ADHD en depressie

ADHD en depressie komen heel vaak samen voor en ze delen een aantal dezelfde

klachten zoals snel geïrriteerd zijn, opgejaagdheid en slaapproblemen. Sommige

vormen van depressie zijn net als ADHD sterk genetisch bepaald waarbij de

transmitterstoffen in de hersenen een belangrijke rol spelen.

Oorzaak

ADHD is een ontwikkelingsstoornis, een stoornis tijdens de vroege

ontwikkeling van de hersenen. Er zijn aanwijzingen dat ook bepaalde

omgevingsfactoren zoals hersenletsel een invloed hebben. Ook bij (majeure)

depressies veronderstelt men een neurologische oorzaak die echter veel meer tot

uiting komt onder bepaalde externe omstandigheden dan bij ADHD.

Symptomen van Depressie en ADHD

Mensen met een depressie vertonen net zoals bij ADHD vaak concentratiemoeilijkheden

en wat men lethargie noemt, een gebrek aan energie en initiatief. ADHD lijkt

vaak meer op bipolariteit, door de soms sterke en snelle stemmingsschommelingen.

Een depressie is daarentegen van lange duur.

ADHD en depressie komen vaak samen voor en worden vaak verward met elkaar.

Diagnose stellen

Vaak krijgen mensen met ADHD een verkeerde diagnose,

bijvoorbeeld die van bipolariteit of depressie. De depressieve klachten verbergen

bijvoorbeeld vaak de ADHD klachten, vooral bij het onoplettende type van ADHD.

Een correcte diagnose vraagt dan ook van de psycholoog of psychiater een

uitgebreide en diepgaande kennis en ervaring met beide problemen (en met andere

ziektebeelden).

Behandeling ADHD en depressie

Slechts een juiste diagnose maakt de juiste behandeling

mogelijk. Medicatie kan in beide gevallen de klachten verminderen. Het kan de

depressie ook na verloop en in combinatie met psychotherapie doen verdwijnen terwijl bij ADHD enkel de symptomen zullen

verminderen. Depressie wordt vaak behandeld met serotonine, terwijl ADHD

medicatie vooral zal inwerken op de dopamine.  Maar ook een gezonde levensstijl kan beide

problemen verlichten.