ADHD en hulpmiddelen

ADHD is een hersenstoornis waarmee men wordt geboren en

waarmee men ook zal sterven. De symptomen ervan veranderen vaak in de loop van

het leven, sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Om deze ADHD klachten aan

te pakken bestaan er een aantal hulpmiddelen.

Medicatie

Het meest spectaculaire en snelst werkende van de hulpmiddelen voor ADHD is medicatie. Het bestrijdt de belangrijkste ADHD symptomen zoals concentratieproblemen, overbeweeglijkheid en rusteloosheid in het hoofd. In West-Europa worden methylfenidaat (bv. Rilatine, Medikinet) en ook in mindere mate DEX amfetamines het vaakst voorgeschreven. Artsen gaan er

omzichtig me om en schrijven meestal methylfenidaat voor aan kinderen en

jongeren. Studenten hoger onderwijs met ADHD nemen het tijdens de blokperiode en op het examen. Er is weinig (betrouwbaar) onderzoek op langere termijn naar de mogelijke schadelijke gevolgen van langdurig gebruik door volwassenen.

Psychotherapie en ADHD

Psychotherapie kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij ADHD. Het kan een moeilijke voorgeschiedenis van ADHD klachten helpen verwerken. Maar psychotherapie kan ook mensen leren omgaan met hardnekkige klachten zoals vergeten en slechte planning. Bovendien bestaan er handvaten om impulsief gedrag beter te leren beheersen die kunnen aangeleerd worden in therapie. Ook bijzondere gedragingen die vaak samengaan met ADHD zoals tics kan het leren aanpakken.

adhd hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld ook ADHD apps

Het aanpassen van de omgeving

Niet alleen mensen met ADHD kunnen zich aanpassen. Ook hun omgeving kan worden aangepast. Bijvoorbeeld door het goed informeren van de partner, de ouders, leerkrachten en school. Het aanpassen van de omgeving is cruciaal voor mensen met ADHD. Ouders en school kunnen meer structuur bieden en meer tijd geven, kunnen werken in deeltaken en in kleinere stapjes. Zij kunnen dit ook door afleidingen te beperken, een omgeving te maken waar er minder stress is en een betere concentratie mogelijk is.

Meer technische hulpmiddelen en ADHD

De laatste jaren hebben allerlei technische hulpmiddelen voor ADHD een hoge vlucht genomen. Er bestaat ondertussen een veelvoud aan apps om allerlei klachten van ADHD te verminderen. Er zijn apps die helpen tegen vergeten, dingen verliezen, uitstelgedrag, organisatie en planning, focus vasthouden. Naast deze apps zijn er ook heel praktische hulpmiddelen voor ADHD zoals koptelefoons (noise cancelling of white noise), speciale oordoppen, geluidsschermen, zwaartedekens voor een betere slaap, een wiebelkussen en friemelmateriaal.

Alternatieve Behandeling

Allerlei meer alternatieve therapieën kunnen ook dienen als hulpmiddelen bij ADHD. Sommige

Mensen krijgen kun hoofd rustig met mindfulness, meditatie of yoga. Ook

allerlei mentale of lichaamsgerichte ontspanningsoefeningen kunnen mentale en

fysieke kalmte brengen en de concentratieproblemen aanpakken. Bij sommige

mensen hebben deze oefeningen echter een tegengesteld effect. Informeer u vooraf

goed over het tarief, het diploma en de basisopleiding van deze alternatieve 'therapeuten'.

Onze hulpmiddelen bij ADHD

Voor mensen met ADHD ontwikkelden we in de loop der jaren een eigen programma dat gericht is op

een betere hersenwerking. Dat behandelingsprogramma voor ADHD bevat geen

medicatie. U kunt het elders op deze website kopen, maar u krijgt het gratis bij

een positieve diagnose in ons Expertisecentrum. Daarnaast bevelen wij een

aantal boeken over ADHD aan. En concrete oplossingsgerichte gesprekstherapie kunt u

krijgen van onze collega klinisch psycholoog Sabine Vranken psysabinevranken@gmail.com