel kost het programma?

De prijs van het online behandelprogramma houden wij bewust laag, opdat het voor iedereen toegankelijk zou zijn. U vindt het tarief op de contactpagina. Daarbij kunt u ons programma zolang en zoveel u wil volgen. Na een positieve ADD diagnose krijgt u het programma gratis toegestuurd.

Verdienen wij aan de verkoop van de producten in het programma?

Neen, wij halen op geen enkele manier financieel voordeel uit de producten in dit programma, integendeel, we helpen u aan tips om de kosten zo laag mogelijk te houden bij de aankoop van de producten. Bijvoorbeeld door u aan te moedigen de prijzen van kwalitatief gelijkwaardige merken regelmatig met elkaar te vergelijken. Wij hebben geen enkele commerciële of andere band met om het even welk bedrijf, merk of voedingsproduct etc. dat we aanprijzen in ons programma.

Hoelang mag ik het online behandelprogramma gebruiken?

Zolang en zo vaak je het zelf nodig vindt. En je mag ons steeds mailen met vragen.

Werkt de behandeling meteen?

Neen, het duurt toch wel drie à vier weken voor de eerste ADD klachten verminderen. Meestal moet men toch op 2 à 3 maanden rekenen voor het op kruissnelheid is. Bij mensen die al goed op hun voeding letten kan het veel vlugger gaan.

Is dit ADD programma evidence-based?

Het is gebaseerd op de wetenschappelijke gegevens die erover bestaan en verder getoetst aan de ervaringen van honderden patiënten die het programma reeds volgen.

Wat houdt het programma ADD precies in?

 • Uitgebreide en gedetailleerde uiteenzetting over te vermijden/aan te bevelen voeding.
 • Overzicht en gedetailleerde uitleg over slaaphygiëne.
 • Realistische en praktische toelichting om te bewegen en te sporten.
 • Video begeleiding om het programma te starten én vol te houden.
 • Gratis begeleiding per mail voor al uw bijkomende vragen.

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall

Gezonde en Veilige Behandeling voor ADHD|ADD

Volg thuis met behulp van gedetailleerde video’s en aankooplijstjes uw eigen programma om de ADD klachten te verminderen. Het programma is het eindresultaat van 10 jaar onderzoek, ontwikkeling en ervaring. Het veilig en gezond programma vermindert uw klachten zonder medicatie in te nemen. Met daarbij ook videobegeleiding om vlot te starten en vol te houden. Bevat ook lijstjes met aankooptips voor voeding bij ADHD en ADD.

De meest boeken over ADHD adviseren het gebruik van medicatie. Er is een veilige en gezonde behandeling van ADHD en ADD zonder medicatie.
Bestaat er een veilige en gezonde behandeling van ADHD zonder medicatie?

Wat krijgt u?

 • Gedetailleerd programma met videobegeleiding.
 • Gezond en veilig, zonder medicatie.
 • Ontwerp: expertisecentrum met 10 jaar ervaring.
 • Sinds 2016 steeds verder aangepast en verfijnd op basis van klinische inzichten.
 • Gratis individuele begeleiding per mail.
 • 90% van de patiënten die het volgen zijn tevreden tot zeer tevreden.

Bestaat er een veilige en gezonde behandeling van ADHD zonder medicatie? Ja, en patiënten kunnen dit programma online aankopen en thuis alles zelf uitvoeren.

Kostprijs

Het tarief vindt u op de contactpagina. Voor mensen die hier gediagnosticeerd werden met ADD is het gratis.

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

Online programma blijft permanent beschikbaar eens gekocht.

ADHD|ADD diagnose: een ontdekking

Moet men bij een ADHD en ADD behandeling kiezen voor gezondheid of voor medicatie? Dit is wat scherp gesteld. Maar er zijn toch wel vragen bij het gebruik van medicatie bij AD(H)D, vooral bij volwassenen en bij langdurig gebruik. Uw huisarts, psychiater of neuroloog kan u daarbij verder helpen.

Wij verkiezen het zekere boven het onzekere en ontwikkelden de voorbije jaren een gezond programma waarbij leefgewoontes (slaaphygiëne, voeding en bewegen) worden aangepast. De meeste van onze patiënten zijn tevreden over deze ADD behandeling. Hieronder leg ik eerst uit hoe ik tot deze gezonde behandeling gekomen ben.

De lange zoektocht naar een gezonde behandeling van ADD

Ik werk ondertussen meer dan 30 jaar als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zowel in psychiatrie als in mijn eigen Psychologenpraktijk. Ik leerde er in de loop van de jaren ADHD|ADD problematieken bij volwassenen kennen.

En ook leerde ik deze na verloop duidelijk en uiteindelijk vrij gemakkelijk te onderscheiden van andere psychologische problemen. Daarna schoolde ik me bij om een ADHD|ADD behandeling met minimaal of zonder medicatiegebruik te ontwerpen.

Dit verhaal is deels na te lezen in een vroegere blog, Kung-Fu Panda of de ADHD|ADD symptomen .

Het mirakel van de medicatie

De eerste jaren stelde ik aan de huisarts van de patiënten met AD(H)D voor om methylfenidaat (verkocht onder diverse merknamen) voor te schrijven. Dit zorgde voor een quasi onmiddellijk verdwijnen van hun klachten.

Daardoor kon de psychotherapie bij ADHD|ADD van deze patiënten in onze Psychologenpraktijk herleid worden tot enkele sessies. Terwijl deze mensen met ADHD|ADD voorheen een langere en soms ook intensieve klassieke psychotherapie volgden. Ondertussen zijn we enkele jaren verder en spreken we niet meer van een mirakel.

Baanbrekend in The Lancet

Veranderen van voeding om ADHD te genezen.

Veilige en gezonde behandeling van ADD zonder medicatie.

Voor -en tegenstanders van ADHD|ADD medicatie

De voorstanders situeren zich eerder bij de farmaceutische industrie en de biologische psychiatrie. Deze spreken over ADHD|ADD als een psychiatrisch ziektebeeld, een neurologische aandoening, kortweg het ‘ADHD|ADD syndroom’.

De tegenstanders van medicatie vinden we vooral bij onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers. En bij sommige psychotherapeuten en kritische artsen, die op de gevaren van de medicatie wijzen. Sommigen daarvan gaan zelfs zover om ADHD een verzinsel van ‘Big Pharma’ te noemen!

Onze klinische praktijk toont ons dan weer een tussenpositie.

Waarom ADHD|ADD bestaat

Psychotherapie als ADD behandeling of medicatie?
Add medicatie of psychotherapie: alternatief?

De criteria voor ADHD en ADD staan beschreven in de DSM, die gebruikt wordt door zowat alle huisartsen, psychiaters en vele psychologen wereldwijd. Daarmee verbonden is er ook het APA dat deze diagnose erkent.

Er is de epidemische toename van het diagnosticeren van ADHD|ADD in de westerse wereld (dit betekent niet dat het aantal gevallen van ADHD|ADD in werkelijkheid is toegenomen). Er is onderzoek dat tracht aan te tonen dat er een genetische basis bestaat voor ADHD|ADD. En ook is de rol van het dopaminerge-noradrinalinerge systeem beschreven. Tevens vindt men bepaalde afwijkingen in de anatonomie en in het functioneren van de hersenen bij ADHD|ADD.

Er worden diagnostische tests, vragenlijsten en beeldonderzoek gebruikt om ADHD|ADD op te sporen.

En er bestaat een medicament tegen ADHD en ADD, namelijk methylfenidaat. 

ADHD|ADD: waarom dit niet bestaat

Een aantal wetenschappelijke onderzoekers en ook artsen, klinisch psychologen en psychiaters zijn ervan overtuigd dat de diagnose ADHD|ADD een uitvinding is van de farmaceutische industrie.

Een gefantaseerd probleem

En dat deze industrie het fictieve ADHD|ADD probleem bovendien opblaast tot epidemische proporties, om commerciële redenen.

Zij wijzen daarbij op vele onderzoeken naar de effecten van methylfenidaat bij ADHD|ADD die- al dan niet bewust- slecht zijn opgezet. Of dat uit deze onderzoeken verkeerde conclusies worden getrokken en bepaalde resultaten werden weggelaten of geminimaliseerd.

Sponsors van ADHD

Sommige tegenstanders van ADHD|ADD beweren ook dat zowel de schrijvers van DSM als APA leden en veel onderzoekingen naar methylfenidaat bij ADHD|ADD zwaar gesponsord worden door de farmacie.

Geen test

Andere bronnen wijzen erop dat er geen echte diagnostische ADHD|ADD test beschikbaar is, enkel vragenlijsten die weinig betrouwbaar en weinig valide zouden zijn.

De enige manier om tot een diagnose te komen is volgens hen het bevragen van een lijstje van subjectieve klachten. Klachten die ook in vele andere ziektebeelden verschijnen. En die elk op zich het gevolg kunnen zijn van opvoedingsmoeilijkheden, trauma’s of andere sociale omgevingsfactoren. Of die een medische oorzaak hebben.

Voor ADHD|ADD als ziekte is er volgens deze onderzoekers dan ook weinig wetenschappelijke grond:

Waar ligt de oorzaak?

Zij geven aan dat er nog steeds geen oorzaak voor ADHD|ADD is gevonden, geen biomarker. Geen oorzakelijk bewijs dat het noradrenaline -en dopamine-systeem aan de basis ligt van ADHD|ADD. Geen bewijs van de relatie tussen ADHD|ADD en eventuele afwijkende neuro-anatomie. Of tussen ADHD|ADD en afwijkende functies van de hersenen. Ze vinden het ook ‘extreem onwaarschijnlijk dat er een genetische oorzaak’  zal gevonden worden voor ADHD|ADD.

Onze ervaring in de Psychologenpraktijk met ADHD|ADD bij volwassenen

Onze ervaring leert dat beide kampen zich ietwat bezondigen aan zwart-wit denken.

In onze klinische ervaring bestaat er wel degelijk zoiets als ADHD|ADD. Maar de psychodiagnostiek ervan vereist een gedetailleerde kennis van het subjectieve klachtenpatroon van ADHD|ADD. En een zorgvuldige bevraging van de klachten en de ziektegeschiedenis van zowel de patiënt als van diens omgeving.

En niet in het minst vraagt ADD diagnostiek een ruime ervaring en kennis. Kennis van de vele andere psychologische problemen en psychiatrische ziektebeelden waarmee het al te vaak verward wordt. Zoals bijvoorbeeld depressie, burn-out, autisme en bipolariteit.

ADHD|ADD als neurologische ziekte

Wat de diagnosestelling van ADHD|ADD bemoeilijkt is dat het een onopvallend verschijnsel is.

Kinderen met hyperactiviteit (ADHD) worden (te) vlug opgemerkt, vaak door de leerkracht op school.

Kinderen en volwassenen met enkel aandachtsproblemen (ADD) daarentegen zijn onopvallend aanwezig, timide en teruggetrokken. Braaf maar verstrooid.

Een uniek geheel van ADHD klachten

Het lijkt het er sterk op dat er effectief een uniek en samenhangend geheel van niet-unieke subjectieve klachten bestaat dat men ADHD en ADD noemt. Tenminste toch in de klinische praktijk.

Tevens zien we deze problematiek keer op keer terug bij familieleden van onze patiënten. Zonder dat we dit kunnen toeschrijven aan omgevingsfactoren.

Ik vrees dan ook dat goedmenende, gedreven onderzoekers en psychologen het risico lopen het kind met het badwater weg te gooien.

Afhakende patiënten zonder hoop?

Een behoorlijk aantal van mijn patiënten stopte na enige tijd met de medicatie en herviel in hun oude miserie.

Omdat er steeds meer lastige bijwerkingen (zenuwachtigheid, slapeloosheid, hoofdpijn, zware rebound,…) opdoken.  Of omdat algemeen de medicatie-inname als effect had dat zij ervoeren dat de eigen persoonlijkheid verandert  (‘ik herken mezelf niet meer’). Of dat zij de indruk hadden in een keurslijf te zitten, gevangen in eigen lichaam en geest.

ADHD|ADD: een alternatief voor medicatie

Bestaat er ander alternatief dan het hervallen in een leven dat zowel voor de ADHD|ADD patiënt als voor de omgeving heel  zwaar om dragen is?
Er bestaat voor een aantal gevallen wel degelijk een alternatief, leerde ik ondertussen.

Gezonder eten en leven

Dat alternatief is een doorgedreven en blijvende omschakeling van de eet -en leefgewoontes.  Bovendien verhoogt dit de kans op een gezonder lichaam en een langer leven. Ons gezond programma kunt u kopen door te klikken op onderstaande knop.

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall


Er is nood aan verder onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voeding, leefgewoontes en natuurlijke supplementen.

(*) Bron: “ADHD:What do we really know?”, Lydia Furman in “Rethinking ADHD, from brain to culture”, S Timimi & J Leo(ed.) Palgrave Macmillan, Hampshire (2009)

Deze site heeft voor u heel veel meer info over ADHD en ADD ter beschikking dan wat u net las.

Reacties zijn gesloten.