Tag: add sociaal gedrag

  • ADHD|ADD en angst in het sociaal contact

    ADHD|ADD en angst in het sociaal contact

    Een ADD test begint vaak met het bevragen van het sociaal gedrag, het sociaal emotioneel welbevinden van de patiënt en ook de vaststelling van een sociaal isolement bij ADD. De correcte ADD diagnose kan leiden tot een ADD behandeling die ook het sociaal onhandig gedrag verbetert en de sociale angst wegneemt.