ADHD coach

Een ADHD coach houdt zich voornamelijk bezig met de

klachtenbeheersing, het verbeteren van de coping mechanismen, het mensen leren

bewuster omgaan met hun ADHD stoornis en het leren omgaan met stress.

Klachten beheersen bij de ADHD coach

Een coach zal in de eerste plaats de kernproblemen van ADHD aanpakken, met name onoplettendheid, over beweeglijkheid en impulsiviteit zoals deze in het dagdagelijkse leven verschijnen. Dit toont zich bijvoorbeeld in ADHD klachten als stressbeheersing, zelfmotivering of planning.

Het verbeteren van de vaardigheden

Een coach richt zich vaak bij ADHD op de ontwikkeling van concreet gedrag, van de sociale vaardigheid of het aanleren van het probleemoplossend vermogen. Praktisch bestaat dat bijvoorbeeld uit het efficiënt leren gebruiken en volhouden van een agenda. Van planning in het algemeen, in het leren stellen van prioriteiten ook of het bekampen van het uitstellen van dingen.

adhd coach, adhd coaching, adhd coach volwassenen, adhd coach antwerpen

Een groter besef van het probleem

Een coach tracht ervoor te zorgen dat een persoon met ADHD zich meer bewust is van zijn probleem en de klachten die erbij horen. Dat hij daarover beter kan nadenken (en er vooreerst blijft bij stilstaan!) en het probleem ten volle erkent. Daardoor zal hij zichzelf nog meer ontdekken, en ook de positieve aspecten van ADHD beter leren zien. Dan kan men ook verder nadenken over wat er vroeger allemaal misliep, en wat daarbij te maken had met ADHD. Vroegere fouten kunnen daardoor beter aanvaard worden. Dit kan uiteindelijk ook zorgen voor meer zelfaanvaarding en een positiever zelfbeeld.

Soorten ADHD coaching

Coaching bij ADHD gebeurt op velerlei wijze. Vooreerst moet het probleem ADHD goed aangeleerd worden in al zijn aspecten door psycho-educatie. Maar er zijn ook praktische aanpassingen mogelijk op school (elke school heeft tegenwoordig een ADHD werkgroep) en op het werk. Andere ADHD coaches richten zich vooral op het aanleren van de hierboven beschreven praktische vaardigheden.

Conclusie

Het combineren van de coaching met medicatie en psychotherapie levert vaak goede resultaten op. Het kan zorgen voor een vermindering van de klachten en voor een verhoging van de levenskwaliteit. Belangrijk is dat de coach beschikt over de juiste kwalificaties zoals een basisdiploma psychologie of psychiatrie en bijkomende erkende opleidingen. Want iedereen kan zich ongestraft ‘coach’ noemen. U kunt ook uw eigen coach zijn, met het boek van Kohlberg 'Opgeruimd leven met ADHD'