Behandeling van uw stress symptomen

Stress op het werk of hoofd altijd vol?

Rusteloze nachten, of geestelijk en lichamelijk uitgeput? Vlug geïrriteerd, overspannen en gefrustreerd? Aan anderen ergert u zich vaker dan goed is? Anderen ervaren u als lastig en onbereikbaar? Behandeling van uw stress symptomen kan.

Oorzaken van stress klachten

 • echtscheiding, breuk of verzoening met partner, vreemdgaan.
 • verwerken van het overlijden van een familielid.
 • problemen met de opvoeding van uw kinderen.
 • problemen bij de zwangerschap of seksuele problemen.
 • last van  trauma’s door vroegere mishandeling of misbruik
 • het alleenstaand ouderschap weegt door.

Werk:

Hoe stress vermijden?
 • U verloor uw werk of bent langdurig werkloos.
 • Moeilijke collega’s of een veeleisende overste maken het extra moeilijk.
 • Chronisch lawaai en veiligheidsrisico’s zorgen voor stress.
 • Herstructureringen, promotieperikelen of heroriënteringen zijn kering en inslag.
 • Op de werkvloer ervaart u weinig ondersteuning of erkenning
 • U leeft onder een permanente dreiging voor werkverlies.
 • U krijgt te weinig opleiding of coaching waardoor faalangst ontstaat.
 • Gezondheidsproblemen of invaliditeit, financiële problemen.

Examens:

 • Perfectionisme of te grote verantwoordelijkheden op te jonge leeftijd.
 • Subassertiviteit.
 • Oude trauma’s die een invloed blijven uitoefenen.

Tekens van overspannenheid

Psychologische stress kan ertoe leiden dat u allerlei lichamelijke klachten ontwikkelt zoals hart -en vaatziektes. Chronische stress symptomen zijn o.a. meer roken, alcohol en drugs gebruiken, minder slapen, minder  bewegen en ongezonder eten. Dat tast uw immuunsysteem nog verder aan.

Langdurige blootstelling aan stress symptomen kan ervoor zorgen dat u tekenen van  apathie, inactiviteit, , agressiviteit, een verlies aan motivatie en pessimisme vertoont.

Bijgevolg kan uw stress uiteindelijk leiden tot een passieve houding ten aanzien van toekomstige bedreigingen van uw welzijn en gezondheid. Deze levensstijl gaat ziet men vaak bij een depressie.

Coaching en begeleiding:10 tips tegen stress door stressmanagement

 • Uw sociaal netwerk beter verzorgen.
 • Rustiger leren leven en werken met meer controle.
 • Werk -en carrièrebegeleiding.
 • Assertiviteitstraining.
 • Meer gestructureerd en georganiseerd plannen.
 • Zelfkennis vergroten en eigen ambities bijstellen.
 • Gezonder leven: sport, eet -en slaaphygiëne, inpassen van rustmomenten.
 • Ontspanningsoefeningen inbouwen.
 • Deeltijds werken.
 • Veranderen van werk.

Psychotherapie: therapie bij chronische stress symptomen

Uw overspannenheid en stress symptomen bespreken in psychotherapie kan uw gezondheid en geluksgevoel ten goede komen. Vaak hebben chronische stress symptomen een dieperliggende, reeds lang bestaande oorzaak. Ze zijn slechts de tip van de ijsberg. In dat geval heeft coachen of adviseren weinig effect.