Jongeren

Psychotherapie met jongeren

Jongeren behandelen met psychotherapieis een vak apart. Iemand vergeleek jongerentherapie ooit met op een rijdende trein springen. Het vraagt vakkennis, ervaring maar vooral veel goesting om die uitdaging aan te gaan. En dan wordt het een boeiende rit.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Ik heb 30 jaar ervaring met jongeren vanaf 14 jaar en ik doe het elke dag nog liever. “Ik behandelde ongeveer 3500 jongeren met ook zeer ernstige problemen. Werken met jongeren is mijn passie. Mijn doel is om uw jongere terug op weg te helpen, diens toekomst te vrijwaren.”

De jongerenpsycholoog biedt u hulp:

U ontvangt een afspraak binnen de week

Psychotherapeut voor tieners
Psycholoog voor jongeren
  • Een inschatting van de bredere problematiek na één of twee gesprekken
  • Vermijden van dure overbodige psychologische tests
  • Snelle beslissing of de tiener nood heeft aan psychotherapie of aan andere hulp
  • Gepaste hulp bij heel ernstige problemen zoals psychose, zelfmoordpogingen, automutilatie & eetproblemen
  • Vermijden van soms lange opnames in psychiatri

Hoe verloopt het eerste contact tussen de jongeren en de psycholoog?

U kunt afspreken met dochter of zoon of deze alleen komt dan wel met ouders en/of andere familieleden. Sommige zaken bespreken jongeren alleen bij de psycholoog.

Wie deelneemt aan de eventuele volgende gesprekken gebeurt in de Psychologenpraktijk op het eind van elk gesprek na overleg.

Doorverwijzing naar een collega psycholoog

Ouderbegeleiding wordt soms doorgegeven aan een collega. Ondertussen kan ik de psychotherapie met uw zoon of dochter verderzetten.

In geval van hardnekkige opvoedingsproblemen kies ik soms voor gezinstherapie, met ouders, jongere en eventueel ook andere gezinsleden, in overleg.

Indien uw kind minder dan veertien jaar is  wordt het behandeld door kinderpsycholoog Ruth Six

Naast psychologische problemen bij adolescenten kunt u meer leren over andere problemen.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Reacties zijn gesloten.