Psychologische problemen

In de meer dan 30 jaar dat ik werk als psycholoog behandelde ik veel patiënten met veel verschillende problemen. Psychologische problemen oplossen bij Psycholoog-JoVo is bij iedere patiënt anders.

Psychische problemen test je best om de psychische problemen betekenis te begrijpen. De psychische problemen van jongvolwassenen en de psychische problemen bij ouderen zoals psychische klachten en de meest voorkomende psychische stoornissen hebben een psychische betekenis. En wanneer spreek je van een psychiatrische stoornis?
Alle psychologische problemen vragen een andere aanpak.

Psychologische problemen oplossen bij Psycholoog-JoVo

Psychologische problemen:werk en verschil

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Ieder mens is uniek, en iedereen zijn problemen zijn anders. Er is niemand zoals u, en er is geen probleem als het uwe. En uw behandeling is dus anders dan bij om het even wie.

Psychologische problemen bij jongeren

Maar er zijn algemene ziektebeelden, bepaalde leeftijdsfasen, eenzelfde  sociale omgeving (partners, gezin, familie, collega’s en vrienden), gelijksoortige levenscrises en trauma’s. En er zijn algemene richtlijnen in een behandeling die ongeveer dezelfde zijn. Er is eenzelfde ethisch en deontologisch kader waarbinnen ik werk.

Misschien vertelde uw huisarts dat uw lichamelijke klachten “psychisch” zijn.

Of heeft uw partner, kind of familielid problemen? U vraagt zich af of uw psychologische problemen bij een psycholoog opgelost kunnen worden.

Psychologische problemen: voorbeelden

 • vierendertigjarige vrouw blijft depressief weg van haar werk. Nochtans vindt ze geen psychologische problemen waardoor ze zich niet goed voelt.
 • veertiger verlangt echt naar een partner maar vindt geen blijvende relatie.
 • leerkracht van achtendertig gaat gebukt onder schuldgevoelens.
 • tiener is doodsbang van een lift en begrijpt dit zelf helemaal niet. Zijn ouders helpen hem aan een psychotherapeut.
 • negentienjarige zondert zich meer en meer af op zijn kamer en vertelt over vreemde stemmen die hij hoort. Hij wil niemand consulteren want hij is er zeker van
  dat hij geen psychologische problemen heeft. De ouders contacteren hun huisarts.
 • man van achtentwintig wordt telkens in de steek gelaten hoewel hij naar eigen zeggen de ideale partij is.
 • vijftigjarige vrouw komt na haar echtscheiding altijd weer terecht bij drinkende en mishandelende partners.
 • Bij een achtendertigjarige vrouw is één van de psychologische problemen dat ze niet meer met de auto de stad in durft.
 • vijftienjarige verstandige en sportieve scholier wordt zwaar gepest op school.
 • veertienjarige vermagert sterk maar blijft zich veel te dik vinden. In het ziekenhuis vindt men enkel psychologische oorzaken.
 • ouderlijk koppel ontdekt dat hun zoon van zestien drugs gebruikt en steelt. Hij krijgt de keuze tussen psychotherapie of Jeugdrechtbank.

Andere psychologische problemen: test voor psychotherapie:

 • vijftigjarige bedrijfsleider is zo gedreven in zijn werk dat hij niet kan genieten van zijn gezinsleven.
 • zeer verstandige studente bakt er plots niets meer van op haar examens.
 • vader ziet de schoolresultaten van zijn dochter verslechteren na de dood van haar moeder. Het CLB adviseert een psychotherapeut op te zoeken.
 • vierentwintigjarig man die het op alle vlak schitterend doet neemt plots een overdosis medicatie. Na een korte spoedopname  wordt een  psychotherapie gestart om de verborgen psychologische problemen op te lossen.
 • adolescente zorgt voor haar depressieve moeder, maar komt zelf nauwelijks het huis uit door psychologische problemen. De moeder wordt opgenomen. De
  adolescente zoekt een psychotherapeut op.
 • jongere heeft als psychologische problemen dat hij zich vaak misbruikt en bedrogen voelt door zijn omgeving.

Psychologische problemen: kind en gezin

Voor coaching en psychotherapie van uw kind en gezin kunt u terecht bij onze kinderpsycholoog.

Hieronder vindt u nog enkele van de psychologische problemen die wij behandelen in de Psychologenpraktijk.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Wanneer start je met een Depressie behandeling – Depressie Therapie? De eerste opdracht is om je eigen depressie te herkennen. Want het is belangrijk om er niet te blijven mee zitten. Zoek hulp zodat je er vanaf geraakt.

Een depressie behandelen kan door een depressie test en men kan zo de depressie aanpakken
Een depressie aanpakken kan door de betekenis van de depressie te herkennen.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Depressief zijn

Hoe weet je of je een depressie hebt? Of dat het slechts een dipje is, het vallen van het blad? Geraak je niet in gang, blijf je in bed liggen? Of voel je je somber? Is het leven zinloos en leeg geworden? Bepaalt het elke dag? Is het voorbijgaand?

Depressie herkennen

Als je een depressie hebt dan bepaalt dit bijna gans je leven. Dan voel je je leeg en te neer geslagen, verdrietig ook. Veel plezier is er niet meer aan. Dat verschijnt niet alleen op je werk. Maar ook in je gezin en tijdens je vrije tijd. Ook met je vrienden is er nog weinig plezier aan.

U voelt zich bij momenten depressief. Alles is lastig, veel gaat moeizaam. Het verlangen om iets te doen, mensen te ontmoeten ontbreekt. U hebt er geen zin in, ziet het niet (meer) zitten.

Symptomen depressie: soorten

Misschien verdwijnt dit gevoel van depressief zijn bij jou, om erna terug te keren. Of is het altijd aanwezig? Neerslachtigheid verschilt erg per situatie en per moment. Toch zie je bij je depressief zijn symptomen die vaak terugkeren. Ruwweg zijn die zo in te delen:

Depressief zijn: psychisch

 • Gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid
 • Lage zelfwaardering, weinig zelfvertrouwen
 • Zelfmoordgedachten
 • Verdriet, ontbreken van plezier, weinig libido
 • Schuldgevoelens, angst en bezorgdheid
 • Irritatie en onverdraagzaamheid t.a.v. anderen
 • Gebrek aan motivatie en interesse, onbeslistheid
 • Concentratieproblemen

Deze lange lijst van psychische kenmerken toont aan dat een depressie genezen vaak een psychotherapeutisch gebeuren is.

Depressief zijn: lichamelijk

 • Vertraagde beweging of spraak
 • Veranderde eet -en slaapgewoontes
 • Constipatie, een droge mond
 • Onduidelijke pijnscheuten, trillende handen, onverklaarbare pijn
 • Gebrek aan energie, weinig lichamelijke  behoefte aan seks
 • Veranderingen in de menstruele cyclus
 • Omkering dagnachtritme en andere slaapproblemen
 • Duizeligheid, hartkloppingen, druk op de borst

Depressief zijn: sociaal

 • Slecht presteren op het werk
 • Minder sociaal actief, contact vermijdend, het gevoel geïsoleerd te zijn
 • Minder interesses en hobby’s
 • Moeilijkheden met partner en kinderen
 • Vlug geïrriteerd en gefrustreerd

Depressieve gevoelens

Wanneer heb je een ernstige depressie? Als de depressie een hevige en omvattende invloed uitoefent op je leven. Als je dagelijkse bezigheden niet meer lukken. Als je er alleen niet meer bovenop geraakt.

Zelfmoord bij depressie

Zelfmoord bij depressie aanpakken en de depressie behandelen kan bij verschillende soorten depressie.
Zelfmoord bij een depressie voorkomen kan.

In deze gevallen denk je misschien aan zelfmoord. Als de enige weg om eruit te geraken. Je zit dan in een donkere tunnel waarvan je het einde niet meer ziet en de wanden op je afkomen. Denk je terwijl je dit leest heel concreet aan zelfmoord? Bel dan de zelfmoordlijn 1813. Probeer vooral om op tijd je depressie te herkennen en ook te erkennen.

Met de juiste hulp is veel mogelijk. Je depressie hoeft niet te blijven bestaan.

Zelfmoordcijfers België

De meeste mensen met een depressie (ongeveer 8 op 10) hebben last van zelfmoordgedachten. Toch zal slechts een heel klein deel daarvan een zelfmoordpoging ondernemen. En één op tien van die pogingen leidt tot de dood. Desondanks vormen depressieve gevoelens een risico op zelfmoord.

Zelfmoordgedachten en zelfmoordpoging

Vaak willen mensen met zelfmoordgedachten niet dood. Je wil misschien een ander leven. Je wil bepaalde zaken of gevoelens in je leven niet meer. Of je bent wanhopig. Daardoor denk je er soms aan om te stoppen met dit leven. Dan zijn die problemen meteen weg. Maar ook al de rest… Zelfmoord als enige uitweg.

Er alleen uit geraken als je het gevoel hebt dat je in een diepe put zit… Vaak heel moeilijk.  Met de juiste (professionele) hulp kan dit. Want praten helpt.

Oorzaken depressie

Depressie heeft wellicht vele verschillende oorzaken. Een depressie ontwikkelt zich vanuit diverse factoren. Meestal is het een combinatie van moeilijke zaken uit je verleden met huidige toestanden. Bovendien spelen biologische elementen en de eigen persoon ook een rol daarin. Zonder je omgeving te vergeten daarbij. Vergeet dus maar dat je depressie veroorzaakt wordt door één zaak.

Depressieve gevoelens

Eén manier om dit te begrijpen is vanuit de concepten draaglast en draagkracht. Je hebt een zeker evenwicht in lichaam en geest als je de lasten die je moet dragen aankunt. Als je er voldoende eigen kracht voor ter beschikking hebt.

Depressie: een definitie

Wat is je draagkracht? Dat is een ‘dragende’, steunende omgeving, je talenten om moeilijke situaties te verdragen en aan te pakken. Een sterk sociaal netwerk, een geheel van positieve ervaringen, zowel vroeger als nu, een goede lichamelijke gezondheid ondersteund door gezonde voeding, een gevoel van zinvolheid, slaaphygiëne, genoeg beweging enzovoorts.

De draaglast is de hoeveelheid stress die je te verwerken krijgt, problemen in je netwerk of relatieproblemen, moeilijke ervaringen die je meemaakte, een zekere lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid, ziekte enzovoort.

Depressie: hulp nodig?

Vecht je met te weinig draagkracht tegen teveel draaglast? Dan bestaat er een risico op een depressie.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Depressie soorten

Depressie soorten voor de verschillende depressie betekenis voor de depressie behandelen.
Er bestaan verschillende soorten depressie elk met hun eigen depressie definitie.

Familie en depressie

Ook al is het lang geleden, toch kan je jeugd voor een depressie zorgen. Gebeurtenissen nu kunnen oude en slechte ervaringen wakker maken. In het bijzonder trauma’s kunnen dit oproepen. Werd je tijdens je jeugd mishandeld, misbruikt of verwaarloosd? Dan kan dit plots de kop opsteken. Vaak door een onbenullig voorval of gebeurtenis. Een slapende reus wordt plots wakker en overvalt je.

Genetica en depressie

Als je depressief bent dan is er een verhoogde kans dat sommige familieleden ook een depressie hadden of hebben. Wellicht is er ook een genetische factor aanwezig. Dat betekent niet dat je niks kunt doen aan je depressie. Maar wel dat je er meer kwetsbaar voor bent. En dat wil ook niet zeggen dat meteen heel je familie depressief zou zijn.

Van generatie op generatie doorgegeven

Anderzijds worden zaken die een depressie uitlokken vaak doorgegeven van generatie op generatie. En dat is soms moeilijk te onderscheiden van een ‘endogene’ depressie. Depressie behandelen betekent dan dat je ook werkt voor de volgende generaties.

Depressie test

Het is deze combinatie van erfelijkheid en sommige belastende levensgebeurtenissen, gekoppeld aan een eigen persoon, die de kans verhogen op een depressie.

Zelf je depressie behandelen

Je bent niet de enige met een depressie. Ongeveer 8% van de bevolking krijgt ooit te maken met een depressie. Je hiervoor schamen of schuldig voelen hoeft niet. Je hebt er niet zelf om gevraagd of voor gezorgd. Vooraleer je verdere hulp zoekt kun je een milde depressie bestrijden met eigen middeltjes.

Praat over je depressie

De eerste om mee te praten over je depressie zijn je dichte familie en vrienden. Zij kennen je al vele jaren en zijn het meest in je buurt. Leg hun uit wat je doormaakt, wat je voelt. Vaak zorgt dit voor opluchting, een gevoel van steun.

Huisarts

Als dit niet helpt kun je je depressieve gevoelens bespreken met je huisarts. Huisartsen kennen hun patiënten en familie vaak al vele jaren. Je huisarts zal een eerste inschatting maken van de ernst van je depressief voelen.

Praten kan helpen om uit je negatieve spiraal te geraken. Om in gang te geraken en een vogelperspectief te verkrijgen op je probleem. Oud verdriet, woede of pijn kan zo een uitweg vinden in woorden.Geef jezelf daarvoor voldoende tijd. Verwerken van deze gevoelens vraagt tijd.

Geef jezelf de tijd

Neem de tijd om je depressie te genezen

Eis van jezelf niet dat je onmiddellijk terug aan het werk gaat. Of dat je morgen al presteert. Ga stapje voor stapje te werk met eenvoudige en concrete doelstellingen die gemakkelijk te bereiken zijn.

Zorg voor jezelf

Verzorg je slaap, voeding en beweging.

Slaap voldoende tijd, kruip ’s avonds op tijd in bed en sluit je schermen af een uur voor het slapengaan. Bouw een kort middagdutje in.

Gezonde voeding bij depressie

Verzorg je voeding. Vermijd vooral suiker, en ook teveel rood vlees. Eet vaak en gevarieerd groenten, volle granen en niet-geraffineerde producten als koudgeperste olie en rauwe honing. Kies voor grasboter en niet voor margarines of smeer -en bakboter.

Beweeg!

Beweeg minstens twee tot drie uur per week: wandelen, fietsen, lopen, zwemmen, fysieke arbeid, tuinieren… Kies een sport die je zelf graag doet, anders hou je het niet vol. Sporten verbetert ook je slaap.

Alcohol en drugs

Drugs en alcohol zijn geen oplossing voor depressie

Vermijd alle alcohol en neem geen drugs. Alcohol bezorgt je een vals goed gevoel dat je daarna dubbel en dik terugbetaald krijgt. Drugs zijn niet alleen verboden maar tasten ook je algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid aan. Bovendien zijn ze zeer slecht voor je hersenen. En je wordt er verslaafd aan.

Actief tegen depressies

Richt je leven op actieve wijze in. Verzorg je netwerk en doe aan buitenhuisactiviteiten. Gezonde lucht en zon doen goed.

Vitamine D

Het is ondertussen voldoende wetenschappelijk bewezen. Vitamine D werkt bij lichte depressies veel beter dan antidepressiva.

Bovendien heb je bij Vitamine D geen vervelende bijverschijnselen zoals impotentie of gebrek aan libido en vetzucht. En Vitamine D is veel goedkoper.

Bespreek het met je huisarts.

Werken is de boodschap, met mate

Blijven werken is de boodschap Niets is zo moeilijk als depressief tussen de vier muren van je huis te zitten depressief zijn. Terwijl je familie op het werk is en op de schoolbanken zit. Als het even kan, blijf dan een paar dagen per week werken, zodat je de resterende tijd kunt vullen met ontspannende, gezonde en leuke activiteiten.

Depressief – therapie: wat te verwachten

Depressie behandeling of depressie therapie is mogelijk in onze Psychologenpraktijk.

U lijdt onder een neerslachtig, depressief gevoel. Het bemoeilijkt uw leven, en dat van uw familie, vrienden of collega’s.

“Met mijn ervaring help ik u onder deze zwarte sluier vandaan. In mijn psychotherapie help ik u kiezen voor uw verlangens, voor een ander leven.”

-Jan Schrans

Waarom kiezen voor depressie therapie?

 • Vind moed en energie om de depressie therapie te beginnen.
 • Ik zorg dat de therapie ‘pakt’, dat we een eerste zicht krijgen op het probleem.
 • Met voldoende inzicht kunt de therapie volhouden en doorwerken.
 • Langzamerhand krijgt u meer greep op uzelf, op uw leven & uw omgeving.
 • U vindt terug plezier, verlangens en keuzevrijheid in het leven.

Spreken is het eerste dat moet gebeuren in een depressie behandeling bij een psychotherapeut.

Depressie behandeling: wat?

Volgende vragen komen vaak aan bod in depressie therapie:

 • Wat bracht u in die bepaalde depressie?
 • In welke omgeving kreeg u die?
 • Wat roept dit woord bij u op?
 • Welke betekenis geeft u aan uw depressie?
 • Wanneer kreeg u dit gevoel voor het eerst?

Over medicatie

Medicatie innemen vereist een zorgvuldige diagnose, dosering en opvolging. Dit gebeurt door een arts. In slechts 10 à 15 % van de gevallen (bij zeer ernstige depressie) zijn ze echt nodig en werkzaam. Let op : bij jongeren zijn er aanduidingen dat antidepressiva het risico op zelfmoord verhogen.

Medicatie kan uw stemming, uw slaap- en eetpatroon en uw concentratie verbeteren. Maar het duurt drie à zes weken voor het effect van deze vorm van depressie behandeling merkbaar is. Vaak zijn er vervelende bijverschijnselen zoals impotentie en frigiditeit. En pillen lossen uw problemen niet op voor altijd. Maar een depressie therapie tracht dit wel te doen.

Als het enigszins mogelijk is kiest de Psychologenpraktijk voor een psychotherapie zonder medicatie, liefst in overleg met uw arts.

Depressie behandeling: huisarts & familie

Uw huisarts kan een zuiver medische oorzaak van de depressie uitsluiten. En ook doorverwijzen voor een depressie therapie naar een psychotherapeut en/of psychiater.

Als familielid kunt u uw verwante aanmoedigen om een depressie behandeling te starten en vol te houden.

In een extreme situatie of als u zeer ongerust bent kunt u ook beroep doen op de zelfmoordlijn.

Het is voor familieleden en vrienden moeilijk leven met iemand met een depressie. Bijvoorbeeld bij een postnatale depressie. Therapie ontlast soms gans het gezin.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Manisch Depressief

Een manische depressie of bipolaire stoornis herkennen en de depressie test aanpakken vereist vaak een depressie test.
Een manische depressie aanpakken vereist een zorgvuldig onderzoek naar de depressie.

Uw stemmingsschommelingen zoeken wij voor u uit

Mensen hebben stemmingsstoornissen om zeer uiteenlopende redenen. Onze psychotherapeut bekijkt de oorzaak en tracht een oplossing voor uw wisselende gemoedsstemmingen te vinden.

Wij stellen een zorgvuldige diagnose en bespreken met u de mogelijkheden van een psychotherapie of begeleiding. Indien nodig bezorgen wij u het adres van een gespecialiseerd arts. Belangrijk is dat uw huisarts een lichamelijke oorzaak uitsluit.

Behandeling manisch depressieve klachten

In onze Psychologenpraktijk  kunnen we u helpen om de precieze oorzaak te vinden van uw stemmingswissellingen. Psycholoog Jan Schrans heeft 18 jaar ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis. Het hebben van stemmingswisselingen hoeft niet te betekenen dat er sprake is van een manisch depressieve psychose.

Een gericht advies, een korte begeleiding of een psychotherapie kunnen u in de meeste gevallen van die manisch depressieve klachten afhelpen. Als er echt sprake is van een manisch depressieve psychose raadpleegt u best een psychiater.

Leer hoe u bipolaire symptomen kunt herkennen en waarom het zinvol kan zijn om dan een psychotherapeut op te zoeken:

Manisch depressief: symptomen

 •  Niet te volgen in uw daden en gedachten
 • Overdreven blij en uitgelaten
 •  Vaak teveel aan energie
 •  Overdreven actief
 •  Enorme creativiteit en grote verbeeldingskracht
 •  Nauwelijks behoefte aan slaap
 •  U ervaart uw eigen manisch gedrag als normaal

Symptomen van de depressieve periode zijn:

 •  Gevoel waardeloos en nutteloos te zijn
 •  Bij de minste inspanning oververmoeid
 •  Verliest u elke interesse?
 •  U onderhoudt weinig sociale contacten
 • Snel in een fase van totale uitputting
 •  Er overvallen u zelfmoordgedachten of zelfmoordplannen

Hoe herkent u een manisch depressieve psychose?

Bij bipolaire psychose is er vaak sprake van realiteitsverlies. Maar niet altijd. Best zoekt u in dit geval ook hulp bij een psychiater voor diagnose en behandeling. In de Psychologenpraktijk helpen wij u of uw familielid om de bij een arts gestarte behandeling ook vol te houden tijdens een manische fase. En bieden wij steun in een depressieve fase. Daarnaast helpen wij uw kinderen.

Zowel diagnosestelling als behandeling zijn moeilijk bij een manisch depressieve psychose.

E-mailjan.schrans@gmail.com

Manisch depressieve psychose: psychotherapie.

Uw manisch depressieve psychose behandelen wij anders dan gewone stemmingsschommelingen. Onze begeleiding of psychotherapie is dan slechts een bijkomende hulp. Naast de medicatie en begeleiding door familie, huisarts en psychiater.

We zoeken niet zozeer naar de oorzaken. Wij bieden vooral steun en nuttig advies. Doelstellingen: medicatietrouw, overbruggen van depressieve momenten, uzelf in de hand houden.

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis

Uw dochter of zoon heeft soms hulp nodig, als u of uw partner lijdt aan een bipolaire stoornis.

Want jonge kinderen en pubers zijn erg gevoelig voor de stemming van hun ouders. Ook als u het tracht te verbergen. U bent dan minder beschikbaar, vaak onvoorspelbaar en soms bezorgt u hun angst en onzekerheid. Hulp door een kindertherapeut is soms nodig.

Wij kunnen uw kind informatie, opvang en hulp geven om uw gedrag te begrijpen en te leren voorspellen. Het kan voor uw kind een grote opluchting zijn om te spreken met een derde partij. Samen proberen we de ontwikkeling van uw kind op het juiste spoor te houden.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Postnatale depressie

Een post partum depressie herkennen en deze manische depressie behandelen kan beginnen met de depressie definitie.
Postnatale depressie of postpartum depressie behandelen.

Depressie of babyblues?

Babyblues verdwijnen vanzelf na een paar dagen. Blijft u zich als jonge moeder toch futloos, eenzaam, ellendig of leeg voelen? En schaamt u zich daarvoor, of heeft u schuldgevoelens? Maakt dit van deze mooie tijd een beproeving voor uzelf en uw gezin?

Verzuurt het uw partnerrelatie en uw band met de andere kinderen?

Postnatale depressie: therapie soms een noodzakelijke stap

Depressieve gevoelens na de bevalling: u bent niet de enige. Ongeveer 1 op 10 moeders krijgt er last van. Dit kunnen tekenen zijn van een postnatale depressie. Bespreek met uw partner of psychotherapie of een verkennend gesprek nodig is bij een psycholoog .

Postnatale depressie: symptomen

Postpartum depressie lijkt sterk op een gewone depressie:

 • Troosteloos, lusteloze, lege en doodse gevoelens met huilbuien
 • U mist het moedergevoel. Of integendeel u bent overbezorgd voor uw kind.
 • Eetproblemen, slaapstoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn, nausea of duizeligheid.
 • Vergeetachtigheid, u kunt zich moeilijk concentreren en bent wat verward en lichtgeraakt.
 • U vertoont een gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van wanhoop, angst, minderwaardigheid.

Oorzaken van een postnatale depressie.

relatieproblemen, verhuizen, het overlijden van een dierbare, trauma’s in het verleden, lichamelijke gevolgen van de bevalling : vVeel zaken kunnen een postnatale depressie uitlokken, veroorzaken of verergeren.

Soms heeft de postnatale depressie te maken met onverwerkte ervaringen uit het verleden. Bespreek dit tijdens een postnatale depressie behandeling. Ook deze problemen kunt u aanpakken samen met uw psychotherapeut.

Onderschat niet dat ook een miskraam of abortus vaak schuldgevoel, verdriet en rouw veroorzaken.

Praktische raadgevingen voor moeders met postpartum depressie

 • Praat met uw omgeving over uw verdriet, wanhoop, angst, schuldgevoel, schaamte, gevoel van falen.
 • Laat toe dat je partner en familie of vrienden voor jou, het huishouden en de baby zorgen.
 • Aanvaard dat het moeilijk en lastig is en dat je niet perfect bent, neem tijd voor uzelf.
 • Zoek informatie op in bib, op internet of in de boekhandel.
 • Praat erover met uw huisarts of met een psychotherapeut indien nodig.

Kindertherapie

Ook voor de andere kinderen in het gezin kan de postnatale depressie een zware last zijn. Indien dit u ernstig lijkt, overweeg dan een verkennend gesprek met de kindertherapeut.  Of plan een verkennend gesprek bij de psycholoog.

Postnatale depressie: symptomen in onze psychologenpraktijk.

Depressie behandelen gaat vaak vlug. Belangrijk daarvoor is dat men een psycholoog kiest met voldoende ervaring. En de juiste opleiding.

Behandeling postnatale depressie

Therapie werkt meestal, soms is het een lange weg. Bij vooral lichamelijke oorzaken helpt een vitamine -of hormoonbehandeling. Bespreek dit met uw huisarts.

Zes op tien vrouwen krijgen bij een tweede kind opnieuw last van een postpartum depressie. Psychotherapie kan dit soms voorkomen door het grondig aan te pakken.  Postnatale depressie therapie helpt vaak gevoelens en gedachten te begrijpen, ze een plaats te geven of ze te veranderen.

Medicatie kan bij postnatale depressie behandeling kan soms een bijkomende steun zijn. Ook andere eet- en slaapgewoontes, meer beweging kunnen het effect van de psychotherapie versterken.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Neerslachtigheid

Depressie soorten zoals neerslachtigheid bepalen de depressie definitie en met depressie hulp kan men de depressie behandelen.
Neerslachtigheid kan een depressief gevoel verbergen.

Wat is neerslachtigheid?

Neerslachtigheid is geen wetenschappelijke term. U drukt met neerslachtigheid wellicht uit dat u zich niet goed voelt.

Onder neerslachtigheid verstaat men vaak:

 • gevoel van hopeloosheid
 • schuldgevoelens
 • vermoeidheid
 • gebrek aan interesses
 • snel afgeleid worden
 • zelfmoordgedachten -of plannen, depressief zijn
 • veranderingen in slaap- en eetpatroon
 • veranderingen qua gedrag zowel op het werk als in het dagdagelijkse samenleven met anderen

 Depressie behandeling – Depressie Therapie bij neerslachtige gevoelens

Depressie behandeling – depressie therapie in de Psychologenpraktijk: een psychotherapeut kan u duidelijkheid helpen krijgen over uw neerslachtig gevoel.

Uw neerslachtigheid kan begrepen worden via heel gerichte vragen in één of een paar gesprekken. Daarbij is het ook de vraag of concreet advies, een begeleiding of een psychotherapie u kan helpen.

Is er sprake van een epidemie van neerslachtigheid?

Men zou tot deze conclusie kunnen komen, door de stroom van berichten over neerslachtigheid in de media.

Neerslachtigheid is vooral meer bespreekbaar geworden. Want vroeger werd zich neerslachtig voelen verzwegen en vaak niet herkend. Daardoor lijkt het alsof neerslachtigheid minder zou voorkomen.

Neerslachtigheid: voorkomen

Toch krijgen ongeveer 20% van de vrouwen en 10% van de mannen in de loop van hun leven wel last van een periode van neerslachtigheid.

Onderzoek toont aan dat teveel mensen antidepressiva innemen om de dag door te komen.

U voelt zich neerslachtig?

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Depressie bij kinderen

De depressie aanpakken van kinderen: er is een depressie test voor het uitzoeken van een depressief beeld bij vele depressie soorten.
Kinderen met depressie behandelen: de depressie herkennen is cruciaal.

Behandelen van uw kind zijn depressie

Kinderen die zich niet goed voelen zullen vlugger dan volwassenen lichamelijke klachten ontwikkelen. Andere kinderen stellen gedragsproblemen. Nog andere trekken zich terug op zichzelf.

Daarom is het belangrijk dat vroeg kan ingegrepen worden. Raadpleeg uw huisarts voor lichamelijke klachten. Overleg met school en CLB. Depressie behandeling bij uw kind kan na overleg in de Psychologenpraktijk.

Depressies herkennen en behandelen is de taak van de kinderpsycholoog.
Depressies bij uw kinderen behandelen kan.

Depressie bij jongeren

Depressie  bij jongeren toont zich vaak in:

 • slechte schoolresultaten,moeilijkheden op school
 • opvallende verveling en lusteloosheid,slaapproblemen
 • voortdurende en terugkerende lichamelijke klachten, zoals buik -en hoofdpijn
 • gedragsproblemen of druggebruik
 • neerslachtigheid
 • eetstoornissen, druggebruik

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Depressie behandeling en behandeling van angst: investeren helpt!

Een depressie herkennen en de depressie behandelen uit de verschillende depressie soorten vraagt hulp bij depressie.
Depressie behandelen van angst: ook puur economisch betekent het winst.

Behandeling van depressie en angst rendeert.

Geld vrijmaken voor depressie behandeling en angst  rendeert. Een op 13 april gepubliceerde studie in het gerenommeerde tijdschrift “The Lancet Psychiatry” leert dat budget vrijmaken voor behandeling van psychologische problemen van depressie en angst geld opbrengt.

De psychotherapie wordt nauwelijks terugbetaald in ons land om budgettaire redenen. Het gepubliceerde artikel in The Lancet spreekt dit tegen. Geld in psychotherapie stoppen brengt geld op.

Kosten in U.S.A. ten gevolge van angst en depressie.

Jaarlijks kosten deze psychologische problemen de Verenigde Staten ongeveer 1 biljoen dollar.  Volgens het WHO investeren regeringen wereldwijd veel te weinig in geestelijke gezondheidszorg. Gemiddeld stopt men 3% van het budget voor medische zorgen in de zorg aan mensen die het psychisch moeilijk hebben.

Want honderden miljoenen mensen in de wereld hebben mentale problemen. En dit zonder dat ze toegang hebben tot een behandeling. Dus dat is dus niet alleen een gigantisch probleem van elementaire gezondheidszorg. Maar ook een probleem van economische en sociale ontwikkeling.

Psychische klachten nemen toe, investeren helpt.

En deze psychische problemen nemen met de dag toe, in alle landen. Bijvoorbeeld zijn klachten als angst en depressie tussen 1990 en 2013 met 50% gestegen.

En een studie in 36 landen gedurende 15 jaar levert spectaculaire resultaten op: een investering van 150 miljard dollar zorgt voor een verhoogde economische activiteit die 400 miljard dollar oplevert en een verbeterde geestelijke gezondheid die zorgt voor 310 miljard return.

Actie is nodig.

De Wereldbank en het WHO brachten op 13 en 14 april laatstleden politici, clinici en academici samen om deze kwestie te bespreken. Voorlopers zijn Brazilië, Ethiopië en Zuid-Afrika.

Lees verder hierover in depressie bij het WHO

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Eten is het eerste dat wij doen na onze geboorte. Gevoed worden is ook het eerste dat ons verbindt met een ander mens, meestal met ons moeder. Eten is levensnoodzakelijk, zonder eten gaan we dood. Problemen met eten zijn ook daarom meestal zeer ingrijpend en hardnekkig. Eetstoornis behandeling vereist ervaring en kennis.

Eetproblemen behandelen als vak

De behandeling van jouw eetproblemen kan hier in onze Praktijk door middel van psychotherapie. Ikzelf werk al 30 jaar met jongeren en volwassenen met eetproblemen. 18 jaar ervan werkte ik ook in een gespecialiseerd ziekenhuis met jongeren met eetstoornissen. Hieronder vind je heel veel informatie over eetproblemen en de behandeling ervan.

Wat is een eetstoornis?

Eetstoornissen, eetproblemen of gewichtsproblemen? Deze termen, zoals een eetstoornis behandeling of een eetprobleem oplossen, worden vaak met elkaar verward. Wat is het verschil tussen anorexia, boulemie, binge eten of obesitas? Kan een eetstoornis behandeling dit veranderen?

Psycholoog-JoVo helpt u klaarheid te brengen in uw eetprobleem.

Eetstoornissen symptomen kent u via een eetstoornis test en een eetstoornisbehandeling.
Voor eetstoornis behandeling kunt u terecht bij een psycholoog met 30 jaar ervaring.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Maar eerst leg ik uit hoe je een eetprobleem misschien kunt voorkomen.

Vier tips om eetstoornis behandeling te vermijden

Volle granen

Kies voor de volle granen haver, volkoren, spelt, gerst, rogge, kamut, eenkorn in brood en pasta. En voor de glutenvrije ‘granen’ quinoa, volle rijst, boekweit, gierst…

Natuurlijke suikers

Vermijd elk gebruik van slechte suikers door bijvoorbeeld frisdrank, cornflakes, snoep, patisserie niet te kopen. Koop evenmin bereide gerechten als pizza of lasagne in de supermarkt want die zit vol slechte suiker. Maak die zelf.

Ga voor niet geraffineerde, natuurlijke suikers zoals ahornsiroop (het sap van de Canadese Esdoorn), berkensuiker en kokosbloemsuiker. Alsook koud geslingerde biologische honing, graanstroop, fruit.

Omdat ook fruit fructose bevat eet je niet meer dan twee of drie stukken fruit per dag . Vooral bessen zijn daarbij interessant omdat ze minder fructose en meer nutriënten bevatten. Vers appelsap ook, met zijn sterke anti-oxidante werking (fisetine).

Beperk uw verbruik van melkproducten.

Gezonde oliën en rauwe honing

Olie

Koop koudgeperste (is iets anders dan ‘eerste persing’) olie van olijven, noten, lijnzaad, avocado, sesam enzovoort.

Boter

Bak, braad en smeer met ‘goeie’ grasboter (boter uit een papiertje, van koeien die op de wei staan). Vergeet voorgoed alle margarines en andere bewerkte boter zoals ‘smeerboter’ en ‘bakboter’.

Honing

En zoek de rauwe honing, die rechtstreeks vanuit de honingraten in de winkelrekken terecht komt. Zonder ongezonde bewerkingen.

Groene groenten, witte groenten en rode groenten

Groenten zijn de beste bron van koolhydraten omwille van de vele vezels, hun nutriënten (vitaminen, mineralen, antioxidanten,…), het lage fructose gehalte.

Aardappelen zijn best gekookt en de dag nadien koud geserveerd. Of kies voor zoete aardappel.

Bijzonder interessant zijn alle groenten uit de kolenfamilie (broccoli, kool, spruiten, bloemkool, raap, radijs, rammenas,…), en alle soorten uien.

Biologische voeding is gezond voor lichaam en natuur!

Wat men ook leest in de media, toch is de biologische landbouw beter voor het milieu, heeft deze meer respect voor de dieren.

Bio betekent natuurvriendelijk kweken van gewassen. Met meer nuttige voedingsstoffen, meer antioxidanten, meer secundaire plantenstoffen. Bio bevat nauwelijks synthetische verdelgingsmiddelen, geen cadmium.

Gezonde, biologische voeding voorkomt dikwijls eetstoornissen en maakt eetstoornis behandeling vaak overbodig.

En het smaakt gewoon veel beter.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Obesitas – Eetstoornis behandeling

Het is belangrijk om obesitas te behandelen bij kinderen en adolescenten. Obesitas verhoogt ook het risico op ziektes zoals latere hart- en vaatziekten.

Eetstoornis behandeling van eetstoornissen als boulemie is een eetstoornis test bij behandeling van een eetstoornis.
Obesitas is de meest voorkomende van de eetstoornissen.

Ook leidt een eetprobleem soms tot andere eetstoornissen zoals boulimia nervosa. Obesitas veroorzaakt veel praktisch ongemak : kledij en badpak passen niet, ruzies thuis over eten, …

Obese kinderen hebben vaak last van pesters. Leeftijdsgenoten beschouwen hen vaak als zwak, vies, dom, leugenachtig, lui, lelijk, met weinig zelfcontrole en weinig vriendjes.Dit zorgt voor angst, eenzaamheid en depressiviteit. Obese jongens ervaren minder problemen dan obese meisjes.

Typische psychische problemen bij obesitas zijn: minderwaardigheid, negatief lichaamsbeeld, schuld- en schaamtegevoelens.

Boulimie – Eetstoornis behandeling

Eetbuien overwinnen is veel moeilijker dan de omgeving van de patiënt denkt. Mensen met deze eetstoornis schrokken op hun eentje, zonder honger, en hebben na afloop gevoelens van schuld en schaamte.

Mensen met de eetstoornis boulimie (boulimia nervosa) geven nadien over of gebruiken laxeermiddelen. De eetstoornis eetbuien komt voor bij 1% tot 2% van de volwassen bevolking. Vooral jongvolwassenen worstelen met eetbuien.

Anorexia Nervosa en Eetstoornis behandeling

Eetstoornissen: jongeren met anorexia jongeren willen niet eten omdat ze zich te dik voelen. Ook al weten ze ergens dat dit niet zo is. Na langere tijd hongeren verdwijnt hun eetlust.

Van alle eetstoornissen is anorexia nervosa dé eetstoornis test voor eetstoornis behandeling en zijn eetstoornis symptomen.
Anorexia nervosa uit zich in zeer duidelijke eetstoornis symptomen.

Anorexia nervosa behandelen is moeilijk. Bij de patiënt ontbreekt vaak enig gevoel van ziek zijn. Anorexia is daardoor een gevaarlijke ziekte:

 • 57% zoekt geen hulp (arts, psycholoog)
 • echter 5% tot 10% van de patiënten sterft aan de gevolgen of door zelfmoord

Eetstoornis behandeling om anorexia herkennen

Bekijk 10 vaak voorkomende kenmerken van anorexia:

 • Extreem mager, gewichtsverlies.
 • Met soms obstipatie, koudegevoel.
 • Bovendien een droge huid, haaruitval, huidafwijkingen
 • En vaak gepaard met algemene uitputting.
 • Tevens een verstoorde menstruatie, impotentie bij jongens.
 • Ook bloedarmoede, lage hartslag, lage bloeddruk, ontbreken van koorts bij infecties.
 • Naast hyperactiviteit, overdreven bewegen of sporten.
 • En ook perfectionisme en faalangst, negatief zelfbeeld .
 • Tenslotte leidt dit soms tot depressie, angst- en persoonlijkheidsstoornissen.

Eetstoornissen: test

Met enkele gesprekken bij de psycholoog en zorgvuldige opvolging door een diëtist en uw arts kan via een eetstoornis behandeling met psychologisch problemen soms vroegtijdig opgelost worden.

In andere gevallen zal een intensieve en langdurige psychotherapie noodzakelijk zijn om onderliggende psychologische problemen te bespreken. Intense samenwerking met het betrokken gezin is meestal nodig.

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen

U probeerde ongeveer alles om van uw eetproblemen af te geraken. Toch lukt het u niet! Een eetstoornissen zijn taaie psychologisch problemen. En een eetstoornis behandeling met psychologische problemen is niet gemakkelijk.

Eetproblemen vragen soms een intensieve psychotherapeutische behandeling.

“Eetstoornissen behandeling, deed ik 18 jaar lang in een gespecialiseerd ziekenhuis als psychotherapeut. Een eetprobleem aanpakken vereist veel kennis en ervaring van de psychotherapeut. En veel doorzettingsvermogen van de patiënt.” -Jan Schrans

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen?

 • Bij abnormaal eetgedrag
 • Met veel eten in te korte tijd,
 • Eten dat gevolgd wordt door overgeven
 • Ofwel extreem weinig eten
 • En dit bij een uiterst negatief lichaamsbeeld,
 • of met extreme moeilijkheden om eigen gewicht te verliezen.

Uw eetstoornis overwinnen lukt u niet alleen,
maak een afspraak voor een behandeling
De diepere oorzaken aanpakken kan.

Is een opname bij een eetstoornis nodig?

Wanneer het gewicht onder een kritische drempel is gedaald (BMI <14.5) wordt de ziekte levensbedreigend en is een ziekenhuisopname vaak onvermijdelijk in een gespecialiseerde kliniek (bv eetstoornissen U.Z. Gent).

Psycholoog Jan Schrans heeft 18 jaar ervaring met behandeling van eetstoornissen in een gespecialiseerde kliniek. Vermijd een (her-) opname.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Gezond eten als therapie, zonder suiker

Eetstoornis behandeling is een eetstoornis test voor het verminderen van suiker als de voornaamste eetstoornissen oorzaken.
Eetstoornissen: oorzaken ervan vindt men meestal in het verbruik van suiker.

Eetproblemen voorkomen: kiezen voor de juiste voeding

Gezond eten is de beste therapie om gezond te blijven en om eetproblemen te voorkomen.

Wij zijn onafhankelijk van en kritisch voor Big Pharma. Net als voor de wetenschappelijk soms slecht onderbouwde voeding –en gezondheidsindustrie, en voor de problemen in de industriële landbouw en veeteelt.

Hierna geven we een eerste  inleiding over suikers, zonder te technisch of te eenvoudig te worden.

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen: leve de calorieën!

De eerste kritiek op de gezondheid- en voedingsindustrie is hun eenzijdige nadruk op de hoeveelheid die men eet (‘teveel calorieën!’). In plaats van op de kwaliteit ervan (de juiste voeding).

Groenten en volle granen bevatten bijvoorbeeld evenveel calorieën als geraffineerde suikers. Maar hun effect op de gezondheid is zoals bekend helemaal verschillend.

Suiker

Suiker kent u best als de sneeuwwitte klontjes uit Tienen die u in de koffie doet. De algemene term voor suikers zijn koolhydraten.

Belangrijk bij gezonde suikers zijn de glycemische index ervan (hoe snel de suikers de glucosespiegel doen verhogen in het bloed), de antioxidante werking (beschermt ons tegen luchtvervuiling, ontstekingen, ouder worden,…) en de bijhorende nutriënten (vitamines, mineralen,metalen,…) die ze bevatten.

Soorten suikers

Koolhydraten bestaan uit ketens van glucose, fructose en/of galactose. Er bestaan complexe koolhydraten (in granen, groenten, aardappelen, noten,…) die vooral uit ketens van glucose bestaan en niet zoet zijn (!).

Middellange koolhydraten zijn ketens van fructose (in groenten, bonen, granen,…), zijn zwak zoet en zeer belangrijk voor onze darmen.

Korte koolhydraten bestaan uit ketens van glucose , fructose en/of galactose.Deze laatste zijn zoet van smaak en vooral de fructose is hierin ongezond.

Gezonde en gevaarlijke suikers

Eerder dan de hoeveelheid suiker die men verorbert is het de kwaliteit van de suiker die belangrijk is. 

Een studie van het Westerse raffinageproces van graan maakt dit ook duidelijk: elke graankorrel wordt ontdaan van zijn kiem en zemel tot enkel nog een leeg meellichaam, een letterlijk wit product overblijft: hoge glycemische index, geen nutriënten of antioxidanten, geen vezels.

Deze letterlijk gebakken lucht kunt u eten onder de vorm van wit brood, bruin brood, witte rijst, koek en gebak, donuts, baguettes, sandwiches.

Suiker= energiebron

Wat is het belang van nutriënten?

Ons lichaam werkt als een klassieke verbrandingsmotor.
Met brandstof onder de vorm van glucose die door verbranding in onze lichaamscellen het lichaam van energie voorziet. Daarbij zijn ook de vermelde nutriënten nodig (Vit B, magnesium, metalen,…) die de verbranding mogelijk maken na toevoeging van zuurstof.

Wat gebeurt er nu als de suikers geraffineerd worden? Na raffinage blijft enkel de glucose over, geen nutriënten. Om te kunnen verbranden worden de ontbrekende nutriënten ‘gestolen’ uit het eigen lichaam. Om dus samen met zuurstof en glucose het verbrandingsproces mogelijk te maken in de cellen van ons lichaam. 

Geraffineerde suikers eten is dus roofbouw plegen op het eigen lichaam.

De zoetheid van suiker

Er zijn nog problemen met geraffineerde suikers. Het eten van suikers met een hoge glycemische index veroorzaakt bloedsuikerpieken. Dit wordt deels tegengehouden door bètaglucanen. Dat zijn bepaalde vezels.

U had ondertussen al begrepen dat raffinage ook deze vezels verwijdert uit onze voeding. Deze pieken zorgen voor een verhoogde productie van insuline door de pancreas die na jarenlang overgebruik van geraffineerde suiker leidt tot uitputting van de pancreas met hyperglycemie en hypoglycemie tot gevolg.

Weinig gekend (en vaak ontkend) is dat niet vet maar vooral suiker verantwoordelijk is voor hogere cholesterol in het bloed. En dat in dezelfde lijn niet zout maar suiker de belangrijkste oorzaak van hoge bloeddruk is. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot uitputting van de bijnieren.

Vezels in voeding

Door raffinage verdwijnen ook de vezels uit onze voeding.Ook dit heeft nefaste gevolgen voor onze gezondheid.

In een volgende blog gaan we verder in op deze desastreuze gevolgen van ongezonde voeding op het lichaam, zowel op korte als op lange termijn.

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen

Suiker als eetstoornis

Wat is goede voeding?

Gezonde voeding als behandeling tegen eetstoornissen? Hoe dan ook, gezonde voeding kan een bijdrage leveren in het vermijden van de zogenaamde Westerse beschavingsziektes.

Zoals auto-immuunziekten (CVS, Crohn, MS,ALS), kanker, hart- en vaatziektes, ADHD en ADD, fibromyalgie,
Met name volkoren granen (mét kiem en vezels) en natuurlijke suikers (mét nutriënten). Liefst biologische groenten en voldoende biologisch fruit.

Impact op het lichaam van verkeerde koolhydraten

Langdurig gebruik van geraffineerd suiker

Er is ondertussen al enig wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit onderwerp. Dit toont aan dat korte, geraffineerde suikers zeer ongezond zijn. En op langere termijn veroorzaken zij allerlei ziektes.

Gezonde natuurlijke suikers

Slecht suiker is gevaarlijker dan zout en vetten. De voedingsindustrie benadrukt dat (geraffineerde) suikers evenveel calorieën bevatten als groenten en fruit.

Maar in tegenstelling tot geraffineerde suikers bevatten deze natuurlijke suikers nog alle nutriënten (o.a. verbranding=energie, vitamines en mineralen), brengen ze anti-oxidanten aan en hebben ze meestal een lage glycemische index.

Gerafineerd ongezond suiker

Geraffineerd suiker zorgt voor hoge bloedsuikerspiegels die de pancreas belasten (bv diabetes type 2) en de bloeddruk en cholesterol doen stijgen, nog meer dan zout of vet dat doen (bv hart- en vaatproblemen)!. Met ook overgewicht tot gevolg.

Overgewicht leidt vaak op zijn beurt tot andere problemen, zoals vetlever, kanker, hart -en bloedvatenproblemen.
Een hoge bloedsuikerspiegel kan leiden suikerverslaving, tot uitputting van de bijnieren (vermoeidheid, stress), aantasting van de tanden etc.

Langdurige gevolgen van suikerinname zijn ook slechte spijsvertering met maag- en darmproblemen, men wordt sneller ziek, suikerziekte, zwak beendergestel. Suiker zorgt ook voor een snellere aftakeling van organen zoals de ogen (cataract), hart, hersenen (bv Alzheimer of Parkinson), snelle veroudering van de huid.

Fructose als sluipend vergif

Minder gekend is de truc van de voedingsindustrie met fructose. Fructose is zoeter en bevat minder calorieën (lagere glycemische index). Beter dus bij obesitas en diabetes? Noops! Geraffineerde fructose is een nutriëntenrover die hart-en vaatziektes veroorzaakt, lever -en darmproblemen geeft, doet verouderen enz. Fructose zorgt niet voor een verzadigingsgevoel waardoor teveel gegeten wordt.

Langdurig gebruik van geraffineerde granen in de voeding

Geraffineerde graan (witmeel) is ontdaan van vezel en kiem. Vezels zorgen voor tragere vrijstelling van suikers en remmen de opname van cholesterol in het bloed. Ze zorgen voor een betere darmwerking en stoelgang. Witmeel (wit en lichtbruin brood, sandwiches etc) verstoren de darmflora, kunnen aambeien en darm uitstulpingen veroorzaken of darmkanker. Ook de immuniteit kan op termijn verlagen.

Vezels zorgen ook voor een tragere vrijstelling van suikers. Gebrek aan vezels doet de bloedsuikerspiegel dus rapper oplopen met overeten en vetzucht als gevolg. Vezels vermijden ook overmatig maagzuur dat voor maagklachten en maagzweren zorgt. Vezels reinigen ook het gebit waardoor men beter beschermt is tegen aantasting van het tandglazuur.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Zoetstof als eetprobleem

Verbijstering, ongeloof, kwaadheid. Het is moeilijk om het juiste gevoel te verwoorden bij de gevolgen van het vergif dat de voedingsindustrie produceert en verkoopt als ‘zoetstof’.

Zoetstof is vaak aanleiding tot gezondheidsproblemen en eetstoornissen of eetproblemen.
Zoetstof vormt een weinig gekend en onrustwekkend eetprobleem.


Dit is een suikervervanger die ons eten of (fris-) drank ‘light’ of ‘zero’ maakt.

Een gevaarlijk probleem: zoetstof


De voedingsindustrie vertelt graag dat zoetstoffen gezonder zijn dan suiker omdat ze geen calorieën bevatten. Niets is minder waar. De wetenschap leert ons dat in onze voeding zoetstof een gevaarlijk eetprobleem is. Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen kan veroorzaakt worden door zoetstof.


We leggen u de wetenschap uit achter dit gevaarlijk chemisch spul in onze dagelijkse kost.

Zoetstof in voeding: een sluipend gif

Een vaak gebruikte zoetstof is aspartaam.

Een dagelijkse dosis van het basisbestanddeel aspartaam in zoetstof werd getest op ratten. Men deelde de dagelijkse dosis toegediende aspartaam (waarbij ratten net niet dood gingen) door 100 en men kwam uit op 40 mg/kg/dag. Dit is nu nog steeds de bovengrens voor gebruik door de mens, ondanks nieuw en verontrustend onderzoek.

Men vergat te vragen aan de ratten of ze er depressief van werden of dat ze er migraine door kregen. Bovendien bleek jaren later uit (betrouwbaar) onderzoek dat ratten lichamelijk beter (tot zes keer beter) beschermd zijn tegen aspartaam dan de mens. En dat aspartaam kankerverwekkend is bij ratten vanaf 20 mg/kg/dag.

Wetenschappelijke bevindingen van gebruik van zoetstof

Synthetische zoetstoffen zijn volledig lichaamsvreemde chemische verbindingen.
De zoetstof aspartaam, een afsplitsing van brandalcohol (giftig), wordt omgezet tot mierezuur (giftig) en ‘sterk water’ (kankerverwekkend, giftig).
Aspartaam bevat o.a. asparaginezuur.

Het bevat ook feylalanine. Bij verhitting van aspartaam (in de koffie bijvoorbeeld) ontstaat diketopiperazine. Aspartaam zorgt ook voor een hogere afscheiding van incretines.

Eetstoornissen door zoetstof bij de mens

Asparaginezuur zet de hersencellen in overdrive (risico op migraine, epileptische toevallen, hyperactiviteit). Feylalanine verstoort de balans tussen de neurotransmitters in de hersenen (risico op depressiviteit/angst/stemmingswisselingen). Diketopiperazine zou kunnen hersen-en baarmoedertumoren veroorzaken, het zou ook een slechte invloed hebben op de darmflora, en het zou gevaarlijk kunnen zijn voor de foetus. Incretines hebben invloed op de insulinespiegel. Zoetstof wordt vaak aanbevolen bij mensen met diabetes maar het verhoogt integendeel de insulinespiegels!

Onderzoek naar zoetstof eetproblemen bij mensen

Zeer omvangrijk (bv 260.000 mensen) en zeer langdurig (bv 22 jaar opvolgen) betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek toont o.a. 30% meer kans op lymfekanker en beenmergkanker bij mannen die 1 of meer light frisdranken drinken per dag.

Andere studies toonden bij regelmatig drinken van light frisdranken 2.9 keer meer kans op dementie. Drie keer meer kans op een beroerte, 48% meer kans op hart -en vaatziektes bij het drinken van frisdrank. 31% meer kans ook op depressiviteit dan bij het drinken van gesuikerde frisdrank. Dubbel zoveel kans op suikerziekte.

Verder ziet men bij gebruik van light frisdrank een afname van de nierfunctie met 30%. En is er bij 1 frisdrank light per dag 38% groter risico op vroeggeboorte. Er zijn zeer duidelijk aanwijzingen dat men dikker wordt door aspartaam.

Onderzoek door de voedingsindustrie en onafhankelijk onderzoek

100 % van de onderzoeken die betaald worden door de voedingsindustrie vinden Aspartaam veilig. 92 % van de onafhankelijke wetenschappelijke studies vinden klachten en aandoeningen geassocieerd met aspartaamgebruik.

Deze onderzoeken vinden o.a. verbanden met  neurodegeneratieve ziektes zoals MS, dementie en Parkinson. Maar ook epilepsie, autisme, migraine, ADHD. Verder ook depressiviteit en stemmingsstoornissen. Diabetes en metabool syndroom. Hart -en vaatziektes, oogaandoeningen, problemen tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding, lever -en nierziektes. Ook fibromyalgie, C.V.S. e.a.

De wetenschap leert ons dat in onze voeding zoetstof een gevaarlijk eetprobleem is. Vermoedelijk zijn er vele duizenden mensen met een aspartaam vergiftiging.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Vetten als eetprobleem

In 1953 werden vetten een eetprobleem.Toen een vervalst onderzoek* iets geheel ten onrechte beweerde.

Eetstoornissen zoals obesitas ontstonden om eetstoornis symptomen te bestrijden met een niet noodzakelijke eetstoornis behandeling.
Vetten werden een eetprobleem en dat leidde tot eetstoornissen door een vervalst onderzoek.

Namelijk dat er een verband is tussen het eten van verzadigde vetten en hart -en bloedvatenproblemen. De rol van geraffineerd suiker en witmeel producten in onze voeding werd daarbij niet in rekening gebracht. Nog steeds maakt de voedingsindustrie winsten met behulp van deze oude leugen.

De voedingsindustrie verspreidt sindsdien de verkeerde boodschap, die luidt: verzadigde vetten zijn ongezond, onverzadigde vetten zijn gezond. Dat is pertinent onjuist: ons lichaam heeft zowel verzadigde als onverzadigde vetten van goede kwaliteit nodig.

Zelfs integendeel, verzadigde vetten verdragen beter verhitting en ze beschermen veel beter tegen oxidatie dan onverzadigde vetten! Moedermelk bijvoorbeeld bestaat uit ongeveer de helft aan verzadigd vet… En volkeren die veel verzadigd vet eten kennen nauwelijks hart -en vaatziektes.

De voordelen van verzadigde vetten

Verzadigde vetten zijn nodig voor de celmembranen, ze zijn een efficiëntere energiebron, ze spelen een cruciale rol bij de immuniteit van ons lichaam. Belangrijk zijn verzadigde vetten ook bij de werking van onze zenuwen, bij de opbouw van onze botten, en voor een goede werking van onze longen en nieren.

Het zijn integendeel voor driekwart onverzadigde vetten die onze slagaders verstoppen. Verzadigde vetten doen de zogenaamde ‘hartinfarct-cholesterol’ dalen en ze verminderen het risico op hartader verkalking!

Dat klinkt voor u als vloeken in de kerk? Dan nemen we eventjes de voedingsindustrie onder de loep.

Voedingsindustrie verdient aan ongezonde oliën en margarines

De voedingsindustrie besprong het vermelde onderzoek zoals een hongerige wolf een vet konijn . Waarom? Nogal wiedes. Omdat er veel geld mee te verdienen valt. Elke keuterboer met een drachtige koe kan op ambachtelijke wijze van witte melk ‘goeie’ vaste gele boter maken. Daar valt dus niks mee te verdienen.

Met de slogan ‘verzadigd vet is ongezond’ wordt nog steeds massaal reclame gemaakt voor geraffineerd onverzadigd vet.

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen

Onverzadigde vetten echter zijn overwegend plantaardige vloeibare, donkerkleurige oliën. Om daarvan vaste gele smeer -en bakboter of margarine te maken (die lijkt op echte boter!) is een ingewikkeld, duur en vooral zeer ongezond raffinageproces nodig.

Dat behelst gebruik van giftige solventen, alsook persen, bleken, ontgeuren en ontkleuren bij hoge temperatuur, verwijderen van de natuurlijke bittere bijsmaak, wassen en gommen, toevoegen van synthetische antioxidanten. Het verharden van deze bewerkte vloeibare onverzadigde oliën tot vaste (smeer-) boter doet transvetten ontstaan.

En deze zorgen voor meer ontstekingsziektes.  Zoals hart en vaatziekten, kanker, diabetes, obesitas, artrose, oogproblemen, ADD

Maar er is meer aan de hand.

Vet en olie als eetprobleem door teveel omega 6

Bij de beschreven raffinage gaan antioxidanten, vitamines en mineralen verloren en gebeuren er giftige bewerkingen en toevoegingen.

Maar algemeen zorgt de nadruk op het eten van onverzadigde omega 6 olie (o.a. arachideolie, maïsolie, sojaolie, zonnebloemolie, frituurolie, margarines, bakboter,…) in onze voeding voor een disbalans. Een scheve balans tussen omega 6 vetzuren en omega 3 vetzuren.

Toen we nog leefden van de jacht en visvangst was die balans 1-1. Eén omega 3 voor één omega 6. Ongezond wordt het vanaf één omega 3 versus vier omega 6. Momenteel zitten we aan een verhouding 1-17. In U.S.A. is dat 1-25.

Samen met het overdadig gebruik van geraffineerde suikers is het vervangen van verzadigd vet en ‘goede’ boter door vooral omega 6 de hoofdoorzaak van deze Westerse ontstekingsziektes. Vetten werden een eetprobleem onder het valse voorwendsel van gezonder eten.

Het wordt al helemaal cynisch nu men aan die ongezonde margarines en bakboter ook nog eens omega 3 en antioxidanten toevoegt. Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen kan soms verholpen worden door gezonde voeding.

*Keys, A. (1953) Atherosclerosis: a problem in newer public health. Journal of Mt Sinai Hospital. July-Aug; 20 (2), 118–139. Over het gevaar van vetten.
**Voeding als eerste medicijn, Dr Geert Verhelst, Reliantie Instituut vzw, te Gent op 08/02/2019

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Relatieproblemen oplossen

Zoals de meest koppels die willen hun relatieproblemen oplossen bevindt u zich in een crisissituatie: uw voortdurende ruzies duren al veel te lang of worden te heftig.

Relatieproblemen aanpakken kan niet zonder de relatieproblemen communicatie te bekijken. Relatieproblemen oplossen invertrouwen vereist een relatieproblemen forum en is vaak een relatieproblemen test. 
Relatieproblemen symptomen ontstaan vaak door relatieproblemen door het verleden. Voor relatieproblemen is de huisarts er ook.
Relatieproblemen kan. Soms wordt er gewerkt naar een scheiding.

Waarom kiezen voor een relatietherapeut?

Misschien spreekt u luidop over scheiden of maken de relatieproblemen u depressief en verpesten ze de gezinssfeer. Of leggen ze teveel druk op de kinderen.

Relatieproblemen stress

Soms zijn in relatietherapie enkele concrete handvatten voldoende om de crisis in uw relatie te bedwingen. Bijvoorbeeld bij relatieproblemen & vreemdgaan.

Soms is diepgaander therapie nodig aan de hand van concrete situaties. U bespreekt dan in de relatietherapie uw angsten, lijden en klachten. Ik tracht beide partners elkaars standpunten beter te leren begrijpen. Bijvoorbeeld door hun eigen beleving van de relatie te helpen duidelijk maken aan hun partner. Daarbij zoeken we uit hoe de relatieproblemen (deels) te begrijpen zijn binnen ieders levensgeschiedenis, persoon en sociale context.

Relatieproblemen: psycholoog?

Relatieproblemen oplossen?

Dit gebeurt soms ook binnen een individuele therapie. Dus zonder uw partner. De relatieproblemen oplossen in een individuele psychotherapie heeft als voordeel dat er rustiger en met meer diepgang wordt gewerkt. Wanneer uw partner er niet bij is, kan u uw eigen demonen aanpakken die de relatie bemoeilijken.

Relatieproblemen oplossen: hoe?

U bespreekt in de relatietherapie hoe u denkt over relaties, samenwonen, opvoeden van kinderen,  uw relatieproblemen, vreemdgaan,… Soms ontdekken wij enorme verschillen tussen uw verwachtingen en de realiteit van het samenleven.

Relatieproblemen oplossen? In psychotherapie bespreken we de manier van communiceren en de seksuele relatie met uw partner. In de relatietherapie komen zaken aan het licht die van invloed zijn op uw relatieproblemen. Zoals vroegere relaties.

Relatieproblemen door rouw

Mannen en vrouwen gaan vaak op een verschillende manier met verlies om. Verlies om een kind, een ouder, broer of zus. Wat doet dit met de relatie? Soms wil de éne partner er veel over praten. Terwijl de andere zijn verdriet stilletjes wil verwerken. Soms leidt een sterk uiteenlopende manier van rouwen tot een scheiding.

Relatieproblemen: hulp bij scheiding

Soms is enkel scheiden de oplossing. In dat geval werken we naar een E.O.T., en voorkomen we een vechtscheiding. Voorop staat het belang van de kinderen.

Begeleiding kan dus ook als een scheiding onvermijdelijk is. De therapie helpt u dan om tot goede afspraken te komen. Bijvoorbeeld financieel, of over de kinderen.

Het noodzakelijke rouwproces over het vergane huwelijk wordt in relatietherapie vaak besproken. Vele scheidende koppels worstelen met de reacties van beider families en vrienden.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Jongeren

Jongeren behandelen met psychotherapie is een vak apart. Iemand vergeleek ooit jongerentherapie met op een rijdende trein springen.

Hoe lang duurt psychotherapie bij psycholoog gent student of bij tejo kinderpsycholoog: gratis psycholoog? Psycholoog jongvolwassenen is er ook.
Psychotherapie met jongeren vormt altijd een uitdaging.

Psychotherapie met jongeren

Het vraagt enerzijds vakkennis en ervaring maar anderzijds vooral veel goesting om die uitdaging aan te gaan. Zo wordt het een boeiende rit.

Ik heb 30 jaar ervaring met jongeren vanaf 14 jaar en ik doe het elke dag nog liever. “Ik behandelde ongeveer 3500 jongeren met vaak ernstige problemen. Werken met jongeren is mijn passie. Mijn doel is om uw jongere terug op weg te helpen, diens toekomst te vrijwaren.”

De jongerenpsycholoog biedt u hulp:

U ontvangt een afspraak binnen de week

 • Een inschatting van de bredere problematiek na één of twee gesprekken
 • Vermijden van dure overbodige psychologische tests
 • Snelle beslissing of de tiener nood heeft aan psychotherapie of aan andere hulp
 • U krijgt hulp bij ernstige problemen. Zoals bij psychose, zelfmoordpogingen, zelfverwonding en eetproblemen.
 • Vermijden van soms lange opnames in psychiatrie

Hoe verloopt het eerste contact tussen de jongeren en de psycholoog?

U kunt afspreken met dochter of zoon dat deze alleen komt. Of met de ouders en/of andere familieleden. Sommige zaken bespreken jongeren alleen bij de psycholoog.

Wie deelneemt aan de eventuele volgende gesprekken gebeurt in de Psychologenpraktijk op het eind van elk gesprek na overleg.

Doorverwijzing naar een collega psycholoog

Ouderbegeleiding wordt soms doorgegeven aan een collega. Ondertussen kan ik de psychotherapie met uw zoon of dochter verderzetten.

In geval van hardnekkige opvoedingsproblemen kies ik soms voor gezinstherapie, met ouders, jongere en eventueel ook andere gezinsleden, in overleg.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Kinderpsycholoog-Kindertherapeut

Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kinderen. Soms is professionele hulp nodig van een kinderpsycholoog en kindertherapeut in de Psychologenpraktijk JoVo.

Waar vind ik een kinderpsycholoog Oudenaarde, een kinderpsycholoog Waregem of een kinderpsycholoog Gent?
Soms moet een kinderpsycholoog bijspringen.

Kinderpsychotherapie, testonderzoek en opvoedingstips


Dikwijls doen we beroep op familie en vrienden.

“Crisismomenten zijn kansen voor groei en ontwikkeling. Kindertherapie kan psychologische problemen oplossen en er een groeikans van maken”

Testonderzoek door kinderpsycholoog en kindertherapeut

De Psychologenpraktijk beschikt over een aantal tests waaronder de IQ test WPPSI.

Deze psychologische tests schatten een aantal mogelijkheden in van uw kind.

Therapie voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij kinderpsycholoog en kindertherapeut

Problemen waarvoor een kinderpsycholoog soms nodig is:

 • Is uw kind vaak bang of overdreven verlegen?
 • Heeft uw kind het moeilijk met een scheiding of verlies van een dierbare?
 • Merkt u bij uw kind vaak onverklaarbare hoofdpijn of buikpijn?
 • Heeft uw kind last van een eetstoornis?
 • Uw kind kreeg een diagnose opgeplakt. Weet u niet hoe het verder moet?
 • Vertoont het leerproblemen op school?
 • Heeft uw kind een gebrek aan sociale vaardigheden?
 • Is er sprake van concentratieproblemen?

Kinderen vinden soms niet zo gemakkelijk woorden om uit te drukken wat ze voelen of denken.
Daarom beoefent de kinderpsycholoog therapie met behulp van spelvormen zoals tekenen, klei en ander therapiemateriaal.

Jongeren en volwassenen  voeren gesprekstherapie. Kinderen maken hun moeilijkheden en problemen bij de kindertherapeut duidelijk in spelvorm. Zo overwinnen zij geleidelijk aan hun problemen.

Hoe werkt een kinderpsycholoog en kindertherapeut

Kinderen vinden soms niet gemakkelijk woorden om uit te drukken wat ze voelen of denken.
Om dit aan te pakken beoefent de kinderpsycholoog speltherapie. Dit doe ik aan de hand van materiaal. Voorbeelden daarvan zijn tekenen, klei en ander therapiemateriaal.

Jongeren en volwassenen  behandel ik met gesprekstherapie. Kinderen maken hun moeilijkheden en problemen bij de kindertherapeut duidelijk in hun spelvorm. Dit toe dat ze geleidelijk hun problemen overwinnen.

Burnout Therapie

Burnout: de eerste taak van uw psycholoog is uit te zoeken wat de precieze oorzaak is van uw burnout klachten. Vaak ligt die op het werk.

Burn-out symptomes die voor burn out ziekteverlof zorgen dienen onderzocht op hun 
burn out oorzaken zodat men de burn out behandelen kan. Burn out zelf behandelen na een
symptomen burn out test afname om te weten wat is burn out? Thuis blijven met burn out is beter?
Burnout heeft meestal met meer te maken dan enkel met het werk.

Burnout therapie voor beginners?

“Het moeilijkste punt bij burnout: therapie toelaten. Want mensen met burnout beschikken over de werkkracht en het doorzettingsvermogen om snel vooruit te gaan in psychotherapie.”
-Jan Schrans

Burnout symptomen verbergen vaak andere psychologische problemen.

In een aantal gevallen echter zijn de problemen op het werk slechts een gevolg van andere factoren. ADD of CVS is daar een voorbeeld van. Pas wanneer de juiste diagnose is gesteld kan de behandeling starten.

Burnout test: uw werkomgeving vertoont burn-out symptomen zoals:

 • emotionele inzet bij menselijk lijden, verdriet en sterven putten u uit.
 • opgebrand geraken door werkdruk, slechte communicatie of pestgedrag.
 • lichamelijke klachten, oververmoeidheid en uitputting door uw werk.
 • gedreven zijn terwijl uw verwachtingen niet worden ingevuld.
 • Herstructurering zorgt voor ondraaglijke werkonzekerheid.

Samenleving en burnout

Een aantal maatschappelijke tendensen bevorderen burn-out. Misschien herkent u deze?

 • toenemende individualisering.
 • de bureaucratisering.
 • het steeds groter belang dat men toekent aan zijn job.
 • nadruk op snelheid, efficiëntie en controle.

burn-out behandeling leert u beter met deze tendensen omgaan. U zult minder onderhevig zijn aan deze invloeden na een burn-out therapie.

Burn-out: definitie

Burnout toont zich in vele gedaantes. De burnout symptomen en oorzaken verschillen sterk van persoon tot persoon. Daarom is bij een psycholoog burn-out therapie telkens anders.

Uw werk komt zeker aan bod: uw huidig presteren, uw professionele verwachtingen en ontgoochelingen. Uw moeite om plezier en voldoening te vinden in uw job. Bij de behandeling van overspannenheid ontdekt u hoe sterk dit alles verbonden is met andere aspecten van uw leven. Met uw omgeving, uw eigen geschiedenis & uw familie.

Naarmate dit groter geheel duidelijker wordt, kan u beter inschatten welke plaats het werk inneemt. En krijgt u meer vrijheid om ook in dit werk andere keuzes te maken.

U zoekt burnout behandeling als u enkele van volgende burn-out kenmerken heeft:

 • afstand van collega’s en werk neemt terwijl u een workaholic was.
 • slecht slaapt lichamelijke problemen krijgt.
 • lichtgeraakt, paniekerig, nerveus bent.
 • zich depressief voelt, uitgeblust en afgestompt, eenzaam voelt.
 • last heeft van controledwang en/of gedachtespinsels
 • verslaafd bent aan sigaretten, cafeïne of drank
 • een negatieve kijk heeft op uzelf, uw toekomst, uw (werk-)prestaties.
 • last heeft van geheugen- en/of concentratieproblemen

Burnout symptomen verbergen vaak andere psychologische problemen.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Overspannenheid

Dit uit zich vaak in lichamelijke, psychische en gedragsmatige klachten.
Onderzoek toont aan dat burn-out therapie mogelijk is.

Overspannen behandeling bieden? Overbelasting en overspannenheid maar ook
overspannenheid bij vrouwen, zoals het overspannen werken of niet voldoende ontspannen: dan krijgt overspannen betekenis en moet men door te 
overspannen medicijnen innemen. Burn out behandelen van de burn out symptomen is dan noodzakeljk.
Overspannenheid is op termijn slopend voor lichaam en geest.

Genezen van overspannenheid en burn-out

 Genezen van overspannenheid en burn-out in psychotherapie komt uw gezondheid ten goede. Ontdek samen met uw psycholoog hoe uw stress verbonden is met uw geschiedenis en omgeving.

Heeft u reeds langere tijd last van overspannenheid? Thuis en/of op het werk? Zit uw hoofd altijd vol? Heeft u eet-of slaapproblemen?

“Overspannen personen zijn geneigd meer te roken, alcohol, medicatie en drugs te gebruiken. Ze slapen en bewegen minder, eten ongezond. Vaak vertonen zij lichamelijke klachten. De psychotherapeut verlost u van uw stress.“

-Jan Schrans

Overspannenheid: symptomen

 • Geestelijk en lichamelijk uitgeput.
 • Steeds minder van leuke dingen en mooie momenten genietend.
 • Vlugger geïrriteerd en gefrustreerd.
 • Zich vaak aan uw omgeving ergeren.
 • Anderen vinden u lastig en onbereikbaar.

Is die overspannenheid een blijvende vorm van stress?

Overspannenheid: test

Overspannen? Iedere verandering kan stress en overspannenheid veroorzaken. De schijnbaar onschuldige alledaagse beslommeringen zijn de meest voorkomende oorzaken van stress.

De meest voorkomende oorzaken van stress en overspannenheid:

Gezin:

 • overlijden familielid
 • problemen met opvoeding kinderen
 • zwangerschap
 • seksuele problemen
 • vreemdgaan
 • mishandeling of misbruik
 • communicatieproblemen

Werk:

 • verlies van werk en langdurige werkeloosheid
 • promotieperikelen
 • moeilijke collega of veeleisende baas
 • herstructureringen
 • geen of weinig ondersteuning of erkenning,
 • angst voor werkverlies
 • faalangst en perfectionisme

Andere problemen:

 • Financiële problemen
 • Verhuis
 • Examens
 • Perfectionisme
 • Te grote verantwoordelijkheden op te jonge leeftijd
 • Niet voor zichzelf kunnen opkomen

Oude trauma’s die een invloed blijven uitoefenen

Chronische overspannenheid op uw lichaam: een puzzel

Uitzoeken of psychologische stress kan leiden tot lichamelijke klachten is vaak puzzelen. Klachten zijn chronische rugpijn, diabetes, appendicitis, infecties van de bovenste luchtwegen. Vaak komen artritis, herpes,  kanker, maag-en darmstoornissen voor. En infectieziekten, hart-en bloedvatenproblemen, permanente moeheid, eet -en slaapproblemen. Er dient een medische oorzaak te worden uitgesloten.

Bij burn-out wordt het immuunsysteem van uw lichaam aantast.

Wat is de impact van stress op uw gemoedstoestand?

Langdurige blootstelling aan oncontroleerbare gebeurtenissen kan leiden tot apathie, inactiviteit. Ook kan het te wijten zijn aan een verlies aan motivatie. En gejaagdheid, onzekerheid, minder zelfvertrouwen.

Prikkelbaar, geïrriteerd zijn, Sombere buien, huilbuien, piekeren, angst. Minder plezier, lusteloos en futloos zijn, besluiteloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid. Minder presteren en meer fouten maken, steeds meer roken, alcohol of drugs gebruiken. Meer gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, minder sociale contacten onderhouden.

Stress bedreigt het  eigen welzijn en de gezondheid. Soms resulteert het in een depressie.

Herstel van overspannenheid en stress

Overspannenheid genezen

Ongewenste gedachten en gevoelens onderdrukken heeft een averechtse uitwerking op uw overspannenheid. Die gedachten en gevoelens steken telkens opnieuw de kop op, wat uw stress nog vergroot.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Angstaanval behandeling

In de Psychologenpraktijk trachten we uw angsten te begrijpen vanuit uw eigen geschiedenis, omgeving en persoon.

Angstaanvallen symptomen vereisen voortdurende 
oefeningen tegen angst en tegen chronische angst symptomen of maken een gegeneraliseerde angststoornis behandeling met 
medicijnen tegen angst en paniekaanvallen nodig. De angststoornis gaat nooit over als de angstaanvallen medicatie niet werkzaam is. Een angststoornis overwinnen vergt psychotherapie.
Angstaanvallen horen bij de lastigste psychologische problemen.

Paniekaanval: hulp biedt een uitweg


In tegenstelling tot sommige andere therapieën is het niet onze bedoeling dat u in vivo geconfronteerd wordt met uw angsten. Evenmin streven we ernaar om uw angst weg te duwen, te ontkennen of te minimaliseren. In de psychotherapie van de Psychologenpraktijk treedt u de angst tegemoet. Angstaanval behandeling? Overwin angst met paniekaanval behandeling

Angstaanvallen aanpakken

U tracht in psychotherapie als het ware te  spreken met uw angstaanval, deze onder ogen te zien. De psycholoog helpt u daarbij. Waardoor de paniekaanvallen verminderen. In plaats van al uw tijd te besteden aan het vermijden van een angstaanval krijgt u de tijd voor leuke en zinvolle dingen.

Een angstaanval was eerst iets dat uw leven vergalde. In de loop van een psychotherapie leert U  te verlangen naar het leven. Het leidt tot uw leven in eigen handen nemen, tot initiatief en plezier.

Paniekaanval en angstaanvallen: oorzaak en symptomen

 • Ontstaan vaak bij grote en plotse veranderingen in uw leven.
 •  Zware stress zorgt bij U voor lichamelijke en psychische problemen.
 • U voelt zich nerveus, depressief, heeft concentratieproblemen en fysieke  klachten.
 •  De klachten houden vaak tot zes maanden aan, ook al is de oorzaak weg.
 • Uw angstaanval of paniekaanvallen wordt meestal vooral lichamelijk ervaren.
 • Een interne spanning waarbij U soms de indruk heeft gek te worden.
 •  Een oplossing lijkt onmogelijk. U voelt er zich hulpeloos tegenover.
 •  Zo’n angstaanval haalt uw leven soms totaal overhoop.

Paniekaanval behandeling kan dit probleem verhelpen.

Angstaanval: wat te doen

Het typische van een paniekaanval is precies de moeilijkheid om deze zelf te begrijpen, te verklaren. Angstaanvallen of paniekaanvallen blijven zonder psychotherapie dikwijls onverklaarbaar en ongrijpbaar.

Haat, kwaadheid, jaloezie, verdriet of vrees: deze emoties hebben meestal een duidelijke betekenis. U bent verdrietig voor uw hond die dood is, kwaad op uw baas, jaloers op uw beste vriendin. Emoties kunnen zeer onaangenaam zijn, maar meestal kunt u er een naam en woorden aan geven. Vaak ook kunt u er iets aan doen. Angstaanval behandeling? Overwin angst met paniekaanval behandeling

Vliegangst therapie

Het vliegtuig is na de lift het veiligste voertuig. Maar deze kennis helpt u niet verder bij uw vliegangst. Het is een gevoelsmatig gebeuren, tegen elke ratio in. Vliegangst therapie kan helpen als andere manieren falen.

Vliegangst therapie:waarom?

 • Aan vliegangst kunnen andere problemen ten grondslag liggen.
 • Het kan te maken hebben met een gevoel van controleverlies.
 • Beangstigende ervaringen tijdens een vroegere vlucht komen frequent voor.
 • Vliegangst kan ontstaan na een andersoortige schokkende ervaring.

Medicatie of vliegangst therapie bij angst voor vliegtuigen?

Voor mensen die slechts af en toe vliegen kan eenmalige medicatie een goede en gemakkelijke oplossing bieden. Bespreek dit met uw huisarts.

Vliegangst bestrijden in Zaventem

Onze nationale luchthaven te Zaventem organiseert een tweedaagse cursus tegen vliegangst. Deelnemers krijgen informatie en nemen deel aan een heuse proefvlucht.

Psychotherapie en angst om te vliegen

Eenvoudig gesteld zijn er twee behandelingsmethoden voor vliegangst:

– Een eerste bezorgt u informatie over vliegangst, leert u ontspanningsoefeningen en confronteert u dan met die angsten in vivo.

– Een tweede, waar de Psychologenpraktijk voor staat, probeert die angst te begrijpen.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Straatvrees therapie

Bent u bang om op straat te komen? Om in de rij aan de kassa te staan? Of in een overvolle bus te stappen? Om een drukke zaal binnen te stappen? Bevreesd om naar de film, kroeg of toneel te gaan? Deze angst bepaalt uw leven? Straatvrees behandeling helpt u hier vanaf.

Straatvrees overwinnen zonder de straatvrees betekenis te kennen is moeilijk. Agorafobie tips kunnen helpen maar bij paniekstoornis en agorafobie: oorzaak van angststoornis en sociale fobie of agorafobie behandeling is dan aangewezen.
Straatvrees therapie is weinig bekend.

Betekenis straatvrees en hoe ze overwinnen? Hoe werkt straatvrees behandeling?

 • Een psychotherapeut spreekt over een straatfobie of agorafobie:
 • Een fobie voor sommige plaatsen: pleinen, treinen, rijen mensen, drukte enz.
 • Dat heeft te maken met de grootte, het uitzicht, het desolate of de drukte van de plaats.
 • Straatvrees verschilt individueel sterk. Zoals de meeste psychische symptomen.
 • Psychisch: lichte onwennigheid, controleverlies, depersonalisatie, doodsangst.
 • Vaak doet men een beroep op anderen om hem of haar te vergezellen.
 • Lichamelijke klachten bij straatvrees: stikken, flauwte, trillen, misselijk, hartkloppingen.

Betekenis van straatvrees – behandeling

Straatvrees veroorzaakt een vermijdingsgedrag. Dit gedrag breidt vaak steeds verder uit. Soms geraakt iemand met straatvrees het huis niet meer uit.

Vaak is het voor de directe omgeving een zware last om dragen. Behandeling van straatvrees komt het ganse gezin ten goede.

Straatvrees: tips


Elke psychische klacht kan zeer verschillende oorzaken hebben. Bij pleinvrees is dat niet anders. Psychotherapie? Het is van belang om die oorzaak op te sporen en te begrijpen.

Belangrijk is de agorafobie niet uit te stellen. Dan grijpt de fobie verder om zich heen. Ook voor de familie is dit zeer lastig. Het slorpt een ongelooflijke hoeveelheid energie op. En – zonder straatvrees behandeling – mist u heel veel heel mooie momenten, mensen en dingen in het leven. En ondertussen trekt het leven aan u voorbij.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Kinderpsychologen bij echtscheiding:Tips

Kinderpsychologen deden de  laatste jaren heel wat onderzoek naar de gevoelens van kinderen tijdens  de echtscheiding van hun ouders.  Hierna volgen een aantal direct te gebruiken  basistips om hen zoveel als mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van een scheiding.

Echtscheiding behandeling bij een psycholoog? Echtscheiding vraagt een opkrabbelen na scheiding met een rouwcurve bij scheiding. Vaak zegt men 'ik ben depressief na scheiding' door de moeilijke emoties na scheiding, vooral bij mannen na scheiding die hun partner missen na de scheiding. Hoe lang duurt rouw na scheiding, vraagt men vaak.
Concrete tips voor uw kinderen bij een echtscheiding.

Hoe omgaan met uw kinderen bij een scheiding?

“Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead” (Adele)

Onoplosbare relatieproblemen

Met de beste bedoelingen kiezen ouders ervoor om uit elkaar te gaan. Ze houden zich ondanks de ernstige relatieproblemen voor dat gelukkige gescheiden ouders beter zijn voor het kind dan ongelukkig samenwonenden. Dat is ook in de meeste gevallen  zo.

Maar het loopt niet altijd zoals gepland. De kinderen worden soms de dupe van een echtscheiding.  Midden van openlijk conflict of onderhuidse vijandigheid weet het kind vaak niet meer hoe het voor beide ouders goed kan doen of waar het nog veilig zijn/haar verhaal kwijt kan.

Uw kind verscheurd tussen vader en moeder

Het is een noodzaak voor elk kind om beide ouders graag te zien. Maak dus uw ex niet zwart tegenover uw kind! Het is belangrijk dat u als ouder uw verhaal kwijt kan tijdens of na een scheiding, maar uw kind is niet de geschikte persoon daarvoor.

Zoek steun bij vrienden of bij een eigen psychotherapeut zodat uw  boosheid of verdriet niet over uw kind wordt losgelaten. De slechte kanten van uw ex in het daglicht zetten zorgt er niet voor dat uw kind u liever zal zien, integendeel!

Als uw kind iets vertelt van bij de andere ouder, probeer dan neutraal te luisteren. Gebruik dit niet tegen uw ex, uw kind kan het vertrouwen in u verliezen en geraakt in een onmogelijke en psychisch ongezonde spreidstand tussen beide ouders.

Kinderpsychologie en de wekelijkse verhuis

Kinderen die elke week verhuizen van de ene ouder naar de andere, hebben het daar meestal niet gemakkelijk mee. Ze moeten telkens afscheid nemen en dan weer wennen aan  de andere ouder en diens omgeving.

Daarom  vertonen zij soms ‘moeilijk’ gedrag. Begrijp dat uw ex daarom geen slechte ouder is. De oorzaak van opstandigheid ligt vaker in de wissel dan in slecht ouderschap van de andere ouder.

Voorzie voldoende tijd voor uw kind om zich aan te passen. Het is niet aan te raden om uw kind naar uw ex (of omgekeerd) te brengen kort voor het slapengaan. Algemeen kan gesteld dat hoe jonger het kind, hoe moeilijker langere periodes weg van één ouder (en zeker van de moeder) te overbruggen zijn.

Goede raad van de kindertherapeut

Houd de verhuis van uw kind vooral rustig. Als er moeilijke onderwerpen te bespreken zijn, regel een oudervergadering zonder uw kinderen. Laat uw kind vooral geen getuige zijn van oplopende ruzies. Dit kan schuldgevoelens bij uw kind uitlokken.

Het beste is dat de ouders elkaar tijdens overgang ook echt even (kort) ontmoeten en iets over het verblijf kunnen zeggen. Het doet de kinderen deugd te weten dat hun ouders over hen kunnen blijven spreken. Als dit niet lukt, is een tussenpersoon (bvb familielid dat zich neutraal kan opstellen) of een kindertherapeut soms meer aangewezen.

Als je het liever van een kind zelf verneemt, bekijk dan het filmpje in ons vorig blogbericht.

Kinderpsycholoog-Kindertherapeut

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Uw mailadres wordt niet getoond. Naam en mailadres invullen aub

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.