Psychologenpraktijk

Hoe verloopt uw eerste gesprek bij de psycholoog in de Psychologenpraktijk JoVo?

Overzicht

In eerste instantie tracht de psycholoog uw klachten te begrijpen binnen het breder kader van uw familiegeschiedenis en omgeving. Daartoe stelt de psychotherapeut gerichte en eenvoudige vragen tijdens het kennismakingsgesprek.

Psycholoog JoVo te Nokere
Psychologenpraktijk Jovo

Eigen vragen aan de psycholoog

Tijdens uw eerste gesprek in de psychologenpraktijk kunt u al uw vragen kwijt aan de psycholoog over de begeleiding (diagnose, advies, coaching, psychotherapie) en hoe deze verloopt. Bijvoorbeeld: duur, frequentie, tarief, methodiek, verwachtingen, geheimhouding.

Uw verhaal

Daarnaast kunt u alles vertellen wat u zelf wil: wat er verkeerd loopt in uw leven, de klachten die u heeft. Hoe alles zover gekomen is. En het spreekt vanzelf dat u niets hoeft te vertellen dat u niet wilt vertellen. De psycholoog zal dit gesprek met vragen en uitleg vlot en aangenaam laten verlopen.

Advies

De psycholoog zal u na één of een paar verkennende gesprekken concreet advies geven, coaching of psychotherapie voorstellen, of u verwijzen.

Kan ik de Psychologenpraktijk vertrouwen?

Ja. De klinisch psychologen zijn gebonden aan de deontologie van hun beroepsgroepen en aan de ethiek. Alles wat u in de Psychologenpraktijk vertelt, is strikt vertrouwelijk. Het is gesprekstherapie. Er bestaat ook een tuchtraad bij de psychologencommissie waar u zelf terecht kunt bij klachten over uw psychotherapeut: www.compsy.be/klacht.

De beëindigde of afgebroken psychotherapie kunt u later steeds herstarten. U krijgt dan voorrang op nieuwe patiënten. Dit betekent dus dat de relatie met de psychotherapeut voor altijd een relatie psychotherapeut-patiënt blijft, ook na de therapie.

Psychologen mogen over de psychotherapie geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. De psychotherapeut heeft uitzonderlijk wel spreekrecht in noodgevallen. Zelf kunt u uiteraard steeds aan om het even wie alles vertellen over uw psychotherapie en over uw psychotherapeut.

Is de Psychologenpraktijk gebonden aan regels?

Ja. De psychotherapeut in de psychologenpraktijk moet zich bij de uitoefening van zijn beroep aan strikte beroepsregels houden. Deze regels staan in de beroepscode voor psychologen van de Belgische Federatie voor Psychologen (www.bfp-fbp.be). En ook in die van de klinisch psychologen (www.vvkp.be).

Bovendien is een psychotherapeut gebonden aan de regels van de beroepsvereniging waartoe hij behoort. In de Psychologenpraktijk vindt u die terug op www.bsp-ebp.be

De basisregels van onze Psychologenpraktijk:

  • Er wordt enkel gesproken (bij de kinderpsychologen is er ook speltherapie).
  • De psycholoog is onderworpen aan strikt beroepsgeheim.
  • Het tarief is vast en de betaling gebeurt na elke sessie.
  • De frequentie van de gesprekken  is vast. De duur van elk gesprek is vast.
  • De patiënt beslist zelf wanneer de behandeling stopt

Voor alle vragen of klachten over uw psychotherapie in de Psychologenpraktijk kunt u terecht bij ons, bij uw huisarts en bij de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg (www.vvgg.be)

Is een psychotherapie volgen moeilijk?

Neen, iedereen kan het, op zijn eigen tempo. De psychotherapeut is gespecialiseerd in het werken met mensen met psychologische problemen die moeite hebben om te spreken.

Moet ik medicatie innemen om psychotherapie te volgen?

Neen, in tegendeel, vaak zorgt psychotherapie ervoor dat medicatie kan verminderd worden of stopgezet.

Schizofrenie

Bij sommige psychische ziektes (bv. schizofrenie, bipolaire) is medicatie echt wel nodig in combinatie met psychotherapie.

Psychotherapie & medicatie

Pillen of spreken?
Is medicatie nodig in de Psychologenpraktijk?

Raadpleeg uw arts

Als uw psychotherapeut in de Psychologenpraktijk meent dat medicatie nodig is, zal hij/zij u aanraden om dit met uw huisarts/psychiater te bespreken. Volg steeds het advies van uw arts! Als u twijfelt vraag advies aan een tweede arts, uw eigen arts zal u dat niet kwalijk nemen. Neem in geen enkel geval medicatie op eigen initiatief! Raadpleeg steeds uw arts, ook voor het verhogen of verlagen van de dosis.

Wanneer stop ik de therapie?

U bepaalt zelf de duur van de psychotherapie in de psychologenpraktijk. U stopt wanneer u zelf wil, maar best in overleg met de psychotherapeut.

Een psychotherapie in de psychologenpraktijk kunt u best stoppen als uw klacht verminderd of geheel verdwenen is. Of als de kosten (tijd, energie, geld) en de baten (vooruitgang) niet meer in evenwicht lijken. Bespreek dit in uw psychotherapie en met uw arts.

Een aantal mensen in de Psychologenpraktijk zetten hun psychotherapie verder nadat de klachten verdwenen zijn, om de kwaliteit van hun leven verder te verbeteren.

Nadat u gestopt bent met de psychotherapie kunt u uiteraard altijd de therapie hervatten op een later (of veel later) moment in de toekomst. U krijgt dan voorrang op nieuwe patiënten.