Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk

Psycholoog-Jovo Psychologenpraktijk is een privé praktijk van psychologen waar zowel jongeren als volwassenen terecht kunnen voor onderzoek en behandeling van concentratieproblemen, ADHD, ADD en ook voor psychotherapie.

Wij doen in gans Vlaanderen en Nederland diagnostisch onderzoek naar AD(H)D bij jongeren en volwassenen in twee aansluitende uren, indien gewenst online. Wij leveren een correct onderzoek af voor een prijs die door iedereen te betalen is.

Ons behandelprogramma AD(H)D is veilig en gezond en u kunt het volledig zelfstandig volgen. Het is hier online te koop.

Wij bieden daarnaast zowel een éénmalig verkennend gesprek aan , coaching, individuele psychotherapie, koppeltherapie en gezinstherapie.

Laat u onderzoeken en begeleiden op deskundige wijze door een psycholoog van onze psychologenpraktijk. Wij zijn universitair opgeleide klinisch psychologen die elk meerdere therapie-opleidingen volgden. En die elk vele jaren praktijkervaring hebben.

U kunt ook zelf een afspraak vastleggen in onze elektronische agenda via de blauwe knoppen links op deze pagina. ‘ U wordt dan zowel per mail als per sms verwittigd van de afspraak als u daarvoor kiest. Lukt dit niet? Stuur ons dan een mail op jan.schrans@gmail.com

Onderzoek en behandeling ADD zonder medicatie bij volwassenen

Klinisch Psychologen kunnen uiteraard zelf een geattesteerde AD(H)D psychodiagnose stellen. U kunt dit hier nalezen. U kunt zich rechtstreeks inschrijven voor een testonderzoek AD(H)D bij volwassenen via de blauwe knop op de linkerkant van deze pagina. Heeft u al een diagnose ADD gekregen dan kunt u volledig zelfstandig ons online behandelprogramma kopen en volgen online.

Wij zijn overdag en ’s avonds meestal telefonisch bereikbaar of we bellen u spoedig terug. Ook onze mailbox houden wij goed in de gaten. Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk is ook bereikbaar via mail op jan.schrans@gmail.com.

Kennismakingsgesprek in de psychologenpraktijk

Tijdens een eerste gesprek nemen we de tijd om u beter te leren kennen. We luisteren aandachtig naar de klachten waarvoor u komt en we proberen uw therapiedoelen helder in kaart te brengen.

We zijn geïnteresseerd in uw levensverhaal en we proberen met u te spreken over uw netwerk, de mensen waarmee u omringd bent, dit in beeld te krijgen.

Over het algemeen slagen we er in twee sessies in om een duidelijk zicht te krijgen op wat er aan de hand is. We leggen uit hoe je het best geholpen kan worden. Indien nodig verwijzen we door.

Wie kan er bij ons terecht?

U komt niet op een wachtlijst terecht, maar u kunt zelf een plaats vrij maken in onze agenda of u krijgt onmiddellijk uw psychotherapeut aan de lijn (of per mail). Met binnen de week nog uw afspraak.

Psycholoog Waregem of psycholoog Deinze vinden?
Psycholoog vinden in Psychologenpraktijk-JoVo

Wat te verwachten?

Vaststellen van ADHD|ADD vereist een zorgvuldige diagnose. U kunt er wel een vermoeden hebben dat u ADD of ADHD klachten hebt op basis van wat u las of hoorde. Maar ADHD/ADD testonderzoek van concentratieproblemen gebeurt bij een klinisch psycholoog, neuroloog of psychiater.

Het gesprek was kort ( in vergelijking met andere diagnosetrajecten 😁) maar wel to the point. Ik denk dat Jan Schrans vrijwel elke relevante steen heeft omgedraaid waardoor ik wel vertrouwen heb in de diagnose.

Natalia

Ons expertisecentrum combineert 10 jaar ervaring met concentratieproblemen en ADHD|ADD met dertig jaar klinische ervaring in psychiatrie en eigen praktijk. Daarbij maken wij gebruik van een eenvoudige vragenlijst en een uitgebreid gestructureerd interview.

Indien u het vermoeden van ADHD/ADD hebt dan gaan wij na of er daadwerkelijk sprake is van de ontwikkelingsstoornis ADHD/ADD en op vraag leveren wij daarvoor een attest af.

Er wordt gepeild naar ADHD|ADD kenmerken en dit in uw omgeving (op het werk, in de partnerrelatie, het gezin en in de ruimere sociale context). Daarnaast gaan we aandacht besteden aan het begin en het verloop van de kenmerken ADHD|ADD. Hoe manifesteerden de klachten zich in de kindertijd, tijdens de tienerjaren, tijdens de volwassenheid…

Voor de Kenmerken van ADHD|ADD die u vertoonde als kind kunt u eventueel navraag doen bij familie en vrienden. Oude schoolrapporten leren vaak ook veel; breng die dus zeker mee. Het is altijd interessant voor ons om een familielid of partner mee te brengen maar niet iedereen wil dit.

FAQ

Mag een klinisch psycholoog psychodiagnoses stellen?

Volgens de wetgeving van 10/7/2016 kan een master klinisch psycholoog een psychodiagnose stellen.

Moet de diagnosestelling van ADHD gebeuren door een gans team?

Neen. Klinisch psycholoog is een zelfstandig gezondheidszorgberoep en een klinisch psycholoog (ook een klinisch orthopedagoog) kan dus zelf bepalen hoe hij diagnosticeert en welke diagnoses hij stelt.

Wij stellen zoals vele van onze collega’s klinisch psychologen een klinische diagnose. We doen dit zonder tests en alleen, waardoor we de prijs voor een onderzoek en ook de tijdsduur sterk kunnen drukken. Onze ruime ervaring, ook in multidisciplinaire teams en met tests, helpt ons daar uiteraard bij.

Moeten huisartsen doorverwijzen naar een psychiater of neuroloog voor een diagnose ADHD?

Neen. Hoewel een kleine minderheid van de huisartsen dit nog steeds doet bij een diagnose door een klinisch psycholoog is dit niet nodig. De psychodiagnose van de klinisch psycholoog staat naast die van de psychiater of neuroloog. In geen enkel geval kan de arts eisen dat de klinisch psycholoog zich conformeert aan de diagnose van de arts of vice versa. 

ADHD|ADD Testonderzoek

Bij een vermoeden van ADHD|ADD wordt u klinisch ondervraagd in ons ADHD|ADD Expertise-Centrum. Op het einde van het onderzoek, na twee uur, delen wij u de resultaten ervan mee. Wij geven kort behandelingsadvies en stellen ons behandelprogramma kort voor. U krijgt een kladversie van het verslag mee naar huis.

Andere klachten dan concentratieproblemen komen vaak samen voor bij ADHD|ADD, maar zijn weinig gekend als kenmerkend voor ADHD|ADD. Vaak worden deze over het hoofd gezien door hulpverleners. Wij zoeken dit voor u uit.

Wat houdt het onderzoek juist in?

  • Algemene psychologische screening.
  • Bevraging voorgeschiedenis en familiale geschiedenis m.b.t. ADD.
  • Gedetailleerd gestructureerd interview op maat.
  • Vragenlijst.
  • Korte bespreking van de diagnosestelling.
  • Uitgebreid verslag voor de behandelende arts of huisarts op uw vraag.
  • Attesten voor school, werkgever en/of mutualiteit/verzekeraar op uw vraag.

Kostprijs

Het onderzoek duurt 2 uur (kan ook opgesplitst worden in twee keer één uur) en kost 200 euro. Voor testinterpretatie, verslaggeving, attesten en feedback of verdere vragen achteraf per mail worden geen extra kosten aangerekend.

Maak afspraak voor AD(H)D onderzoek

Waar staat Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk voor?

Wij bieden u een jarenlange ervaring ondersteund door een gedegen opleiding. En dit binnen een helder professioneel kader en in een aangename sfeer. Wij helpen vaak mensen die moeilijk over sommige ervaringen of gevoelens kunnen spreken. We zijn dit gewend, daarover hoeft u zich bij ons geen zorgen te maken.

Misschien weet u weinig over psychologie en psychotherapie. U vindt op deze website van Psycholoog-JoVo Psychologenpraktijk informatie over psychologische problemen en de behandeling ervan.

Bereikbaarheid:

U kunt ons zelf contacteren per telefoon of e-mail  Schrijft u zich liever zelf in op onze agenda? Dan kan dit via onderstaande blauwe knop.

Dit kan ook via uw huisarts of via andere hulpverleners.

Op deze website leert u in enkele stappen een geschikte en bekwame psycholoog vinden.

Veel surfplezier op onze website!

Wat zijn onze troeven?

Deskundigheid

Onze psychologen zijn professioneel bezig met hun vak. We vernieuwen stelselmatig onze vakkennis en onze technieken via permanente vorming, intervisie en supervisie. Wij volgen de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van psychotherapie, psychodiagnostiek en psychopathologie.

In dialoog

Wij gaan voortdurend in dialoog met de mensen en organisaties waarvoor wij ten dienste staan. Wij proberen zeer goed in te schatten wat de vraag en noden zijn van de mensen die zich aanbieden en waarvoor wij kunnen werken.

Daarbij houden wij heel sterk rekening met de context (werk, gezin,…) waarin het probleem bestaat en ontstaan is. Het communiceren is daarbij zowel duidelijk als direct, met veel respect.

Wij betrachten steeds om inzicht te geven in onze manier van werken, zowel de aanpak als de vooruitgang ervan. Daarbij staan wij steeds open voor kritiek van onze patiënten en trachten daar voldoende rekening mee te houden.

Emancipatorisch

Wij gaan uit van de sterktes van iedereen persoon. Daarbij streven we naar meer zelfstandigheid, vrijheid en het vergroten van de intrinsiek aanwezige mogelijkheden. Wij leren mensen vissen, liever dan hun telkens weer een vis te geven.

Dichtbij en aanwezig

Wij trachten bereikbaar te zijn en toegankelijk. Bijvoorbeeld door een eerste afspraak binnen de week te geven, telefonisch en per mail bereikbaar te zijn of op vraag van de patiënt vlot te communiceren met het netwerk (huisarts, CLB, ouders, partner…). We werken regelmatig in het Nederlands, Frans en Engels. Wij staan open voor andere culturen en trachten onze manier van werken daarin te doen passen.

Voeten op de grond

Wij houden van een ‘down to earth’ aanpak. Voetjes op de grond, goed luisteren, begrijpbare taal in plaats van vakjargon, we houden het eenvoudig en passen ons aan.

Diagnosestelling

De psychologen van de psychologenpraktijk-Jovo proberen met wat jij vertelt gans je probleem in kaart te brengen. Daarbij trachten we te begrijpen hoe de klachten verbonden zijn met onderliggende processen.

En hoe ze te maken hebben met de omgeving waarin je leeft en geleefd hebt. Een belangrijk element daarbij is uiteraard jouw unieke persoonlijkheid.

Het samenhangend geheel van dit alles zal u leren hoe u voorbij deze klachten kunt geraken in een daarna volgehouden proces. Beschouw daarbij het onderzoekend en genezend proces als één. Dat blijft in de loop van de therapie elkaar afwisselen: probleemdefiniëring en behandeling als een twee-eenheid.

Soms krijg je na enkele sessies al zicht op de kern van je problematiek. Soms vergt het een aanhoudend doorwerken om de klachten -die vaak hardnekkig kunnen zijn- te doen verdwijnen.

Psychologische testen

Wij steken het niet onder stoelen of banken: we zijn geen grote fans van psychologische testen, die zogenaamde ‘objectieve cijfers’ tonen. Wij gebruiken wel een vragenlijst bij ons onderzoek naar ADHD. Maar onze uitgebreide en veelzijdige ervaring leerde ons dat de meeste tests overbodig zijn. En duur en tijdrovend zijn in vergelijking met het aandachtig luisteren naar onze patiënten.

Kortdurend coachen

Soms is het geven van enige uitleg of enige begeleiding voldoende om mensen terug op weg te zetten. Voorbeelden daarvan zijn situaties van conflicten of pesten op het werk, opvoedingsadvies voor de aanpak van de eigen kinderen, concrete informatie aan pubers of adolescenten, spanningen in het gezin of binnen de partnerrelatie.

Soms verbergt dit echter een diepgaander problematiek die verbonden is met vroegere trauma’s of met onderliggende persoonlijkheidsproblemen, of een ontwikkelingsstoornis. Dan is langdurige en intensieve psychotherapie soms noodzakelijk.

Wij verzorgen ook coaching projecten voor verzekeringsinstellingen die hun klanten sturen die last hebben van een burn-out. Dit behelst vijf gesprekken, te verlengen met vijf extra sessies.

Psychologie, psycholoog, psychotherapeut en psychiater

Het beroep van psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater wordt vaak met elkaar verward. In de media hoort men vaak ook over allerlei (life-) ‘coaches’ , of de meest diverse ‘therapeuten’. Hierna enige verduidelijking.

Wat is psychologie?

Kort gezegd is psychologie de studie van het menselijke gedrag in zijn geheel. Men onderzoekt in de psychologie hoe en waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, denken, voelen.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog beschikt over een Master (vroeger licentiaat) in de psychologische wetenschappen. Psychologie is de wetenschappelijke studie van de menselijke geest. Daarbij horen onder andere het bestuderen van de ontwikkeling (ontwikkelingspsychologie), het gedrag (gedragspsychologie), bedrijven (bedrijfspsychologie), psychologische problemen (psychopathologie), het testen van de psyche (psychodiagnostiek).

Psychologen werken dan in het onderwijs, sport, doen wetenschappelijk onderzoek of zijn bezig met maatschappelijke problemen (sociale agogiek).

In België, zoals in de meeste landen, is de titel van ‘psycholoog’ beschermd. Dit wil zeggen dat enkel iemand met een Master diploma van psychologie zich mag bekend maken als psycholoog. Bovendien moet een psycholoog erkend zijn door de Psychologencommissie met een eigen inschrijvingsnummer.

Alle psychologen in onze Praktijk zijn uiteraard erkend, en hun inschrijvingsnummer van de Psychologencommissie is zichtbaar op deze site.

Wat is een klinisch psycholoog?

Om u te laten begeleiden bij psychische of relationele problemen doet u dit wellicht bij een klinisch psycholoog. Deze psychologen houden zich in eerste instantie bezig met de studie en de behandeling van psychische problemen. Naast een theoretische kennis doen klinisch psychologen ook een eerste praktische ervaring op in het werkveld tijdens hun stage.

Sinds mei 2019 worden ook de klinisch psychologen erkend met een eigen Visumnummer. Sindsdien mag niemand zich nog bekend maken als klinisch psycholoog zonder het Master diploma van klinisch psycholoog en het Visum.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut behandelt als hulpverlener diverse psychologische klachten en problemen. Psychotherapeut wordt men door gedurende meerdere jaren een praktische en ervaringsgerichte psychotherapieopleiding te volgen bij een erkend instituut.

Strikt genomen dient men bij een aantal opleidingscentra niet over het basisdiploma van klinisch psycholoog, psychiater of seksuoloog te beschikken om toegelaten te worden tot de opleiding. Maar dat wordt gelukkig meer en meer een vereiste.

Er bestaan verschillende psychotherapie stromingen, elk met hun eigen theorie, methodiek en technieken. Afhankelijk daarvan bestaan er gedragstherapeuten, analytisch psychotherapeuten, systeemtherapeuten en client-centred psychotherapeuten.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat een erkende psychotherapie opleiding in een erkend instituut noodzakelijk is om aan psychotherapie te doen. Velen die zich uitgeven voor coach, counselor, therapeut of begeleider beschikken daar niet over. En uiteraard beschikken zij niet over het vereist basisdiploma van klinisch psycholoog, psychiater of klinisch orthopedagoog.

Sinds september 2016 is het beroep ‘psychotherapie’ beschermd door de wet als een behandelingsvorm in de geestelijke gezondheid. Sinds het academiejaar 2017 – 2018 kunnen enkel klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen een opleiding psychotherapie volgen aan een universiteit of hogeschool met als doel de psychotherapie te kunnen beoefenen. 

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een geneesheer-specialist, gespecialiseerd in de psychiatrie en in de (vaak medicamenteuze) behandeling van psychiatrische stoornissen.

Een klinisch psycholoog is geen arts en mag in tegenstelling tot een arts geen medicatie voorschrijven. In Nederland mag dat in een aantal gevallen wel gebeuren door een klinisch psycholoog.

Zowel psychiaters als klinisch psychologen mogen een officiële diagnose stellen en een psychotherapeutische behandeling voorschrijven en uitvoeren. Sommige psychiaters volgden net als de meeste klinisch psychologen een bijkomende opleiding psychotherapie.

De titel van ‘psychiater’ is uiteraard beschermd, net als dat van arts.