Concentratieproblemen aanpakken

Misschien ben je een student die vastloopt door concentratieproblemen. Of ben je een vijftiger die steeds meer vermoeid en geïsoleerd geraakt. Zonder dat u een oorzaak vindt hiervoor. Misschien bezocht u in de loop der jaren tevergeefs verschillende psychologen en psychiaters.

Of had je tot heden een leven van mislukte relaties en verloren jobs. Of kom je tot bijna niets meer. Het kan ook dat je opnames achter de rug hebt in een ziekenhuis. Of zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen uit pure wanhoop.

Oorzaken van concentratieproblemen

Concentratieproblemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Een deel ervan heeft een medische oorzaak, bijvoorbeeld een ziekte. Het is heel belangrijk om deze eerst uit te sluiten. Bespreek dus eerst met je huisarts je concentratiestoornissen. Je huisarts kan je eventueel doorverwijzen voor grondiger onderzoek in een ziekenhuis.

Als een medische oorzaak uitgesloten is, dan is het de vraag of jouw concentratiemoeilijkheden een psychische oorzaak hebben. Enkele voorbeelden van psychische oorzaken zijn een depressie, burn-out, trauma, borderline, psychose, verslaving of dementie. Als uw problemen een andere oorzaak hebben dan kan psychotherapie vaak helpen. Soms verwijzen wij je door.

ADHD of ADD als oorzaak

Naast een psychische oorzaak kan een concentratieprobleem ook te maken hebben met de ontwikkelingsstoornis ADHD of ADD. Ons expertisecentrum zoekt uit of het daadwerkelijk ADHD of ADD is dat aan de basis van jouw problemen ligt, al dan niet in combinatie met een psychisch probleem. Want ADD en ADHD zorgen vaak voor bijkomende psychische problemen (of bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen) en ADHD/ADD en andere psychische aandoeningen komen ook vaak naast elkaar voor.

Oplossingen

Medicatie voor ADHD en ADD

Als er sprake is van ADD/ADHD na de diagnosestelling dan kun je een advies krijgen voor medicatie indien je snel wil geholpen worden, bijvoorbeeld bij nakende examens. Er zijn verschillende merken op de markt die de stof methylfenidaat verkopen. Meestal werkt het snel en efficiënt maar over de gevolgen bij gebruik op langere termijn is weinig bekend. Nog in het minst zijn deze gevolgen bekend bij volwassenen. Sommige mensen verdragen dit middel goed, velen krijgen na korte of langere tijd meer en meer last van bijverschijnselen.

Op langere termijn en als het minder dringend is, adviseren wij ons eigen behandelingsprogramma. Dit maakt iedereen niet alleen gezonder en fitter, maar het helpt je ook van de meeste van je ADD klachten af. 30 jaar ervaring leerde ons een gezonde behandeling op punt te stellen.

Ons hoofdprogramma* bestaat uit:

 • gestructureerd interview (1 uur)
 • testing (1 uur)
 • lespakket leefgewoontes (1 uur)
 • Verdere opvolging per mail zolang en zo vaak als u wenst

Op vraag en inbegrepen zijn attesten en een eventuele verwijzing

Prijs: 250 euro incl.

*Indien u dit wenst kan het programma ook gespreid worden over twee of drie dagen. Wij bieden dit programma ook online aan via Facetime.

Deelprogramma* behandelprogramma zonder diagnose

 • 1 uur lespakket leefgewoontes
 • Verdere opvolging per mail zolang als u wenst

Prijs: 100 euro incl.

*Voorwaarde is een medisch of psychologisch diagnostisch verslag met daarin de diagnose ADHD of ADD. Wij bieden dit programma ook online aan via Facetime.

Deelprogramma* diagnose zonder behandelprogramma

 • gestructureerd interview (1 uur)
 • testing (1 uur)

Op vraag en inbegrepen zijn attesten en een eventuele verwijzing

Prijs: 150 euro incl.**

*Wij bieden sinds kort dit programma ook online aan via Facetime.

MAAK HIER ZELF EEN AFSPRAAK

Als er sprake is van ADHD|ADD dan geven wij u diezelfde namiddag het behandelingsprogramma mee.

Als er geen sprake is van AD(H)D zoeken wij verder naar de juiste diagnose. Gezien ADHD en ADD een zware last leggen op jou en jouw omgeving is bijkomende psychotherapie of begeleiding meestal wel aan te bevelen.

Welke zijn de meest voorkomende AD(H)D kenmerken?

AD(H)D: sommige van deze kenmerken herken je zo:

 • Kom je soms eerder braaf, bedeesd en bescheiden over.
 • Weinig sociale weerbaarheid, waardoor je misschien werd gepest.
 • Heb je het gevoel er bij onbekenden niet bij te horen of angstig te zijn voor hen, vooral in groep.
 • Wil je na enig sociale contact alleen zijn.
 • Nochtans voel je je goed bij dichte familie en goede vrienden.
 • Piekert u vaak of bent vaak bezig in eigen gedachten, zowel overdag als in uw bed
 • Ben je vlug afgeleid door situaties met veel prikkels.
 • Denkt u vaak achteraf: “Had ik dit maar gezegd op het moment zelf”.
 • Opvallend: vergeetachtig, chaotisch, verstrooid.
 • Ben je slecht georganiseerd en weinig proactief of leerde je om dit aan te pakken.
 • Tegelijk kun je je sterk op één zaak focussen ten koste van veel energie en vermoeidheid achteraf.
 • Vertoon je heel vaak uitstelgedrag
 • Doet u minder dringende maar leukere zaken eerst.
 • De vermoeidheid en nood aan slaap nemen bij jou toe met de jaren, vooral na de middag of in de vooravond.
 • Heb je een negatief zelfbeeld door jarenlange negatieve (zelf-) benoemingen en ervaringen.
 • Een gevoel van uitzichtloosheid en depressiviteit verschijnt met opstoten en vaak zonder verklaring.
 • Veelvuldig verlies van werk en partner, of zich herhalende relatieproblemen.
 • Jouw moeder of partner neemt heel veel taken en organisatie van jou over of stuurt je voortdurend bij
 • Je onderpresteert al gans je leven.
Concentratieproblemen door ADHD en ADD kunnen behandeld worden met andere leefgewoontes. Wat is ADHD? Oorzaak en kenmerken adhd vinden hier.
Concentratieproblemen zorgen soms voor misverstanden.

Symptomen AD(H)D worden vaak verkeerdelijk gediagnosticeerd en behandeld

Bij AD(H)D denkt men meestal aan concentratieproblemen en chaotisch gedrag. Maar vaak leerde men deze problemen min of meer aanpakken. In dat geval zijn enkel sommige andere klachten zichtbaar. Waardoor de verkeerde diagnose gesteld wordt, zoals:

 • Depressie
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
 • dementie
 • Gedragsproblemen, tegendraads, asociaal, lui, autoriteitsprobleem, subassertief, eenzaat, verward, moeilijk
 • Psychose, autisme, borderline
 • Dwanghandelingen en dwanggedachten
 • Psychosomatiek
 • Relatieproblemen
 • Burn-out

Andere kenmerken van AD(H)D

Ook uw lichamelijke gezondheid komt aan bod bij AD(H)D. Symptomen zoals onrust en concentratieproblemen kunnen ook een (andere) neurologische oorzaak hebben, of een psychologische. Het is belangrijk dat uw huisarts een medische oorzaak uitsluit.

AD(H)D symptomen zijn voor elk persoon verschillend. Elkeen met AD(H)D heeft zijn eigen persoonlijkheid, verleden, sociaal netwerk en zijn psychologische problemen. AD(H)D klachten worden mede daardoor bepaald.

Veel van de symptomen bij AD(H)D komen ook voor bij andere psychopathologie. Daarom vereist het veel ervaring om de diagnose AD(H)D te stellen.

AD(H)D, voeding en bewegen

Aandacht voor juiste eetgewoontes verlengt het leven en verhoogt de kwaliteit ervan.
Het zorgvuldig en blijvend aanpassen van bepaalde leefgewoontes kan samen met enkele supplementen ervoor zorgen dat veel AD(H)D klachten verminderen of zelfs verdwijnen.
Bij gebruik van medicatie kan de dosis hierdoor vaak sterk verlaagd worden of in zijn geheel gestopt.

Regelmatig bewegen helpt ook, en zeker bij gebruik van AD(H)D medicatie is dit aanbevolen.

Bij kinderen is het belangrijk om geleidelijk en voorzichtig om te schakelen naar andere voedingspatronen.

Effecten van onze behandeling van AD(H)D klachten

 • Voelt u zich kalmer, meer lucide, en U heeft meer energie
 • Uw planning is beter
 • Heeft u veel meer zin in opruimen en aanpakken
 • Luistert u beter, onthoudt beter, u kan beter een gesprek volgen
 • Hebt u minder aanvaringen of ruzie.
 • Uw depressief gevoel verdwijnt op de achtergrond
 • Wordt u vlotter en aangenamer in sociale contacten
 • Aangepaste voeding en beweging maken u gezonder, fitter en sterker

Effecten van het innemen van medicatie bij AD(H)D:

ADD diagnose en behandeling: 30 jaar ervaring.
Medicatie AD(H)D helpt?

Het effect van medicatie op AD(H)D klachten is in sommige gevallen onmiddellijk en soms spectaculair. Klachten verdwijnen geheel of gedeeltelijk. Waarbij na 1 à 2 weken vaak ook het eerste zenuwachtige gevoel en de meeste bijwerkingen zullen verdwijnen. Dat is ook het gevaar.

Er zijn zeer veel vragen over het gebruik van medicatie bij AD(H)D.
Er is weinig betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar de negatieve gevolgen van het gebruik van deze medicatie, zeker op langere termijn en bij volwassenen.
Sinds enige jaren adviseren wij niet meer aan artsen om medicatie voor te schrijven bij AD(H)D tenzij voor een korte periode in noodgevallen.

Veel patiënten hebben terecht ook moeite met de idee van het levenslang innemen van medicatie. Vaak ervaart men hierbij een toenemende belasting voor lichaam en geest. Sommige mensen ervaren ook veranderingen qua persoonlijkheid door de medicatie.

Enkel een arts kan AD(H)D medicatie voorschrijven.

U mag in geen geval medicatie innemen of veranderen zonder advies en voorschrift van uw arts! Koop in geen enkel geval medicatie via het internet!

Meest voorkomende bijwerkingen AD(H)D medicatie tijdens de opstart

 • Verminderde eetlust doet 1 à 2 kg afvallen.
 • Moeite met inslapen.
 • Misselijkheid
 • Droge mond, hartkloppingen of een versnelde hartslag, zweten, hoofdpijn
 • Nervositeit, of een gejaagd gevoel.
 • Toename van angst door de hartkloppingen.

ADD diagnose en behandeling: 30 jaar ervaring

Door de diagnosestelling wordt u er zich misschien van bewust dat uw voorbije leven deels een puinhoop was. Omdat alles er anders had kunnen uitzien als u vroeger de diagnose AD(H)D had gekregen. Veel patiënten hebben ook nood aan het verwerken van dat idee. Tegelijk krijgen zij zicht op een nieuwe manier van leven.

Soms vraagt dit verwerking in psychotherapie. ADD diagnose en behandeling: 30 jaar ervaring.

MAAK HIER ZELF EEN AFSPRAAK

Concentratieproblemen aanpakken? Dat kun je zelf door meer structuur aan te brengen in de verschillende domeinen van je leven. Je kan je daarvoor laten bijstaan door een familielid of partner. Die kan je helpen om initiatief te nemen, zaken op te volgen en taken ook af te maken.

Concentratieproblemen aanpakken kan bij Psycholoog-Jovo. Ook bij ADHD en ADD onderzoek en behandeling.
Tips om concentratieproblemen aan te pakken

Hoe je tijd structureren?

Belangrijk hierbij is het beter structureren van je tijdsbesteding. Werk of studeer met een timer in tijdsblokken van 45’, telkens gevolgd door een pauze (geen scherm!) van 15’. Spreek daarbij al uw geheugenfuncties aan (auditief, visueel en motorisch), ter ondersteuning.

Hulpmiddelen bij aanpakken concentratieproblemen

Wat ook helpt is daarbij beroep doen op allerlei concrete hulpmiddelen. Zoals een agenda, aantekeningen, alarmbelletjes op de GSM, to-do lijstjes, een elektronische agenda, geheugen app’s allerhande, een magnetisch bord en krijtbord in keuken of bureau.

Zet bovenaan je lijst de dingen die het meest dringend zijn, die je minst graag doet en die de meeste inspanning vragen. Grotere taken deel je best op in deelstappen. Hou het haalbaar.

Geest vrij? Ruim je omgeving op!

Hou je geest vrij door je omgeving overzichtelijk en opgeruimd te houden. Verhuis daarom alle rommel vlug naar de afvalbak. En stop weg in de kast wat je niet steeds bij de hand hoeft te hebben. Verminder alles wat je kan afleiden uit je omgeving. Probeer te achterhalen welke zaken je afleiden.

Vraag je daarom steeds af wat hinderlijk hoorbaar en zichtbaar is in je omgeving. Noteer dit. Probeer je daarvan af te sluiten door bijvoorbeeld een koptelefoon te gebruiken of de gordijnen dicht te trekken. Noteer ook deze hulpmiddelen.

Rust roest niet

Hou rekening met je energieniveau. Maak dat je voldoende uitgerust bent. Het is bekend dat vooral mensen met ADD/ concentratieproblemen vaak weinig energie hebben. Rustpauzes inlassen, een middagdutje, de tijd nemen voor ontspanning, houden uw energiepeil op peil.

Plan de moeilijkste taken op momenten van de dag dat je energiepeil en concentratievermogen het best zijn. Meditatie kan sommigen ook helpen daarbij.

Sportend concentratieproblemen aanpakken

Regelmatig sporten en bewegen, liefst in de buitenlucht, bevordert de zuurstofopname in je hersenen en dus ook je concentratie. Een wandeling tijdens de pauze of in de vrije tijd is zeer goed. Zorg ook voor voldoende daglicht op je werkplek en thuis. Verlucht je huis regelmatig.

Al slapend gezond worden

Hou je slaaphygiëne in de gaten. Slaap voldoende uren (voor volwassenen meestal 7-8 uur per nacht).

Haal slaaptekort zo vlug mogelijk in en doe zoals gezegd een middagdutje. Laat pubers, met of zonder concentratieproblemen, uitslapen in het weekend.

Bioritme en concentratieproblemen

Hou rekening met je bioritme of dag en nachtritme. Zoals de meeste andere diersoorten zijn we best wakker als het licht is en slapen wij beter als het donker is. Voor de mens betekent dit concreet dat we liefst ten laatste om 23 u slapen.

Vermijd daarbij om voor het slapen schermen te bekijken (behalve TV) want die sturen lichtgolven uit die de slaapkwaliteit naar beneden halen.

Zorg voor een goede slaapkwaliteit

Koop een matras van goede kwaliteit in een niet te koude of te warme slaapkamer. Zorg voor een goede ventilatie op de kamer en sluit deze af van sterke geluiden.

Lees ook deze artikelen:

Reacties gesloten.