ADHD|ADD Testonderzoek

Wat te verwachten?

Vaststellen van ADHD|ADD vereist een zorgvuldige diagnose. U kunt er wel een vermoeden hebben dat u ADD of ADHD klachten hebt op basis van wat u las of hoorde. Maar ADHD/ADD testen of testen van concentratieproblemen gebeurt bij de psycholoog, neuroloog of psychiater.

Ons expertisecentrum combineert 10 jaar ervaring met concentratieproblemen en ADHD|ADD met dertig jaar klinische ervaring in psychiatrie en eigen praktijk. Daarnaast maken wij gebruik van eenvoudige vragenlijsten en een uitgebreid gestructureerd interview.

Indien u het vermoeden van ADHD/ADD hebt dan gaan wij na of er daadwerkelijk sprake is van de ontwikkelingsstoornis ADHD/ADD.

Er wordt gepeild naar ADHD|ADD kenmerken en dit in uw omgeving (op het werk, in de partnerrelatie, het gezin en in de ruimere sociale context). Daarnaast gaan we aandacht besteden aan het begin en het verloop van de kenmerken ADHD|ADD. Hoe manifesteerden de klachten zich in de kindertijd, tijdens de tienerjaren, tijdens de volwassenheid…

Voor de Kenmerken van ADHD|ADD die u vertoonde als kind kunt u eventueel navraag doen bij familie en vrienden. Oude schoolrapporten leren vaak ook veel; breng die dus zeker mee. Het is altijd interessant voor ons om een familielid of partner mee te brengen maar niet iedereen wil dit.

ADHD|ADD Testonderzoek

Bij een vermoeden van ADHD|ADD wordt u psychologisch getest in ons ADHD|ADD Expertise-Centrum. Na de interpretatie van het testonderzoek delen wij u onmiddellijk de resultaten ervan mee. Dan volgt een diagnostisch gesprek waarin kort zowel het interview als de testfase in zijn geheel besproken worden met u.

Andere klachten dan concentratieproblemen komen vaak samen voor bij ADHD|ADD, maar zijn weinig gekend als kenmerkend voor ADHD|ADD. Vaak worden deze over het hoofd gezien door hulpverleners. Wij zoeken dit voor u uit bij ADHD Test ADD en concentratieproblemen testen bij de psycholoog.

Wat krijgt u?

  • Algemene psychologische screening.
  • Bevraging voorgeschiedenis en familiale geschiedenis m.b.t. ADD.
  • Gedetailleerd gestructureerd interview op maat.
  • Vragenlijsten.
  • Korte bespreking van de diagnosestelling.
  • Uitgebreid verslag voor de behandelende arts of huisarts.
  • Attesten voor school, werkgever en/of mutualiteit/verzekeraar.
  • Ontwerp: expertisecentrum met 30 jaar ervaring.
  • Sinds 2016 steeds verder aangepast en verfijnd op basis van wetenschappelijke inzichten.
  • Mogelijkheid om nadien individuele psychotherapie te volgen bij klinisch psycholoog Jan Schrans.

Kostprijs

Het onderzoek wordt betaald per gewone tarief per sessie. Voor testinterpretatie, verslaggeving en attesten worden geen extra kosten aangerekend.

Afspraak onderzoek of behandeling ADHD|ADD

Reacties gesloten.