ADHD-ADD-expertise-centrum-psycholoog-jovo

Laat u onderzoeken op ADHD en ontvang een gratis behandelprogramma bij een positieve diagnose in het ADHD-ADD Expertisecentrum Psycholoog-Jovo.

Bekijk eerst deze gratis Webinar over AD(H)D bij volwassenen

Ultrakorte screeningtest ADHD*

1. Voelt u zich doorgaans onrustig? (bijvoorbeeld: gejaagd, moeite met stilzitten, friemelen, veel sporten of beweeglijk zijn)

2. Heeft u doorgaans de neiging eerst te doen en dan pas na te denken? (bijvoorbeeld dingen eruit flappen, te veel geld uitgeven, ongeduldig zijn)

3. Heeft u doorgaans concentratieproblemen? (bijvoorbeeld: snel afgeleid zijn, dingen niet afmaken, snel verveeld, vergeetachtig of chaotisch zijn)

Indien het antwoord op vraag 1 en/of 2 en/of 3 ja is:

4. Heeft u dit altijd gehad? (zolang u zich kunt herinneren, of het grootste deel van mijn leven)

Indien het antwoord op vraag 4 ja is, overweeg dan een professioneel onderzoek naar AD(H)D.

* “ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling”, p 213, J.J.Sandra Kooij, Pearson Amsterdam, 2020.

Lees hier meer over het AD(H)D onderzoek

Heeft u nu pas een vermoeden dat u AD(H)D heeft? U bent daarin geen uitzondering. Het duurt meestal vele jaren, met moeilijkheden, tegenslagen en verkeerde keuzes op allerlei gebieden van het leven, vooraleer mensen een vermoeden krijgen dat ze concentratieproblemen hebben. En vaak is het slechts bij toeval dat zij ontdekken dat ADD de oorzaak van deze concentratiestoornis zou kunnen zijn.

Heeft u ook dit vermoeden? Dan kunt u terecht in ons ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo. Wij verrichten onderzoek naar ADD en ADHD en bezorgen uw arts een verslag voor medicatie.

Of u kunt ook kiezen voor onze gezonde en veilige behandeling zonder medicatie die hier te koop is online.

Getuigenis

Via Google kwam ik vorige week op de website, Psycholoog-JoVo, terecht. De hele avond lang heb ik de site zitten uitpluizen en lezen. Meerdere keren schoot ik in tranen. Ik lig ‘s nachts naar de Webinar te kijken op deze website en laat mijn man. en mama deze ook zien: “het is precies een presentatie over mij”. .Die na.cht deed ik geen oog dicht en heb ik lang gehuild. Al heel mijn leven begrijp ik niet waarom het leven me zo zwaar valt. Waarom ik alles zo moeilijk vind en anderen niet. Waarom alles veel feller binnenkomt, fysiek en emotioneel. Zou dit het antwoord zijn? Zowel mijn mama als mijn echtgenoot twijfelen er niet aan na het lezen van de website en het bekijken van de Webinar over ADD. Ik eigenlijk ook niet, maar tegelijk durf ik het nog niet geloven om de teleurstelling te verzachten mocht het toch niet ADD zijn. 

Ik heb in mijn leven in totaal al 7 psychologen en psychiaters gehad, het woord AD(H)D is nooit gevallen, dit kan ik nu moeilijk begrijpen wanneer ik de symptomen lees.

Florencia

Bekijk onderstaande Webinar. Deze geeft antwoorden op de meeste (algemene) vragen waar patiënten uit onze praktijk mee zitten over ADHD en ADD. Nog meer info vind je verder op deze website.

Heb jij ADD?

Volwassenen met ADD stellen ook vaak zaken uit, pakken ze niet vlug genoeg aan, volgen ze te weinig op of maken ze niet af. (Tenzij zij ondertussen geleerd hebben om heel gedisciplineerd en georganiseerd te leven in een voortdurende hyperfocus.) Het duurt dan ook voor sommigen een tijdje vooraleer ze er zelf toe komen om een eerste afspraak te maken in ons ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo. Stel dit niet uit.

Onze Praktijk is gespecialiseerd in het werken met ADD met volwassenen. We doen ons best om deze mensen hier te krijgen. Zodat we een duidelijke diagnose kunnen stellen. En onze lange ervaring en expertise zorgen ervoor dat we mensen daarna onze veilige behandeling kunnen voorschrijven.

Tegelijk willen mensen met ADD en ADHD dat het vooruitgaat, dat de zaak in één keer kan afgehandeld worden. Velen komen van de andere kant van het land of uit Nederland. Daarom bieden wij een pakket aan van twee uur, waarin je het testonderzoek krijgt. Dit kost 250 euro. Dit kan ook via videoconferentie.

Zonder medicatie AD(H)D behandelen: meer info

Online behandelprogramma

Bestel hier uw eigen behandeling zonder medicatie

Op deze site kunt u los van het testonderzoek ook ons veilig en gezond behandelprogramma tegen ADD kopen voor 60 euro. Het is een behandeling die uw klachten vermindert zonder dat u medicatie hoeft te nemen. Het programma bestaat uit videomateriaal en didactische middelen die na betaling blijvend voor u beschikbaar zijn. Het bevat gedetailleerde uitleg over wat u zelf precies moet doen om uw ADD klachten te verminderen en het bevat ook methodes om dit op te starten en vol te houden.

Misschien ben je een student die vastloopt door concentratieproblemen. Of ben je een vijftiger die steeds meer vermoeid en geïsoleerd geraakt. Zonder dat u een oorzaak vindt hiervoor. Misschien zit je thuis met een burn-out. Of ben je depressief maar slaat je medicatie niet aan. Of heeft je partner problemen met jou die je zelf niet begrijpt. Misschien bezocht u in de loop der jaren tevergeefs verschillende psychologen en psychiaters.

Of had je tot heden een leven van mislukte relaties en verloren jobs en van heel veel verveling of moeheid. Of kom je tot bijna niets meer. Het kan ook dat je opnames achter de rug hebt in een ziekenhuis. Of zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen uit pure wanhoop.

Al deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een ADD problematiek, hoe vreemd dit ook mag klinken.

Oorzaken van concentratieproblemen

Concentratieproblemen hebben verschillende oorzaken. Een deel ervan heeft een medische oorzaak, bijvoorbeeld een ziekte. Het is heel belangrijk om deze eerst uit te sluiten. Bespreek dus eerst met je huisarts je concentratiestoornissen.

Als een medische oorzaak uitgesloten is, dan is het de vraag of jouw concentratiemoeilijkheden een psychische oorzaak hebben. Enkele voorbeelden van psychische oorzaken zijn een depressie, burn-out, trauma, borderline, psychose, verslaving of dementie. Als uw problemen een andere oorzaak hebben dan kan psychotherapie vaak helpen. Soms verwijzen wij je door.

ADHD of ADD als oorzaak

Naast een psychische oorzaak kan een concentratieprobleem ook te maken hebben met de neurologische ontwikkelingsstoornis ADHD of ADD. Ons expertisecentrum ADHD|ADD zoekt uit of het daadwerkelijk ADHD of ADD is dat aan de basis van jouw problemen ligt, al dan niet in combinatie met een psychisch probleem. Want ADD en ADHD zorgen vaak voor bijkomende psychische problemen (of bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen) en ADHD/ADD en andere psychische aandoeningen komen ook vaak naast elkaar voor.

Attest ADHD

Wil u een diagnose ADD|ADHD met daarbij een attest voor uw arts om medicatie voor te schrijven? Of een attest voor uw onderwijsinstelling of werkgever? Dan zoekt het ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo dit voor u uit. Wij hebben zeer veel ervaring met psychische problemen, testonderzoek, klinisch onderzoek en psychotherapie.

Wij doen het onderzoek in een tijdsblok van twee uur. De uitleg van het behandelprogramma staat op Webinars. Dit laat ook toe dat mensen die veraf wonen met één bezoek zowel de diagnose kennen als hun behandeling kunnen starten. Zonder een eindeloze reeks psychologische testen.

Als er sprake is van ADHD|ADD dan kunt u kiezen voor medicatie of voor ons eigen behandelingsprogramma. Indien u kiest voor medicatie dan adviseren wij dit aan uw huisarts.

Wil u geen medicatie nemen tegen uw ADHD of ADD? Omdat u deze al neemt en niet langer verdraagt? Of omdat u de (levenslange) inname te riskant vindt voor uw gezondheid? Wij ontwikkelden zelf sinds een vijftal jaar een gezonde en veilige behandeling zonder medicatie. Wij leren u daarbij stap voor stap om dit programma op te starten en vol te houden. Wij doen dit aan de hand van videomateriaal en lijstjes.

Het is een gezond én betaalbaar programma voor de behandeling van ADHD/ADD met nadien nog opvolging per mail.

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall

Als er geen sprake is van AD(H)D zoeken wij verder naar de juiste diagnose.

ADHD Test Expertise-Centrum: details diagnosestelling

Vaststellen van ADHD|ADD vereist een zorgvuldige diagnose.

Indien u het vermoeden van ADHD/ADD hebt dan gaan wij aan de hand van heel concrete vragen na of u ADHD/ADD klachten heeft.

Er wordt gepeild naar ADHD|ADD kenmerken en dit in uw omgeving (op het werk, in de partnerrelatie, het gezin, vienden en kennissen,…). Daarnaast gaan we aandacht besteden aan de geschiedenis van deze kenmerken ADHD|ADD. Hoe manifesteerden de klachten zich als schoolkind, tijdens de tienerjaren, tijdens de volwassenheid…

Voor de Kenmerken van ADHD|ADD die u vertoonde als kind kunt u eventueel navraag doen bij familie en vrienden. Oude schoolrapporten leren vaak ook veel.

ADHD|ADD klinisch onderzoek

Aan de hand van de juiste vragen en een paar vragenlijsten trachten wij een beeld te krijgen van u als persoon, van uw (sociale) omgeving, van uw persoonlijke geschiedenis en die van uw familie en van uw klachten. Daarin trachten we uw concentratieproblemen te plaatsen en te begrijpen. Zodat het duidelijk wordt hoe wij u kunnen daarbij helpen, liefst zonder medicatie, tenzij het niet anders kan.

Andere klachten dan concentratieproblemen komen vaak samen voor bij ADHD|ADD, maar zijn weinig gekend als kenmerkend voor ADHD|ADD. Vaak worden deze over het hoofd gezien door hulpverleners.

Adhd website info over adhd symptomen kind en adhd volwassenen vindt u hier. Wat is adhd en is een adhd test nodig om een adhd behandeling tegen de adhd symptoms te starten?
ADHD/diagnose en behandelingsprogramma

Behandeling ADHD|ADD : programma

Eens de diagnose vaststaat bespreken wij u kunnen helpen om uw ADHD|ADD klachten voldoende te verminderen. Daarvoor hebben we een gedetailleerd programma uitgewerkt. Wij gebruiken daarbij videomateriaal, lijstjes maar vooral ook onze eigen ervaring. Omdat mensen met ADD klachten meestal zaken uitstellen volgen wij alles verder goed op.

Wij bezorgen u een gezond behandelingsprogramma zonder medicatie, tenzij uw behandelende arts daar anders over zou beslissen. Of tenzij ADHD|ADD medicatie tijdelijk een noodoplossing is (bv. komende examens). U krijgt het gratis in de mailbox bij een positieve diagnose.

Opvolging ADD|ADHD behandeling

Verdere opvolging gebeurt op vraag in gesprekken en tussendoor voor concrete vragen per mail, zolang het nodig is. Dit kan soms verder gezet worden met een psychotherapie.

U ontvangt gratis een attest voor school of werkgever indien u dit wenst. Graag informeren wij de huisarts maar enkel indien u geen bezwaar heeft.

Kostprijs voor het ADHD|ADD onderzoek in de Psychologenpraktijk-JoVo is 250 euro. De diagnosestelling duurt 2 uur. Onze gezond behandelprogramma krijgt u erbij op Webinar.

Bij een positieve diagnose ontvangt u gratis een online behandelingsprogramma en is er de mogelijkheid om verder begeleid te worden bij een collega.

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

ADD|ADHD: medicatie of psychotherapie ?

Adhd medicatie homeopatisch is mogelijk bij adhd medicatie kind. Adhd medicatie equasym beschrijft de adhd medicatie ervaringen. Adhd medicatie methylfenidaat zoals adhd medicatie concerta geeft andere 
ervaringen adhd medicatie kind. Adhd medicatie ritaline is soortgelijk.
Kan men kiezen voor ADHD medicatie bij volwassenen?

ADHD|ADD diagnose: een ontdekking

Ik werk ongeveer 30 jaar als klinisch psycholoog en psychotherapeut in psychiatrie en in de eigen Psychologenpraktijk. Gedurende mijn loopbaan leerde ik ADHD|ADD problematiek bij volwassenen kennen. Ik leerde deze duidelijk en vrij gemakkelijk te onderscheiden van andere psychologische problemen.

lees meer

Later ontwikkelde ik een eigen medicatie-vrije ADHD|ADD behandeling. Dit verhaal is deels na te lezen in een vroegere blog, Kung-Fu Panda of de ADHD|ADD symptomen .

Mijn enthousiasme werd er niet minder op. Want deze ADHD|ADD patiënten werden snel van de vervelende ADHD|ADD klachten verlost. Hoe? Door inname van een chemische stof: methylfenidaat . Daardoor kon de psychotherapie bij ADHD|ADD van deze patiënten in onze Psychologenpraktijk herleid worden tot enkele sessies. Terwijl deze mensen voorheen een langere en intensieve psychotherapie ondergingen.

Ondertussen zijn we zeven jaar verder en zijn we een stuk wijzer.
De discussie blijft of ADHD|ADD bestaat.

De voorstanders situeren zich eerder bij de farmaceutische industrie en de biologische psychiatrie. Zij spreken van ADHD|ADD als een psychiatrisch ziektebeeld, een neurologische aandoening of ‘ADHD|ADD syndroom’. De tegenstanders vinden we vooral bij onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, sommige psychotherapeuten en kritische artsen die op de gevaren van de medicatie wijzen. Zij noemen het een verzinsel van ‘Big Pharma’.

Onze klinische praktijk toont ons dan weer een tussenpositie.

Waarom ADHD|ADD bestaat

De criteria voor ADHD en ADD staan beschreven in de DSM, die gebruikt wordt door zowat alle huisartsen, psychiaters en vele psychologen wereldwijd. Daarmee verbonden is er ook het APA dat deze diagnose erkent.

Er is de epidemische toename van het voorkomen van ADHD|ADD in Europa en USA. Er is onderzoek dat tracht aan te tonen dat er een genetische basis bestaat voor ADHD|ADD, de rol van het dopamine en noradrenaline wordt beschreven. Men wijst op bepaalde afwijkingen in de anatomie bij ADHD|ADD . En ook in het functioneren van de hersenen .

Er worden diagnostische tests, vragenlijsten en beeldonderzoek gebruikt om ADHD|ADD op te sporen. Er bestaat een efficiënt medicament tegen ADHD en ADD, namelijk methylfenidaat. Maar daar zijn nadelen aan verbonden. Veel patiënten verdragen het (na verloop van tijd) niet. Bovendien bestaat er weinig onderzoek naar de (schadelijke?) effecten op lange termijn bij gebruik door volwassenen.

ADHD|ADD: waarom dit niet bestaat

Tegenstanders zijn een aantal wetenschappelijke onderzoekers en ook artsen, klinisch psychologen en psychiaters. Zij zijn ervan overtuigd dat de diagnose ADHD|ADD een uitvinding is van de farmaceutische industrie. En dat deze industrie het fictieve ADHD|ADD probleem bovendien opblaast tot epidemische proporties om commerciële redenen.

Zij wijzen daarbij op vele onderzoeken naar de effecten van methylfenidaat bij ADHD|ADD. Effecten die- al dan niet bewust- slecht zijn opgezet. Dat uit deze onderzoeken verkeerde conclusies worden getrokken. En dat bepaalde resultaten werden weggelaten of geminimaliseerd.
Sommige tegenstanders van ADHD|ADD spreken ook over malpraktijken. Dat zowel de schrijvers van de DSM als A.P.A.-leden zwaar gesponsord worden door de farmacie. En dat veel onderzoekingen naar methylfenidaat bij ADHD|ADD gemanipuleerd worden.

Andere bronnen wijzen erop dat er geen echte diagnostische ADHD|ADD test beschikbaar is. Enkel vragenlijsten die weinig betrouwbaar en weinig valide zijn. De enige manier om tot een diagnose te komen is volgens hen het bevragen van een lijstje van subjectieve klachten. Klachten die ook in vele andere ziektebeelden verschijnen. En die elk op zich het gevolg kunnen zijn van opvoedingsmoeilijkheden, trauma’s of andere sociale omgevingsfactoren. Of die een medische oorzaak hebben.
Voor ADHD|ADD als ziekte is er volgens deze onderzoekers dan ook weinig wetenschappelijke grond:

Zij geven aan dat er nog steeds geen oorzaak voor ADHD|ADD is gevonden. Geen biomarker. Evenmin een oorzakelijk bewijs dat het noradrenaline -en dopamine-systeem aan de basis ligt van ADHD|ADD. Geen bewijs van de relatie tussen ADHD|ADD en eventuele afwijkende neuro-anatomie. Of tussen ADHD|ADD en afwijkende functies van de hersenen. Ze vinden het ook ‘extreem onwaarschijnlijk dat er een genetische oorzaak’  zal gevonden worden.

Onze ervaring in de Psychologenpraktijk met ADHD|ADD bij volwassenen

Onze ervaring leert dat beide kampen zich ietwat bezondigen aan zwart-wit denken.

In onze klinische ervaring bestaat er wel degelijk zoiets als ADHD|ADD. Maar de psychodiagnostiek ervan vereist een gedetailleerde kennis van het subjectieve klachtenpatroon van ADHD|ADD, en een zorgvuldige bevraging van de klachten en de ziektegeschiedenis van zowel de patiënt als diens omgeving.

En niet in het minst vraagt ADD diagnostiek een ruime ervaring en kennis van de vele andere psychologische problemen en psychiatrische ziektebeelden waarmee het al te vaak verward wordt. Zoals bijvoorbeeld depressie, borderline, burn-out, autisme of een bipolaire stoornis. Een differentiaaldiagnose krijgt u in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo.

ADHD|ADD als neurologische ziekte

Wat de diagnosestelling van ADD in het bijzonder bemoeilijkt is dat het een onopvallend verschijnsel is. Kinderen met hyperactiviteit (ADHD) worden (te) vlug opgemerkt, vaak door de leerkracht op school. Kinderen en volwassenen met enkel aandachtsproblemen (ADD) daarentegen zijn onopvallend aanwezig, timide en teruggetrokken. Braaf maar verstrooid.

Het lijkt het er sterk op – tenminste toch in de klinische praktijk- dat er effectief een uniek en samenhangend geheel van niet-unieke subjectieve klachten bestaat dat men ADHD en ADD noemt. Tevens zien we deze problematiek keer op keer terug bij familieleden van onze patiënten zonder dat we dit redelijkerwijs kunnen toeschrijven aan omgevingsfactoren.

Ik vrees dan ook dat goedmenende, gedreven onderzoekers en psychologen het risico lopen het kind met het badwater weg te gooien.

Afhakende patiënten zonder hoop?

Een behoorlijk aantal van mijn patiënten stopte na enige tijd met de medicatie en herviel in hun oude miserie. Omdat er steeds meer lastige bijwerkingen (zenuwachtigheid, slapeloosheid, hoofdpijn, zware rebound,…) opdoken, of omdat algemeen de medicatie-inname als effect had dat zij ervoeren dat de eigen persoonlijkheid verandert  (‘ik herken mezelf niet meer’) of dat men de indruk had in een keurslijf te zitten, gevangen in eigen lichaam en geest.

ADHD|ADD: een alternatief voor medicatie

Bestaat er ander alternatief dan het hervallen in een leven dat zowel voor de ADHD|ADD patiënt als voor de omgeving heel  zwaar om dragen is?
Er bestaat voor een aantal gevallen wel degelijk een alternatief, leerde ik ondertussen.

Dat alternatief is een doorgedreven en blijvende omschakeling van de eet -en leefgewoontes.  Bovendien verhoogt dit de kans op een gezonder, sterker lichaam en een langer leven. U kunt dit leren in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo.
Er is nood aan verder onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voeding, leefgewoontes en natuurlijke supplementen.

(*) Bron: “ADHD:What do we really know?”, Lydia Furman in “Rethinking ADHD, from brain to culture”, S Timimi & J Leo(ed.) Palgrave Macmillan, Hampshire (2009)

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

toon minder

ADHD|ADD en angst in sociaal contact

ADHD|ADD en angst in het sociaal contact is een weinig bekende combinatie. Toch komt het heel vaak voor.

Adhd in de klas boek dicht zegt men. Adhd op middelbare school moet het omgaan met adhd kind sturen via een hulpwaaier adhd in de klas. Adhd kind opvoeden is moeilijk als men zegt 'mijn kind heeft adhd, wat nu?' Er moet vooral naar ervaringen ouders kind met adhd geluisterd worden. Want wat is adhd precies?
Adhd | ADD bij sociale angst komt vaak voor.

Is ADHD een vorm van autisme?


Patiënten met sociale angsten of andere problemen in het sociaal verkeer krijgen soms de diagnose ‘autisme’ of ‘angststoornis’ opgeplakt. Nog anderen worden ‘fobisch’ ervaren’. Of zij worden gediagnosticeerd met een paniekstoornis.
In een aantal van deze gevallen betreft het evenwel een ADHD|ADD sociaal contact angst.

lees meer

Niet weinig van de patiënten met ADHD|ADD in onze psychologenpraktijk lijden onder diverse problemen in hun sociale contacten. Men is vaak bij ADHD|ADD sociaal emotioneel onhandig.

De verschijningsvorm van deze psychologische contactproblemen is divers.
Ons bewust van het risico teveel te veralgemenen kunnen we hierna enkele van deze problemen duiden.

ADHD|ADD aanpakken bij jongeren en volwassenen in de Psychologenpraktijk: dat gebeurt met een ADHD|ADD diagnose gevolgd door een ADHD|ADD behandeling.

Sociaal contact bij ADD|ADHD kind

Vaak voelen kinderen met een ADHD|ADD problematiek zich tijdens de lagere schooltijd uitgesloten. Ze hebben het gevoel niet bij de groep kinderen uit de buurt of in de klasgroep te horen. Anderen worden buitengesloten of zelfs gepest. Het gevolg van ADHD|ADD is sociaal isolement.

Ook spreken zij over sociale angsten tijdens deze kindertijd. Dikwijls zijn zij bang van volwassenen, vreemde mensen of groepen. Bijvoorbeeld weigeren zij de voordeur te openen bij onverwachts aanbellen. Of hebben ze schrik om de telefoon op te nemen of alleen de buurtwinkel te bezoeken.
Dat is vaak de reden waarom sommigen zich vaak afsluiten van de sociale buitenwereld in een boek of (tegenwoordig) in een game.

De puberteit stelt hogere eisen aan iemands sociale vaardigheden en dat toont zich dan ook bij pubers met een ADHD|ADD problematiek.

ADHD|ADD pubers en het sociale verkeer

Pubers voelen zich in het sociaal verkeer vaak kwetsbaar als een kreeft die van pantser verandert. Maar dat geldt nog meer voor pubers met ADHD|ADD.

ADHD|ADD en het zich bekeken voelen

Heel vervelend is wat men noemt ‘imaginary audience’, het gevoel door de omgeving te worden bekeken. Iedere puber heeft wel eens last bij het betreden van een vol café of de lokale parochiezaal, of op de speelplaats. Voor tieners met ADHD|ADD is dit soms een marteling.

Tijdens de tienerjaren wordt de pubergroep een soort natuurlijke biotoop van sociaal gedrag. Echter, voor ADHD|ADD’ers is dat meestal niet zo. Vaak voelen zij zich enkel in een klein groepje van goede vrienden of dichte familie op hun gemak. En daar zijn ADHD’ers de stille meelopers. Ik herinner me verhalen van pubers die zich opsluiten in het toilet tijdens de speeltijd.

Bovendien hebben zij in deze groepjes soms moeite met oogcontact. Of zorgt hun aandachtsprobleem (zij houden zich bezig met de relatie en niet met de inhoud van het contact) ervoor dat zij voortdurend de draad verliezen bij wat verteld wordt. Ten onrechte worden zij bezien als asociaal.

Sociaal contact als fobie

Het resultaat is dat zij contact vermijden, zich na enig sociaal contact alleen terugtrekken op zichzelf of gewoonweg een fobie krijgen voor sociale contacten. Vervelend vaak is dat men bang is dat anderen hun sociale angst zullen opmerken. Het helpt hen als zij zich (soms onvermijdbaar) veel in het sociale verkeer begeven. Dan vermindert hun sociale angst.

Het vermijden van sociaal verkeer doet echter de angst soms toenemen. Mondelinge examens zijn voor sommige scholieren en studenten een pest. Sommigen zijn zo bang van sociale contacten dat zij bestempeld worden als autistisch. Mensen met ADHD|ADD kunnen zich echter goed inleven in anderen en in zichzelf, en zijn vaak zelfs hooggevoelig.

ADHD|ADD volwassenen en (sociale) angst

Volwassenen zoeken nog meer dan ervoor verklaringen voor hun angsten. Dikwijls is hun angst wat men noemt ‘vrij zwevend’. Dat wil zeggen een vage angst waarmee men wakker wordt of die plots opduikt. Zonder dat men weet waarvoor men precies angstig is.

Angst zoekt dikwijls een object in een fobie, of men vindt een eigen verklaring voor de (sociale) angst. Bijvoorbeeld dat men bang is om op het werk iets fout te doen.

Die angst  kan het bijzonder moeilijk maken tijdens sollicitaties, op het werk of bij de  verre familie, bij kennissen en in verenigingen. Sommigen krijgen dan regelrechte paniekaanvallen.

ADHD|ADD behandeling van de angst voor anderen

Net als de andere ADHD|ADD symptomen kan ook het sociaal gedrag bij ADD opmerkelijk verbeteren zonder medicatie in te nemen. Daartoe is een strikte aanpassing van bepaalde leefgewoontes noodzakelijk. In de Psychologenpraktijk krijgt u daartoe een gedetailleerd schema en verdere opvolging per mail.

toon minder

AD(H)D en partnerrelaties

A.D.H.D. zorgt niet voor nieuwe problemen in het koppel, het vergroot enkel de bestaande. Het gaat over dingen waar elk koppel ruzie over maakt, maar dan erger en meer.

Ari Tuckman

Help, mijn partner heeft AD(H)D!

Niet alles verloopt vlekkeloos in een AD(H)D relatie

Hoe ga je als koppel om met AD(H)D?

AD(H)D symptomen duwen partnerrelaties vaak tot op de rand van een scheiding. Maar met enige kennis over AD(H)D en de juiste diagnose en behandeling kan dit vermeden worden.

lees meer

Vaak hoor ik koppels vertellen dat ze, na enkele maanden op de klassieke roze wolk, hun partner niet meer herkennen. De attente droompartner die kaartjes en bloemen koopt is plots verdwenen. Het koppel gaat samenwonen en de partner wordt na enige tijd vergeetachtig, snel afgeleid, stelt alles uit en vertoeft het merendeel van hun ‘quality time’ in zijn of haar eigen wereldje.

“Mijn partner neemt alles uit mijn handen, ik heb hier niks meer te zeggen“, hoor ik dan. “Ik moet zorgen voor mijn partner als voor een klein kind en ik heb het ermee gehad”, klinkt het aan de andere kant. “En als ik er iets over zeg, dan wordt alles bij mij gelegd, alsof ik de schuldige ben. Terwijl ik alles moet dragen!”.

Inzicht en kennis van AD(H)D brengt verandering

Op het moment dat één van de partners de diagnose AD(H)D krijgt en erover begint te lezen valt hun mond open. Ze begrijpen eindelijk dat het geen partnerprobleem is maar een neurologisch probleem. Een ontwikkelingsstoornis die zorgt voor onder andere aandachtsproblemen, slechte organisatie, uitstelgedrag en soms ook voor hyperactiviteit en impulsiviteit. Waarbij ongeveer 3% van de bevolking dit probleem heeft, ermee geboren is. Ze begrijpen ook dat wel meer koppels met AD(H)D relatieproblemen hebben of aan een scheiding denken.

Koppels zoals bovenstaande blijven vaak jarenlang hangen in zo’n ongezonde en ongelukkige toestand. En meermaals eindigt dit met een echtscheiding.

Maar een juiste diagnose van het probleem en een gezonde behandeling van de klachten kan dit vermijden.

Voor iemand met AD(H)D is het moeilijk om te beseffen hoeveel druk hij of zij wel legt op de relatie. Bijvoorbeeld door overbodige (vaak financiële) risico’s te nemen, door eerst te doen wat leuk is en pas (veel) later wat nodig is. Door heftig emotioneel te reageren, wat soms tot een uitbarsting leidt binnen het koppel.

Iemand met AD(H)D is vaak afgeleid van wat de andere zegt of vraagt. Na de hyperfocus in de verliefdheidsfase waarin de partner ALLE aandacht krijgt, kan dit ervoor zorgen dat deze zich niet meer geliefd voelt. Met het eigen hoofd in de wolken valt het koppel door zijn roze wolk.

Bijvoorbeeld iemand met ADHD die de hele tijd is afgeleid door de eigen GSM. Dat maakt die partner na enige tijd gefrustreerd en geïrriteerd, met het gevoel niet meer geliefd te zijn door de andere.

Als het koppel dat symptoom goed begrijpt als AD(H)D, dat kan dit alleen al zorgen voor empathie en wederzijds begrip. Begrijpen dat het geen pestgedrag of een genegeerd worden is, maar het symptoom van een neurologische stoornis waar de partner mee geboren werd en ook mee zal sterven. Maar waar gezamenlijk kan aan gewerkt worden.

Vaak hoor ik mensen hun ADD partner beschrijven op deze manier:

“Hij legt alles buiten zich, bij mij, bij anderen of bij toevalligheden, zelden bij zichzelf. Ik probeer structuur aan te bieden maar daar komt vooral verzet op als antwoord. Hij houdt zich niet aan de afspraken, stelt alles uit behalve de leukste dingen, verwaarloost zijn slaaphygiëne, werkt heel inefficiënt. Hij heeft geen structuur. Ik moet hem voortdurend corrigeren, structureren, controleren en aanjagen in plaats er zelf eens tegenaan te kunnen leunen. Anderzijds kan hij me vaak heel erg onder druk zetten, of in een snelle afwisseling me ondersteunen of afbreken. Vaak sluit hij zich volledig af onder zijn koptelefoon, in zijn man’s cave. Door in zijn eigen wereldje bezig te zijn, terwijl hij nota bene naast mij zit in de zetel. Ik moet bijna alles zelf beslissen en zelf doen. Kortom, ik kan er nooit op rekenen of erin vertrouwen.”

Omgaan met huishoudelijke taken

Veel ruzies ontstaan over het verdelen van de huishoudelijke taken, of over te dure of te grote plannen zonder overleg en grondig nadenken. ‘Ik vermijd om ergens te laat te komen maar zij heeft zelfs geen idee wat tijd is, laat staan wat het is om op tijd te komen, en ik haat dat’.

Vaak doet elke partner het op zijn of haar eigen manier. Hij betaalt de rekeningen en doet de administratie, zij probeert de dagdagelijkse taken in orde te houden. Zij gebruiken daarvoor een alarm op hun GSM, hangen post-its aan de ijskast, hij helpt haar dingen te onthouden en op te volgen tijdens het avondeten.

Ze hebben een gemeenschappelijke elektronische kalender en een wekelijkse ‘vergadering’ om georganiseerd te blijven: over de financiën, de kalender van de komende week, eigen projecten die op stapel staan of reisjes en aankopen die eraan staan te komen. Tegelijk is dit telkens een leermoment voor het omgaan met AD(H)D.

Partners van mensen met AD(H)D geloven zelden dat er veel te verhelpen is aan alle moeilijkheden van hun AD(H)D partner, zeker als medicatie of zelf al uitgeprobeerde strategieën niet hielpen. Je kunt ook niet verwachten van iemand met ADHD dat alles perfect verloopt. Stel je prioriteiten, verwacht bijvoorbeeld wel dat de kinderen op tijd naar school gebracht worden.

Een juiste diagnosestelling met het precies in kaart brengen van de moeilijkheden die AD(H)D met zich meebrengt een belangrijke hulp voor het koppel. Samen een goed boek lezen over ADHD helpt. Onze Webinar ADHD samen bekijken helpt.

En het nauwgezet volgen van ons programma door de partner met AD(H)D zorgt voor een vermindering van de klachten, wat op zijn beurt de spanningen binnen het koppel doet afnemen. Zorg dat je partner zorgvuldig het voedingsprogramma mee volgt, en je samen de slaap hygiëne en lichaamsbeweging verzorgt. Dan versterkt dit vaak het wederzijds begrip en de samenhorigheid van het koppel.

Een juiste en uitgebreide diagnose betekent al heel veel. Deze vergroot het inzicht in de eigen moeilijkheden en zorgt voor meer begrip bij de partner die daardoor minder met de beschuldigende vinger wijst. Het behandelprogramma verlicht de klachten waardoor er minder druk op de relatie komt te liggen.

Tijdelijk een lichte dosis medicatie innemen kan ervoor zorgen dat afgebroken studies kunnen hervat worden of bijkomende opleidingen kunnen gevolgd worden. Ook dat zorgt voor de nodige zuurstof en perspectief dat veel koppels nodig hebben. Een betere organisatie en meer drive maakt dat er meer ruimte komt voor mindfullness, yoga of meditatie. Op zijn beurt kan dit een helend effect hebben op het functioneren als koppel.

AD(H)D aanpakken als koppel: een voorbeeld

Een voorbeeld: Na 18 jaar huwelijk maakte het diagnostisch onderzoek duidelijk aan een koppel dat AD(H)D op zoveel vlakken voor onenigheid en wrijvingen had gezorgd binnen hun partnerrelatie. Zolang zij zich kon herinneren had de echtgenote problemen met tijd en vergeetachtigheid, het voortdurend fouten maken en zichzelf dat kwalijk nemen.

‘Dat was altijd een enorme stressfactor voor mijn man, hij was altijd gefrustreerd daardoor met mij.’ Ondertussen kreeg zij een correcte diagnose waarbij haar vele moeilijkheden met ADHD en haar onderpresteren duidelijk werden. Zij volgt al enkele maanden trouw het behandelprogramma. Ze nam met behulp van een lichte dosis medicatie haar mislukte studies terug op. En samen gaan ze sporten en volgen zij een cursus meditatie.

Ze heeft nog wat last van vergeetachtigheid en uitstelgedrag maar haar geest voelt veel helderder aan, ze kan nu echt en comfortabel studeren en ze heeft minder angst in het contact. ‘Voordien vloog er altijd een spervuur aan gedachten door mijn hoofd zegt zij, maar het lukte me niet om duidelijk uit te leggen wat ik dacht, om mijn punt te maken. Mijn man ondervindt dat duidelijk, hij kan gemakkelijker praten met mij en hij engageert zich op zijn beurt meer met de kinderen. Hij voelt minder de nood om alles te controleren wat ik doe in het huishouden en met de kinderen. Dat is minder nodig omdat ik nu de dingen doe die moeten gedaan worden. Ik kan nu terug de vrouw zijn op wie mijn man verliefd werd’

Bron: ‘A.D.H.D. Can Strain Relationships. Here’s How Couples Cope.’, Christina Caron, NYT, Feb. 18, 2022

Lees hier meer over het AD(H)D onderzoek

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

toon minder

Kung-Fu Panda of de ADHD|ADD symptomen

Aan het eind van het beslissende gevecht in de bekende animatiefilm Kung Fu Panda grijpt de moedige Panda de vuist van de gevreesde tijger. Wanneer hij zijn pink opsteekt schrikt de onklopbare tijger:”Waar leerde je dat?”.

Adhd symptomen volwassenen zijn anders dan adhd kenmerken kind 6 jaar. Nog moeilijker zijn 
autisme adhd kenmerken die een andere adhd behandeling vragen. Positieve kenmerken adhd via een adhd test zijn nodig als antwoord op de vraag: 'wat is adhd?'
De diagnose ADHD bij volwassenen is vrij eenvoudig.

ADHD|ADD symptomen: wat zijn dat?

“Ik leerde dit niet, plots wist ik het”, glimlacht Panda terug. Waarna Panda zijn pink laat dalen en tijger definitief verdwijnt in een gigantische ontploffing, gevolgd door een paddenstoelwolk. ADHD|ADD symptomen: op zoek met Kung-Fu Panda.

Meestal verdwijnen mijn ADHD|ADD patiënten niet in een atoomwolk na de diagnosestelling. Maar op een dag wist ik het, en het kwam even onverwacht als de pink van de panda.

lees meer

Van klacht naar syndroom in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo

Het lukte plots om de uiteenlopende ADD|ADHD symptomen als één geheel te zien bij een patiënt. Tot mijn grote verwondering had ik dat pas laat door in deze psychotherapie. En in mijn loopbaan.

Dat gebeurde pas na behoorlijk wat opleiding en meer dan twintig jaar ervaring, zowel in een psychiatrisch ziekenhuis als in mijn eigen Praktijk. Mijn verwondering werd nog groter.

Wat is het probleem ADHD|ADD: een ongekend probleem?

Ik merkte dat de meeste van de patiënten waarbij ik ADHD|ADD symptomen vaststelde vaak al enkele psychologen en psychiaters achter de kiezen hadden. Vreemd.

Bovendien bleek dat ook mijn collega’s  zelden of niet deze ADD|ADHD kenmerken als één syndroom zien. Nochtans vertonen patiënten met deze ADHD|ADD kenmerken een behoorlijk deel van mijn cliënteel.

Een diagnose ADHD|ADD teveel

Wat is de verklaring voor dit fenomeen? Ongetwijfeld heeft het te maken met het terechte wantrouwen voor de cynische praktijken van Big Pharma: de farmaceutische industrie die zich steeds verder infiltreert in het wetenschappelijk onderzoek.

Waardoor ADHD bij kinderen te vaak gediagnosticeerd wordt en geneesmiddelen als Rilatine veel te vaak voorgeschreven worden. Bij ADD bij volwassenen lijkt misschien het omgekeerde te gebeuren.

Zijn ADHD|ADD symptomen moeilijk te diagnosticeren?

Het is inderdaad geen gemakkelijke diagnose: ADHD|ADD volwassenen vertonen vaak één bepaalde klacht die meer uitgesproken is dan de andere. Sommigen patiënten zijn vooral depressief, anderen overwegend angstig, nog anderen hebben de bekendere vergeetachtigheid of het uitstelgedrag.

Verkeerde diagnoses

Men stelt dan op basis van deze éne, meer geprononceerde klacht een (verkeerde) diagnose van bijvoorbeeld concentratieproblemen, depressie, angststoornis, Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) of burnout.

Zo had ik een patiënte die zodanig vermoeid was dat zij nauwelijks de zetel uit, de trap op geraakte. Een psychiater behandelde deze patiënte al jaren -zonder effect- met antidepressiva. Nog een ander vertoonde ernstige depressieve klachten. Een ander patiënt vertoonde alle klachten van wat men vaak een borderline syndroom noemt: suïcidaal, automutilerend, herhaaldelijke opnames in psychiatrie met ontslag tegen advies, middelenmisbruik, promiscuïteit, job hopping, slaap -en eetproblemen.

Verkeerde diagnoses leiden tot verkeerde behandeling ADHD|ADD

Tevergeefs kreeg die patiënt jarenlang antidepressiva, neuroleptica en tranquillizers voorgeschreven.Toch bleek het om ADHD|ADD te gaan en verdwenen de ADHD|ADD symptomen nog de eerste week door de medicatie.

Ondertussen zijn we tien jaar verder en adviseer ik enkel nog bij hoogdringendheid en hoge uitzondering om medicatie toe te dienen. Een eigen gezond programma werd ontwikkeld om deze ADHD|ADD klachten aan te pakken zonder medicatie.

En zo kan ik nog even doorgaan. Waarom concludeer ik dat deze mensen lijden aan de (rest?-) diagnose ADHD|ADD volwassenen?

Symptomen ADHD|ADD: meer dan een concentratieprobleem

Er is sprake van ADHD|ADD omdat zij allen een geheel van dezelfde klachten vertonen, waarvan sommige meer uitgesproken zijn dan andere. Vergeetachtigheid, verstrooidheid en concentratiestoornissen zijn bekend.

Minder bekend zijn hun depressieve episodes, vermoeidheid, welbepaalde sociale angst, gevoelens van verveling en zinloosheid, slechte organisatie en planning, uitstelgedrag, voortdurend piekeren.

Bovendien hebben antidepressiva geen effect op de depressieve klachten bij symptomen ADHD|ADD, behalve bupropion en dan nog tijdelijk. Goede effecten bij ADD behandeling in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo worden verkregen met het aanpassen van de eigen leefgewoontes.

Naar een nieuwe behandeling met ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo

Al volgt na de diagnose geen ontploffing zoals in Kung Fu Panda, toch is het voor de meeste mensen met ADHD|ADD kenmerken een ‘giant step’ om uiteindelijk zichzelf met de gewone moeilijkheden en mogelijkheden van het leven te begrijpen.

Ondertussen zijn we tien jaar en veel ervaring en een aantal nieuwe inzichten verder. Lees over de huidige stand van zaken op ADD: psychotherapie of medicatie?

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall

toon minder

Oproep onderzoek ADHD|ADD: proefpersonen gezocht

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek.

Een onderzoek ADHD medicatie kind en ADHD medicatie volwassenen is lopend. Wetenschappelijk onderzoek adhd met een adhd test om adhd kenmerken en adhd erkennen wat is adhd, met daarbij de eerste tekenen adhd. Adhd test kind om te komen tot een zorgvuldige diagnose adhd is nodig.
Draag bij aan een grootschalig onderzoek naar ADHD en ADD bij volwassenen en kinderen

Kinderen gezocht voor Onderzoek ADHD|ADD

Dit gebeurt in samenwerking met UGent, Universiteit Wageningen (Nl), UZ Antwerpen, ZNA. ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo ondersteunt dit.

Wat onderzoekt men bij ADHD|ADD?

Het onderzoek richt zich op de behandeling ADHD door middel van Pycnogenol. Extractie van dit middel gebeurt uit de Franse pijnboom. De bedoeling hiervan is om de behandelingseffecten op ADHD te vergelijken met medicatie en met een placebo.

lees meer

Behandeling ADHD|ADD: onderzoek voor wie en hoe?

In totaal onderzoekt men 144 kinderen met ADHD|ADD tussen 6 en 12 jaar oud. Dit onderzoek loopt 10 weken lang. Daarbij gebeurt onderzoek van het bloed, urine, faeces en ook via vragenlijsten. Daarbij gaat men het gedrag van ADHD|ADD kinderen na. En ook hun immuniteit, oxidatie stress en bijkomende klachten.

Doelstelling onderzoek ADHD

Bedoeling is om de oorzaken van ADHD en ADD beter te begrijpen. En om via een aangepaste voeding met natuurlijke supplementen (en niet via medicatie) de klachten te verminderen.

Wat kunnen de kinderen van het ADHD|ADD onderzoek verwachten?

U kunt gratis deelnemen aan de behandeling van tien weken. Maar de (grotendeels terugbetaalde) consultatie na tien weken betaalt u wel. Een arts onderzoekt de gezondheid van uw kind nauwkeurig. En dit gedurende verschillende onderzoekingen.

Gratis diensten

Pycnogenol supplementen stellen zij gratis ter beschikking (op eigen initiatief en verantwoordelijkheid). En bij elk van de twee consultaties voor bloedafname ontvangt uw kind twee filmtickets, dus vier in totaal. Ook neemt een zeer ervaren kinderverpleegkundige het bloed af. Misschien heeft uw kind niet direct voordeel aan het onderzoek. Maar het kan belangrijk zijn voor kinderen in de toekomst.

Meer info via uw huisarts, of tel. 03/265 27 06
Per mail: annelies.verlaet@uantwerpen.be.

toon minder

Concentratieproblemen en ADHD

Uw kind zijn concentratieproblemen behandelen kan in onze Psychologenpraktijk Psycholoog-JoVo.

Concentratieproblemen oplossen bij een kind kan ook bij ADHD of ADD. Concentratieproblemen behandeling voor de concentratieproblemen bij studeren vereist een concentratieproblemen test, maar deze concentratieproblemen aanpakken kan. Concentratieproblemen vermoeidheid, ernstige concentratieproblemen kind, met daarbij concentratieproblemen ogen of depressie concentratieproblemen zijn te verhelpen.
Concentratieproblemen bij een kind worden vaak veroorzaakt door ADHD en ADD.

Uw kind heeft last van concentratieverlies?

Een zorgvuldige diagnose, coaching of psychotherapie kan het op weg helpen.

ADD-ADHD komt vaak voor samen met een depressierelatieproblemen angstaanvallen of burnout. Vaak verdwijnt een concentratiestoornis als dit onderliggende probleem met psychotherapie behandeld wordt. Omgekeerd wordt ADD vaak als depressief zijn, burn-out, C.V.S., manisch depressief of borderline gediagnosticeerd.

lees meer

ADD en ADHD: een juister omschrijving.

Bij  ADD of ADHD denkt u aan hyperactiviteit, concentratieproblemen en problemen met het geheugen. Maar het is ingewikkelder dan dit. Een juiste diagnose stellen is vaak moeilijk.

Toch is dit, zeker bij kinderen met ADHD, belangrijk. Ook volwassenen sukkelen soms al hun leven lang met ADD.  Zonder dat dit juist ingeschat en aangepakt werd als kind. Uw arts kan een lichamelijk onderzoek uitvoeren, en een psycholoog-psychotherapeut het psychologisch onderzoek.

ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo: Diagnose

De psycholoog van ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo bekijkt informatie verzameld via de huisarts, de school, familie. Hij ondervraagt de patiënt uitvoerig en neemt psychologische tests af.

ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo:

 • Uw kind is chaotisch, ongedurig, steeds bezig, verveelt zich vlug, vlug afgeleid.
 • Het vertoont risicovol of impulsief gedrag, het niet afmaken of uitstellen van taken.
 • Zijn slechte organisatie, vergeten, te laat komen, inefficiënt werken, valt op.
 • School, werkomgeving en partner vinden het lui, weerbarstig of ongemotiveerd.
 • Dit bezorgt u angst, depressie, relatieproblemen, burnout, verslaving.
 • Uw kind is onverklaarbaar vermoeid en die vermoeidheid neemt toe met de jaren.
 • Het voelt zich vaak depressief met een leeg gevoel van verveling.
 • Sociale contacten boezemen het angst in of maken het onrustig.

Een duidelijke diagnose in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo kan u rust en aanvaarding brengen. Met de hulp van uw huisarts en psychotherapie vindt u de verschillende oorzaken.

Concentratieproblemen oplossen? 11 concrete tips:

 • Voorzie een externe structuur, bv. een agenda, notaboekje, to do lijstjes.
 • Zoek een hobby waarin uw kind veel energie kwijt kan.
 • Een time-out zorgt voor rust en overzicht, voor geestelijke hygiëne.
 • Help organiseren en opvolgen.
 • Verdraag dat regelmatig één en ander fout loopt.
 • Stel uw eigen verwachtingen van zijn prestaties wat bij.
 • Geef omega 3 en 6 vetzuren.
 • Bespreek medicatie met uw arts: nevenwerking en negatief effect op lange termijn .
 • Zoek een zelfhulpgroep of leer het ontspanningsoefeningen.
 • Kies voor coaching of psychotherapie.

Oorzaken concentratiestoornis, ADD|ADHD bij kinderen

Meestal spelen zowel erfelijkheid als uw omgeving een rol. Farmaceutische bedrijven vertellen ons graag dat het een aangeboren neurobiologische stoornis is. En dat men daar een pilletje voor heeft. Zo eenvoudig is het niet.

De omgeving gaat verschillend om met iemand met ADHD of ADD. En elk persoon is anders. Vaak bestaan er naast de ADD en ADHD bijkomende psychologische problemen waarvoor psychotherapie aangewezen is.

Medicatie voor ADHD en ADD

Het gebruik van  medicatie moet weloverwogen gebeuren. Het voorschrijven van medicatie gebeurt door een arts.
Onze praktijk biedt een programma aan dat toelaat om concentratieproblemen te verminderen zonder medicatie te nemen.

Concentratieproblemen worden soms te vlug ADD (Attention Deficit Disorder) of ADHD genoemd. Er zijn vele oorzaken. Laat dit onderzoeken in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo.

Afspraak AD(H)D onderzoek volwassenen Nokere, Geraardsbergen of videocall

Koop hier uw doe-het-zelf-pakket AD(H)D Behandelprogramma

toon minder

Reacties gesloten.