ADHD oorzaak

De precieze oorzaken van ADHD zijn nog niet volledig achterhaald. Er bestaan wel al een aantal inzichten en ook enkele veronderstellingen over de oorzaak. ADHD blijft echter tot op heden een ingewikkelde stoornis, een complex samenspel van onderstaande factoren.

ADHD als ontwikkelingsstoornis

De meeste wetenschappers zijn het er ondertussen wel over eens. De oorzaak van ADHD ligt in een probleem met de heel vroege ontwikkeling van de hersenen. Daarbij zou het gaan om een tragere rijping van de hersenen of een afwijking in die rijping. Wat dan leidt tot de gekende klachten zoals concentratieproblemen en impulsiviteit.

Erfelijke oorzaken van ADHD

Er is ondertussen een consensus onder wetenschappers dat erfelijkheid een grote rol speelt bij ADHD. Familie in de eerste graad (ouders, kinderen, broers en zussen) hebben vier keer meer kans om ook ADHD te hebben. Er is duidelijk aangetoond dat bepaald genen een belangrijke rol spelen in ADHD. Bijvoorbeeld zijn welbepaalde genen belangrijk bij de functie van dopamine in de hersenen.

De oorzaak van ADHD heeft in belangrijke mate te maken met erfelijke en neurobiologische factoren.

De invloed van de omgeving

Ook de omgeving speelt een rol in het doen ontstaan van ADHD. Maar daarover is weinig echt duidelijk. Men veronderstelt dat omgevingsfactoren vooral een rol spelen in de mate waarin de genenvan tot uiting komen bij ADHD. Vaak vindt men verbanden maar geen oorzakelijk verband. En het inzicht evolueert. Bijvoorbeeld dacht men vroeger dat roken van de moeder tijdens de zwangerschap een oorzakelijke factor was, terwijl dit ondertussen werd verlaten. Men gaat er wel vanuit dat bijvoorbeeld alcoholisme tijdens de zwangerschap, een vervuilde omgeving of vroeggeboorte een rol spelen.

Neurobiologische oorzaken:

Veel onderzoek gebeurt naar de biologische basis van ADHD in de hersenen. Welke hersendelen anders functioneren en hoe deze verantwoordelijk zijn voor bepaalde ADHD klachten. De rol van noradrenaline en dopamine bijvoorbeeld in het functioneren van de hersenen bij ADHD.