Manisch Depressief

Uw stemmingsschommelingen zoeken wij voor u uit

Mensen hebben stemmingsstoornissen om zeer uiteenlopende redenen. Manisch Depressief, hoe omgaan met een bipolaire stoornis? Onze psychotherapeut bekijkt de oorzaak en tracht een oplossing voor uw bipolair gevoel te vinden.

[maxbutton id=”1″]

Wij stellen een zorgvuldige diagnose. Daarna bespreken we met u de mogelijkheden van een psychotherapie of een begeleiding. Indien nodig bezorgen wij u dan het adres van een gespecialiseerd arts. Belangrijk in dat geval is dat uw huisarts een lichamelijke oorzaak uitsluit.

Behandeling manisch depressieve klachten

In onze Psychologenpraktijk  kunnen we u helpen om de precieze oorzaak te vinden van uw stemmingswisselingen. Want psycholoog Jan Schrans heeft 18 jaar ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis. Het hebben van stemmingswisselingen hoeft echter niet te betekenen dat er sprake is van een manisch depressieve psychose.

We geven een gericht advies, een korte begeleiding of een psychotherapie. Want deze kunnen u vaak van die manisch depressieve klachten afhelpen. Als er echt sprake is van een manisch depressieve psychose raadpleegt u best een psychiater.

Leer hoe u bipolaire symptomen kunt herkennen en waarom het zinvol kan zijn om dan een psychotherapeut op te zoeken:

Manisch depressief: symptomen

 •  niet te volgen in uw daden en gedachten
 • overdreven blij en uitgelaten
 •  U heeft vaak teveel aan energie
 •  overdreven actief
 •  U geniet van een enorme creativiteit en grote verbeeldingskracht
 •  nauwelijks behoefte aan slaap
 •  ervaart uw eigen manisch gedrag als normaal

Symptomen van de depressieve periode zijn:

Manisch depressieve klachten, bipolair of manisch depressief symptomen en stemmingschommelingen
Bent u Manisch-Depressief?
 •  U voelt zich waardeloos en nutteloos
 •  bij de minste inspanning oververmoeid
 •  interesseverlies
 •  U onderhoudt weinig sociale contacten
 •  snel in een fase van totale uitputting
 •  Er overvallen u zelfmoordgedachten of zelfmoordplannen

Hoe herkent u een manisch depressieve psychose?

Bij bipolaire psychose is er vaak sprake van realiteitsverlies. Maar niet altijd. Best zoekt u in dit geval ook hulp bij een psychiater voor diagnose en behandeling. In de Psychologenpraktijk helpen wij u of uw familielid om de bij een arts gestarte behandeling ook vol te houden tijdens een manische fase. En bieden wij steun in een depressieve fase. Daarnaast helpen wij uw kinderen.

Zowel diagnosestelling als behandeling zijn niet gemakkelijk bij een manisch depressieve psychose.

E-mailjan.schrans@gmail.com

Manisch Depressief, hoe omgaan met een bipolaire stoornis?

Uw manisch depressieve psychose behandelen wij anders dan gewone stemmingsschommelingen. Onze begeleiding of psychotherapie is dan slechts een bijkomende hulp: naast de medicatie en begeleiding door familie, huisarts en psychiater.

We zoeken daarbij niet zozeer naar de oorzaken, maar bieden vooral steun en nuttig advies. Doelstellingen daarbij zijn: medicatietrouw, overbruggen van depressieve momenten, uzelf in de hand houden.

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis

Ook uw dochter of zoon heeft soms hulp nodig, als u of uw partner lijdt aan een bipolaire stoornis. Zeker jonge kinderen en pubers zijn erg gevoelig voor de stemming van hun ouders. Ook als u het tracht te verbergen. U bent minder beschikbaar, vaak onvoorspelbaar en soms bezorgt u hun angst en onzekerheid. Hulp door een kindertherapeut is daarom soms nodig.

Wij kunnen daarbij uw kind informatie, opvang en hulp geven om uw gedrag te begrijpen en te leren voorspellen. Het kan voor uw kind een grote opluchting zijn om te spreken met een derde partij. Samen proberen we de ontwikkeling van uw kind op het juiste spoor te houden.

[maxbutton id=”1″]

Manisch Depressief, hoe omgaan met een bipolaire stoornis? Meer antwoorden vinden op uw vragen over depressies en de behandeling ervan?