Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk

Psycholoog-Jovo Psychologenpraktijk is een privé praktijk van psychologen waar zowel jongeren als volwassenen terecht kunnen voor onderzoek en behandeling van concentratieproblemen, ADHD, ADD en voor psychotherapie.

Wij doen in gans Vlaanderen en Nederland diagnostisch onderzoek naar AD(H)D bij jongeren en volwassenen in twee aansluitende uren, indien gewenst online. Ons behandelprogramma AD(H)D is veilig en gezond en kunt u volledig zelfstandig uitvoeren. Het is hier online te koop. Wij leveren een juist onderzoek af voor een prijs die door iedereen te betalen is.

Wij bieden daarnaast zowel een éénmalig verkennend gesprek aan , coaching, individuele psychotherapie, koppeltherapie en gezinstherapie.

Iedereen van ons kan het moeilijk krijgen. Dat kan bijvoorbeeld een depressie zijn, of een eetprobleem, angsten, relatie- of gezinsproblemen.

Laat u daarin begeleiden op deskundige wijze door een psycholoog van onze psychologenpraktijk. Wij zijn universitair opgeleide klinisch psychologen die meerdere therapie-opleidingen volgden. En die elk massa’s ervaring hebben.

U kunt ook zelf een afspraak vastleggen in onze elektronische agenda via de onderstaande blauwe knop ‘Afspraak consultatie’. U wordt dan zowel per mail als per sms verwittigd van de afspraak als u daarvoor kiest.

Onderzoek en behandeling ADD zonder medicatie bij volwassenen

U kunt dus rechtstreeks inschrijven voor een testonderzoek AD(H)D bij volwassenen. Heeft u al een diagnose ADD gekregen dan kunt u zelf ons online behandelprogramma kopen en volgen online.

Wij zijn overdag en ’s avonds meestal telefonisch bereikbaar of we bellen u spoedig terug. Ook onze mailbox houden wij goed in de gaten. Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk is ook bereikbaar via mail op jan.schrans@gmail.com.

Kennismakingsgesprek in de psychologenpraktijk

Tijdens een eerste gesprek nemen we de tijd om u beter te leren kennen. We luisteren aandachtig naar de klachten waarvoor u komt en we proberen uw therapiedoelen helder in kaart te brengen.

We zijn geïnteresseerd in uw levensverhaal en we proberen met u te spreken over uw netwerk, de mensen waarmee u omringd bent, dit in beeld te krijgen.

Over het algemeen slagen we er in één of twee sessies in om een duidelijk zicht te krijgen op wat er aan de hand is. We leggen uit hoe je het best geholpen kan worden. Indien nodig verwijzen we door.

Wie kan er bij ons terecht?

U komt niet op een wachtlijst terecht, maar u kunt zelf een plaats vrij maken in onze agenda of u krijgt onmiddellijk uw psychotherapeut aan de lijn (of per mail). Met binnen de week nog uw afspraak.

Psycholoog Waregem of psycholoog Deinze vinden?
Psycholoog vinden in Psychologenpraktijk-JoVo

Waar staat Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk voor?

Wij bieden u een jarenlange ervaring ondersteund door een gedegen opleiding. En dit binnen een helder professioneel kader en in een aangename sfeer. Wij helpen vaak mensen die moeilijk over sommige ervaringen of gevoelens kunnen spreken. We zijn dit gewend, daarover hoeft u zich bij ons geen zorgen te maken.

Misschien weet u weinig over psychologie en psychotherapie. U vindt op deze website van Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk informatie over psychologische problemen en de behandeling ervan.

Bereikbaarheid:

U kunt ons zelf contacteren per telefoon of e-mail  Schrijft u zich liever zelf in op onze agenda? Dan kan dit via onderstaande blauwe knop.

Dit kan ook via uw huisarts of via andere hulpverleners.

Op deze website leert u in enkele stappen een geschikte en bekwame psycholoog vinden.

Veel surfplezier op onze website!

Wat zijn onze troeven?

Deskundigheid

Onze psychologen zijn professioneel bezig met hun vak. We vernieuwen stelselmatig onze vakkennis en onze technieken via permanente vorming, intervisie en supervisie. Wij volgen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van psychotherapie, psychodiagnostiek en psychopathologie.

In dialoog

Wij gaan voortdurend in dialoog met de mensen en organisaties waarvoor wij ten dienste staan. Wij proberen zeer goed in te schatten wat de vraag en noden zijn van de mensen die zich aanbieden en waarvoor wij kunnen werken.

Daarbij houden wij heel sterk rekening met de context (werk, gezin,…) waarin het probleem bestaat en ontstaan is. Het communiceren is daarbij zowel duidelijk als direct, met veel respect.

Wij betrachten steeds om inzicht te geven in onze manier van werken, zowel de aanpak als de vooruitgang ervan. Daarbij staan wij steeds open voor kritiek van onze patiënten en trachten daar voldoende rekening mee te houden.

Emancipatorisch

Wij gaan uit van de sterktes van iedereen persoon. Daarbij streven we naar meer zelfstandigheid, vrijheid en het vergroten van de intrinsiek aanwezige mogelijkheden. Wij leren mensen vissen, liever dan hun telkens weer een vis te geven.

Dichtbij en aanwezig

Wij trachten bereikbaar te zijn en toegankelijk. Bijvoorbeeld door een eerste afspraak binnen de week te geven, telefonisch en per mail bereikbaar te zijn of op vraag van de patiënt vlot te communiceren met het netwerk (huisarts, CLB, ouders, partner…). We werken regelmatig in het Nederlands, Frans en Engels. Wij staan open voor andere culturen en trachten onze manier van werken daarin te doen passen.

Voeten op de grond

Wij houden van een ‘down to earth’ aanpak. Voetjes op de grond, goed luisteren, begrijpbare taal in plaats van vakjargon, we houden het eenvoudig en passen ons aan.

Diagnosestelling

De psychologen van de psychologenpraktijk-Jovo proberen met wat jij vertelt gans je probleem in kaart te brengen. Daarbij trachten we te begrijpen hoe de klachten verbonden zijn met onderliggende processen.

En hoe ze te maken hebben met de omgeving waarin je leeft en geleefd hebt. Een belangrijk element daarbij is uiteraard jouw unieke persoonlijkheid.

Het samenhangend geheel van dit alles zal u leren hoe u voorbij deze klachten kunt geraken in een daarna volgehouden proces. Beschouw daarbij het onderzoekend en genezend proces als één. Dat blijft in de loop van de therapie elkaar afwisselen: probleemdefiniëring en behandeling als een twee-eenheid.

Soms krijg je na enkele sessies al zicht op de kern van je problematiek. Soms vergt het een aanhoudend doorwerken om de klachten -die vaak hardnekkig kunnen zijn- te doen verdwijnen.

Psychologische testen

Wij steken het niet onder stoelen of banken: we zijn geen grote fans van testen. Wij gebruiken wel beperkt een vragenlijst bij ons onderzoek naar ADHD. Maar onze uitgebreide en veelzijdige ervaring leerde ons dat de meeste testing overbodig is. En heel duur in vergelijking met het goed luisteren naar onze patiënten.

Kortdurend coachen

Soms is het geven van enige uitleg of enige begeleiding voldoende om mensen terug op weg te zetten. Voorbeelden daarvan zijn situaties van conflicten of pesten op het werk, opvoedingsadvies voor de aanpak van de eigen kinderen, concrete informatie aan pubers of adolescenten, spanningen in het gezin of binnen de partnerrelatie.

Soms verbergt dit echter een diepgaander problematiek die verbonden is met vroegere trauma’s of met onderliggende persoonlijkheidsproblemen of een ontwikkelingsstoornis. Dan is langdurige en intensieve psychotherapie aangewezen.

Wij verzorgen ook coaching projecten voor verzekeringsinstellingen die hun klanten sturen die last hebben van een burn-out. Dit behelst vijf gesprekken, te verlengen met vijf extra sessies.

Psychologie, psycholoog, psychotherapeut en psychiater

Het beroep van psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater wordt vaak verward. Daarnaast spreekt men ook over (life-) coach , of therapeut. Hierna enige verduidelijking.

Wat is psychologie?

Kort gezegd is psychologie de studie van het menselijke gedrag in zijn geheel. Men onderzoekt in de psychologie hoe en waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, denken, voelen.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog beschikt over een Master (vroeger licentiaat) in de psychologische wetenschappen. Psychologie is de wetenschappelijke studie van de menselijke geest. Daarbij horen onder andere het bestuderen van de ontwikkeling (ontwikkelingspsychologie), het gedrag (gedragspsychologie), bedrijven (bedrijfspsychologie), psychologische problemen (psychopathologie), het testen van de psyche (psychodiagnostiek).

Psychologen houden zich bijvoorbeeld bezig met het onderwijs, sport, wetenschappelijk onderzoek of maatschappelijke problemen (sociale agogiek).

In België, zoals in de meeste landen, is de titel van ‘psycholoog’ beschermd. Dit wil zeggen dat enkel iemand met een Master diploma van psychologie zich mag bekend maken als psycholoog. Bovendien moet een psycholoog erkend zijn door de Psychologencommissie met een eigen inschrijvingsnummer.

Alle psychologen in onze Praktijk zijn uiteraard erkend, en hun inschrijvingsnummer van de Psychologencommissie is zichtbaar op deze site.

Wat is een klinisch psycholoog?

Om u te laten begeleiden bij psychische of relationele problemen doet u dit wellicht bij een klinisch psycholoog. Deze psychologen houden zich in eerste instantie bezig met de studie en de behandeling van psychische problemen. Naast een theoretische kennis doen klinisch psychologen ook een eerste praktische ervaring op in het werkveld tijdens hun stage.

Sinds mei 2019 worden ook de klinisch psychologen erkend met een eigen Visumnummer. Sindsdien mag niemand zich nog bekend maken als klinisch psycholoog zonder het Master diploma van klinisch psycholoog en het Visum.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut behandelt als hulpverlener diverse psychologische klachten en problemen. Psychotherapeut wordt men door gedurende meerdere jaren een praktische en ervaringsgerichte psychotherapieopleiding te volgen bij een erkend instituut.

Strikt genomen dient men bij een aantal opleidingscentra niet over het basisdiploma van klinisch psycholoog, psychiater of seksuoloog te beschikken om toegelaten te worden tot de opleiding. Maar dat wordt gelukkig meer en meer een vereiste.

Er bestaan verschillende psychotherapie stromingen, elk met hun eigen theorie, methodiek en technieken. Afhankelijk daarvan bestaan er gedragstherapeuten, analytisch therapeuten, systeemtherapeuten en client-centred therapeuten.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een erkende psychotherapie opleiding in een erkend instituut noodzakelijk is om aan psychotherapie te doen. Velen die zich uitgeven voor coach, counselor of begeleider beschikken daar niet over. En uiteraard beschikken zij meestal niet over een geschikt basisdiploma.

Sinds september 2016 is het beroep ‘psychotherapie’ beschermd door de wet. Enkel hulpverleners die arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog zijn met psychotherapie opleiding in het hoger onderwijs en bijkomende stage van minimaal twee jaar zijn toegelaten.

Psychotherapie wordt in de wet beschreven als een behandelingsvorm in de geestelijke gezondheid. Het wordt niet als een afzonderlijke beroepsgroep van psychotherapeut erkend. Dit betekent dat iedereen, met of zonder diploma of opleiding, zich nog steeds psychotherapeut kan noemen.

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een geneesheer-specialist, gespecialiseerd in de psychiatrie en in de (vaak medicamenteuze) behandeling van psychiatrische stoornissen.

Een klinisch psycholoog is geen arts en mag in tegenstelling tot een arts geen medicatie voorschrijven. In Nederland mag dat in een aantal gevallen wel gebeuren door een klinisch psycholoog.

Zowel psychiaters als klinisch psychologen mogen een officiële diagnose stellen en een psychotherapeutische behandeling voorschrijven en uitvoeren. Sommige psychiaters volgden net als de meeste klinisch psychologen een bijkomende opleiding psychotherapie.

De titel van ‘psychiater’ is uiteraard beschermd, net als dat van arts.