ADHD|ADD en angst in het sociaal contact

Sociale angst bij ADD voor diagnostiek en behandeling van sociale problemen

ADHD|ADD met angst in het sociaal contact is een weinig bekend psychologisch probleem.

Meer informatie over ADHD-ADD?

Sociaal contact en ADHD|ADD

Patiënten met sociale angsten of andere problemen in het sociaal verkeer krijgen soms de diagnose ‘autisme’ of ‘angststoornis’ opgeplakt. Nog anderen worden bestempeld als ‘fobisch’ of worden gediagnosticeerd met een paniekstoornis.
In een aantal van deze gevallen betreft het evenwel een ADHD|ADD sociaal contact angst.

ADHD|ADD aanpakken bij jongeren en volwassenen in de Psychologenpraktijk: dat gebeurt met een ADHD|ADD diagnose gevolgd door een ADHD|ADD behandeling.

Welke sociale angst bestaat er bij ADHD|ADD?

Niet weinig van de patiënten met ADHD|ADD in onze psychologenpraktijk lijden onder diverse problemen in hun sociale contacten. Men is vaak bij ADHD|ADD sociaal emotioneelonhandig.
De verschijningsvorm van deze psychologische contactproblemen is divers. Toch merken wij  terugkerende vormen van moeilijkheden in het sociale contact bij ADHD|ADD.
Ons bewust van het risico teveel te veralgemenen kunnen we hierna enkele van deze problemen duiden.

Sociaal contact bij ADHD|ADD in de kindertijd

Vaak voelen kinderen met een ADHD|ADD problematiek zich tijdens de lagere schooltijd uitgesloten. Ze hebben het gevoel niet bij de groep kinderen uit de buurt of in de klasgroep te horen. Anderen worden buitengesloten of zelfs gepest. Het gevolg van ADHD|ADD is sociaal isolement.

De angst voor de andere.

Daarnaast vermelden zij sociale angsten tijdens deze kindertijd. Dikwijls zijn zij bang van volwassenen, vreemde mensen of groepen. Bijvoorbeeld weigeren zij de voordeur te openen als er onverwachts wordt aangebeld, of hebben ze schrik om de telefoon op te nemen of alleen de buurtwinkel te bezoeken.
Dat is vaak de reden waarom sommigen zich vaak afsluiten van de sociale buitenwereld in een boek of (tegenwoordig) in een game.

De puberteit stelt hogere eisen aan iemands sociale vaardigheden en dat toont zich dan ook bij pubers met een ADHD|ADD problematiek.

ADHD|ADD pubers en het sociale verkeer

Pubers voelen zich in het sociaal verkeer vaak kwetsbaar als een kreeft die van pantser verandert. Maar dat geldt nog meer voor pubers met ADHD|ADD.

ADHD|ADD en het zich bekeken voelen

Heel vervelend is wat men noemt ‘imaginary audience’, het gevoel door de omgeving te worden bekeken. Iedere puber heeft wel eens last bij het betreden van een vol café of de lokale parochiezaal, of op de speelplaats. Maar voor tieners met ADHD|ADD kan dit werkelijk een marteling betekenen.
Tijdens de tienerjaren wordt de pubergroep een soort natuurlijke biotoop van sociaal gedrag maar voor ADHD|ADD’ers is dat meestal niet zo. Vaak voelen zij zich enkel in een klein groepje van goede vrienden of dichte familie op hun gemak. En ook daar zijn zij meestal de stille meeloper. Ik herinner me verhalen van pubers die zich opsluiten in het toilet tijdens de speeltijd.

Oogcontact in het sociale verkeer

Bovendien hebben zij in deze groepjes soms moeite met direct oogcontact of zorgt hun aandachtsprobleem (zij houden zich bezig met de relatie en niet met de inhoud van het contact) ervoor dat zij voortdurend de draad verliezen bij wat verteld wordt. Ten onrechte wordt men dan vaak bestempeld bij als niet sociaal.

Sociaal contact als fobie

Het resultaat is dat zij contact vermijden, zich na enig sociaal contact alleen terugtrekken op zichzelf of gewoonweg een fobie krijgen voor sociale contacten. Vervelend vaak is dat men bang is dat anderen hun sociale angst zullen opmerken. Het helpt hen als zij zich (soms onvermijdbaar) veel in het sociale verkeer begeven. Dan vermindert hun sociale angst.

Het vermijden van sociaal verkeer doet echter de angst soms toenemen. Mondelinge examens zijn voor sommige scholieren en studenten een pest. Sommigen zijn zo bang van sociale contacten dat zij bestempeld worden als autistisch. Mensen met ADHD|ADD kunnen zich echter goed inleven in anderen en in zichzelf, en zijn vaak zelfs hooggevoelig.

ADHD|ADD volwassenen en (sociale) angst

Volwassenen zoeken nog meer dan ervoor verklaringen voor hun angsten. Dikwijls is hun angst wat men noemt ‘vrij zwevend’. Dat wil zeggen een vage angst waarmee men wakker wordt of die plots opduikt. Zonder dat men weet waarvoor men precies angstig is.

Van vrij zwevende angst naar fobie

Angst zoekt dikwijls een object in een fobie, of men vindt een eigen verklaring voor de (sociale) angst. Bijvoorbeeld dat men bang is om op het werk iets fout te doen.
Die angst  kan het bijzonder moeilijk maken tijdens sollicitaties, op het werk of bij de  verre familie, bij kennissen en in verenigingen. Sommigen krijgen dan regelrechte paniekaanvallen.

ADHD|ADD behandeling van de angst voor anderen

Net als de andere ADHD|ADD symptomen kan ook het sociaal gedrag bij ADD opmerkelijk verbeteren zonder medicatie in te nemen. Daartoe is een strikte aanpassing van bepaalde leefgewoontes noodzakelijk. In de Psychologenpraktijk krijgt u daartoe een gedetailleerd schema en verdere opvolging per mail.

Meer informatie over ADHD-ADD?

Indien je al een onderzoek onderging en liever online de behandeling volgt kun je ons pakket bestellen dat bestaat uit één gratis webinar en twee betalende plus aankooplijstjes.

Kostprijs: 95 euro. Klik daarvoor op onderstaande knop.

Aankoop online programma ADD

Lees ook deze artikelen:

Reacties gesloten.