Categorie: ADD

 • ADHD en hulpmiddelen

  ADHD en hulpmiddelen

  ADHD en hulpmiddelen ADHD is een hersenstoornis waarmee men wordt geboren en waarmee men ook zal sterven. De symptomen ervan veranderen vaak in de loop van het leven, sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Om deze ADHD klachten aan te pakken bestaan er een aantal hulpmiddelen. Medicatie Het meest spectaculaire en snelst werkende van de…

 • ADHD Coach

  ADHD Coach

  ADHD coach Een ADHD coach houdt zich voornamelijk bezig met de klachtenbeheersing, het verbeteren van de coping mechanismen, het mensen leren bewuster omgaan met hun ADHD stoornis en het leren omgaan met stress. Klachten beheersen bij de ADHD coach Een coach zal in de eerste plaats de kernproblemen van ADHD aanpakken, met name onoplettendheid, over…

 • ADHD en Depressie

  ADHD en Depressie

  ADHD en depressie ADHD en depressie komen heel vaak samen voor en ze delen een aantal dezelfde klachten zoals snel geïrriteerd zijn, opgejaagdheid en slaapproblemen. Sommige vormen van depressie zijn net als ADHD sterk genetisch bepaald waarbij de transmitterstoffen in de hersenen een belangrijke rol spelen. Oorzaak ADHD is een ontwikkelingsstoornis, een stoornis tijdens de…

 • ADHD Burn-out

  ADHD Burn-out

  ADHD Burn-out ADHD Burn-out: het zijn beide stoornissen die een aantal klachten en ook oorzaken gemeenschappelijk hebben. ADHD is een wetenschappelijk vastgestelde ontwikkelingsstoornis in de hersenen waarbij zelfcontrole over de eigen concentratie, energie, gevoelens en gedragingen belangrijk zijn. Burn-out is wetenschappelijk weinig doorgrond en betreft een lichamelijke zowel als mentale en emotionele uitputting door blijvende…

 • ADHD Oorzaak

  ADHD Oorzaak

  ADHD oorzaak De precieze oorzaken van ADHD zijn nog niet volledig achterhaald. Er bestaan wel al een aantal inzichten en ook enkele veronderstellingen over de oorzaak. ADHD blijft echter tot op heden een ingewikkelde stoornis, een complex samenspel van onderstaande factoren. ADHD als ontwikkelingsstoornis De meeste wetenschappers zijn het er ondertussen wel over eens. De…

 • ADHD zelftest

  ADHD zelftest

  ADHD Zelftest ADHD zelftests kan men gebruiken wanneer men de ADHD kenmerken wil uitzoeken die men herkent bij zichzelf. Het kan een eerste, algemene indruk geven of men ADHD heeft. Deze zelftests zijn niet bedoeld als diagnose en moeten altijd worden gevolgd door een professionele onderzoek door een psychiater, neuroloog of klinisch psycholoog. Zin van…

 • ADHD en autisme

  ADHD en autisme

  ADHD of Autisme Vaak denken mensen dat ADHD of autisme enkel voorkomt bij kinderen, en niet bij volwassenen. Maar het komt wel degelijk voor bij volwassenen, bij mannen en vrouwen. Vaak worden beide ontwikkelingsstoornissen verward. Dan krijgt men de verkeerde diagnose of merkt de hulpverlener niet dat beiden tegelijk aanwezig zijn. Overeenkomsten tussen Autisme en ADHD Zowel ADHD (aandachts-hyper…

 • ADHD en vrouwen

  ADHD en vrouwen

  ADHD en vrouwen Vaak denken mensen dat ADHD enkel voorkomt bij kinderen, en niet bij volwassenen. Maar het komt wel degelijk veel voor bij volwassenen. Hierna zullen we het hebben over ADHD bij vrouwen. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ADHD bij volwassen vrouwen te weinig gediagnosticeerd wordt en dat vrouwen met ADHD vaak een…

 • ADHD en medicatie

  ADHD en medicatie

  De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan dat volwassenen voor medicatie best worden verwezen naar een psychiater of neuroloog die getraind is in het onderzoek en de behandeling van ADHD bij volwassenen. Bijna altijd echter starten huisartsen zelf de medicatie, op basis van ons onderzoeksverslag. U contacteert als u zekerheid wil hebben hierover beter vooraf uw huisarts. De…

 • ADHD en hoogbegaafdheid

  ADHD en hoogbegaafdheid

  Hoogbegaafdheid is een aangeboren talent dat vaak met emotionele en sociale moeilijkheden gepaard gaat. ADHD is een vroegtijdige stoornis in de ontwikkeling van de hersenen. ADHD en hoogbegaafdheid zijn dus verschillende verschijnselen die samen kunnen voorkomen. Dit zorgt voor een complex onderzoek. Want de klachten van beide overlappen elkaar. En hoogbegaafden kunnen zich vaak beter en…