Psychologische problemen

Psychologenpraktijk JoVo staat voor psychologische problemen oplossen. Momenteel is er (behalve voor ADHD onderzoek) een patiëntenstop bij klinisch psycholoog Jan Schrans. U kunt terecht bij klinisch psycholoog Sabine Vranken voor psychotherapie

Psychische problemen test je best om de psychische problemen betekenis te begrijpen. De psychische problemen van jongvolwassenen en de psychische problemen bij ouderen zoals psychische klachten en de meest voorkomende psychische stoornissen hebben een psychische betekenis. En wanneer spreek je van een psychiatrische stoornis?
Alle psychologische problemen vragen een andere aanpak.

In de 35 jaar dat ik werk als psycholoog behandelde ik veel patiënten die kampten met heel verschillende problemen. Psychologische problemen oplossen bij Psycholoog-JoVo is bij iedere patiënt anders.

Ieder mens is uniek, en iedereen zijn problemen zijn anders. Er is niemand zoals u, en er is geen probleem als het uwe. En uw behandeling is dus anders dan bij om het even wie.

lees meer

Maar er zijn algemene ziektebeelden, bepaalde leeftijdsfasen, eenzelfde  sociale omgeving (partners, gezin, familie, collega’s en vrienden), gelijksoortige levenscrises en trauma’s. En er zijn algemene richtlijnen in een behandeling die ongeveer dezelfde zijn. Er is eenzelfde ethisch en deontologisch kader waarbinnen ik werk.

Misschien vertelde uw huisarts dat uw lichamelijke klachten “psychisch” zijn.

Of heeft uw partner, kind of familielid problemen? U vraagt zich af of uw psychologische problemen bij een psycholoog opgelost kunnen worden.

Hieronder vindt u nog enkele van de psychologische problemen die wij behandelen in de Psychologenpraktijk.

Psychologische problemen oplossen: voorbeelden

 • vierendertigjarige vrouw blijft depressief weg van haar werk. Nochtans vindt ze geen psychologische problemen waardoor ze zich niet goed voelt.
 • veertiger verlangt echt naar een partner maar vindt geen blijvende relatie.
 • leerkracht van achtendertig gaat gebukt onder schuldgevoelens.
 • tiener is doodsbang van een lift en begrijpt dit zelf helemaal niet. Zijn ouders helpen hem aan een psychotherapeut.
 • negentienjarige zondert zich meer en meer af op zijn kamer en vertelt over vreemde stemmen die hij hoort. Hij wil niemand consulteren want hij is er zeker van
  dat hij geen psychologische problemen heeft. De ouders contacteren hun huisarts.
 • man van achtentwintig wordt telkens in de steek gelaten hoewel hij naar eigen zeggen de ideale partij is.
 • vijftigjarige vrouw komt na haar echtscheiding altijd weer terecht bij drinkende en mishandelende partners.
 • Bij een achtendertigjarige vrouw is één van de psychologische problemen dat ze niet meer met de auto de stad in durft.
 • vijftienjarige verstandige en sportieve scholier wordt zwaar gepest op school.
 • veertienjarige vermagert sterk maar blijft zich veel te dik vinden. In het ziekenhuis vindt men enkel psychologische oorzaken.
 • ouderlijk koppel ontdekt dat hun zoon van zestien drugs gebruikt en steelt. Hij krijgt de keuze tussen psychotherapie of Jeugdrechtbank.

Andere psychologische problemen oplossen:

 • vijftigjarige bedrijfsleider is zo gedreven in zijn werk dat hij niet kan genieten van zijn gezinsleven.
 • zeer verstandige studente bakt er plots niets meer van op haar examens.
 • vader ziet de schoolresultaten van zijn dochter verslechteren na de dood van haar moeder. Het CLB adviseert een psychotherapeut op te zoeken.
 • vierentwintigjarig man die het op alle vlak schitterend doet neemt plots een overdosis medicatie. Na een korte spoedopname  wordt een  psychotherapie gestart om de verborgen psychologische problemen op te lossen.
 • adolescente zorgt voor haar depressieve moeder, maar komt zelf nauwelijks het huis uit door psychologische problemen. De moeder wordt opgenomen. De
  adolescente zoekt een psychotherapeut op.
 • jongere heeft als psychologische problemen dat hij zich vaak misbruikt en bedrogen voelt door zijn omgeving.

toon minder

Depressief zijn

Een depressie behandelen kan door een depressie test en men kan zo de depressie aanpakken
Een depressie aanpakken kan door de betekenis van de depressie te herkennen.

Wanneer start je met een Depressie behandeling – Depressie Therapie? De eerste opdracht is om je eigen depressie te herkennen. Want het is belangrijk om er niet te blijven mee zitten. Zoek hulp zodat je er vanaf geraakt.

lees meer

Hoe weet je of je een depressie hebt? Of dat het slechts een dipje is, het vallen van het blad? Geraak je niet in gang, blijf je in bed liggen? Of voel je je somber? Is het leven zinloos en leeg geworden? Bepaalt het elke dag? Is het voorbijgaand?

Depressie herkennen

Als je een depressie hebt dan bepaalt dit bijna gans je leven. Dan voel je je leeg en te neer geslagen, verdrietig ook. Veel plezier is er niet meer aan. Dat verschijnt niet alleen op je werk. Maar ook in je gezin en tijdens je vrije tijd. Ook met je vrienden is er nog weinig plezier aan.

U voelt zich bij momenten depressief. Alles is lastig, veel gaat moeizaam. Het verlangen om iets te doen, mensen te ontmoeten ontbreekt. U hebt er geen zin in, ziet het niet (meer) zitten.

Symptomen depressie: soorten

Misschien verdwijnt dit gevoel van depressief zijn bij jou, om erna terug te keren. Of is het altijd aanwezig? Neerslachtigheid verschilt erg per situatie en per moment. Toch zie je bij je depressief zijn symptomen die vaak terugkeren. Ruwweg zijn die zo in te delen:

Depressief zijn: psychisch

 • Gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid
 • Lage zelfwaardering, weinig zelfvertrouwen
 • Zelfmoordgedachten
 • Verdriet, ontbreken van plezier, weinig libido
 • Schuldgevoelens, angst en bezorgdheid
 • Irritatie en onverdraagzaamheid t.a.v. anderen
 • Gebrek aan motivatie en interesse, onbeslistheid
 • Concentratieproblemen

Deze lange lijst van psychische kenmerken toont aan dat psychologische problemen oplossen vaak een psychotherapeutisch gebeuren is.

Depressief zijn: lichamelijk

 • Vertraagde beweging of spraak
 • Veranderde eet -en slaapgewoontes
 • Constipatie, een droge mond
 • Onduidelijke pijnscheuten, trillende handen, onverklaarbare pijn
 • Gebrek aan energie, weinig lichamelijke  behoefte aan seks
 • Veranderingen in de menstruele cyclus
 • Omkering dagnachtritme en andere slaapproblemen
 • Duizeligheid, hartkloppingen, druk op de borst

Depressief zijn: sociaal

 • Slecht presteren op het werk
 • Minder sociaal actief, contact vermijdend, het gevoel geïsoleerd te zijn
 • Minder interesses en hobby’s
 • Moeilijkheden met partner en kinderen
 • Vlug geïrriteerd en gefrustreerd

Depressieve gevoelens

Wanneer heb je een ernstige depressie? Als de depressie een hevige en omvattende invloed uitoefent op je leven. Als je dagelijkse bezigheden niet meer lukken. Als je er alleen niet meer bovenop geraakt. En als deze tenminste zes maanden duurt.

toon minder

Zelfmoord bij depressie

Zelfmoord bij depressie aanpakken en de depressie behandelen kan bij verschillende soorten depressie.
Zelfmoord bij een depressie voorkomen kan.

In deze gevallen denk je misschien aan zelfmoord. Als de enige weg om eruit te geraken. Je zit dan in een donkere tunnel waarvan je het einde niet meer ziet en de wanden op je afkomen. Denk je terwijl je dit leest heel concreet aan zelfmoord? Bel dan de zelfmoordlijn 1813. Probeer vooral om op tijd je depressie te herkennen en ook te erkennen en zorg er voor dat de psychologische problemen oplossen.

Met de juiste hulp is veel mogelijk. Je depressie hoeft niet te blijven bestaan.

lees meer

Zelfmoordcijfers België

De meeste mensen met een depressie (ongeveer 8 op 10) hebben last van zelfmoordgedachten. Toch zal slechts een heel klein deel daarvan een zelfmoordpoging ondernemen. En één op tien van die pogingen leidt tot de dood. Desondanks vormen depressieve gevoelens een risico op zelfmoord.

Zelfmoordgedachten en zelfmoordpoging

Zelden willen mensen met zelfmoordgedachten dood. Je wil misschien een ander leven. Je wil bepaalde zaken of gevoelens in je leven niet meer. Of je bent wanhopig. Daardoor denk je er soms aan om te stoppen met dit leven. Dan zijn die problemen meteen weg. Maar ook al de rest… Zelfmoord als enige uitweg.

Er alleen uit geraken als je het gevoel hebt dat je in een diepe put zit… Vaak heel moeilijk.  Met de juiste (professionele) hulp kan dit. Want praten helpt. Psychologische problemen oplossen kan!

toon minder

Oorzaken depressie

Depressie heeft wellicht vele verschillende oorzaken. Een depressie ontwikkelt zich vanuit diverse factoren. Meestal is het een combinatie van moeilijke zaken uit je verleden met huidige toestanden. Bovendien spelen biologische elementen en de eigen persoon ook een rol daarin. Zonder je omgeving te vergeten daarbij. Vergeet dus maar dat je depressie veroorzaakt wordt door één zaak.

lees meer

Depressieve gevoelens en psychologische problemen oplossen

Eén manier om dit te begrijpen is vanuit de concepten draaglast en draagkracht. Je hebt een zeker evenwicht in lichaam en geest als je de lasten die je moet dragen aankunt. Als je er voldoende eigen kracht voor ter beschikking hebt.

Depressie: een definitie

Wat is je draagkracht? Dat is een ‘dragende’, steunende omgeving, je talenten om moeilijke situaties te verdragen en aan te pakken. Een sterk sociaal netwerk, een geheel van positieve ervaringen, zowel vroeger als nu, een goede lichamelijke gezondheid ondersteund door gezonde voeding, een gevoel van zinvolheid, slaaphygiëne, genoeg beweging enzovoorts.

De draaglast is de hoeveelheid stress die je te verwerken krijgt, problemen in je netwerk of relatieproblemen, moeilijke ervaringen die je meemaakte, een zekere lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid, ziekte enzovoort.

Depressie: hulp nodig?

Vecht je met te weinig draagkracht tegen teveel draaglast? Dan bestaat er een risico op een depressie.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Depressie soorten voor de verschillende depressie betekenis voor de depressie behandelen.
Er bestaan verschillende soorten depressie elk met hun eigen depressie definitie. psychologische problemen oplossen kan.

Familie en depressie

Ook al is het lang geleden, toch kan je jeugd voor een depressie zorgen. Gebeurtenissen nu kunnen oude en slechte ervaringen wakker maken. In het bijzonder trauma’s kunnen dit oproepen. Werd je tijdens je jeugd mishandeld, misbruikt of verwaarloosd? Dan kan dit plots de kop opsteken. Vaak door een onbenullig voorval of gebeurtenis. Een slapende reus wordt plots wakker en overvalt je.

Genetica en depressie

Als je depressief bent dan is er een verhoogde kans dat sommige familieleden ook een depressie hadden of hebben. Wellicht is er ook een genetische factor aanwezig. Dat betekent niet dat je niks kunt doen aan je depressie. Maar wel dat je er meer kwetsbaar voor bent. En dat wil ook niet zeggen dat meteen heel je familie depressief zou zijn.

Van generatie op generatie doorgegeven

Anderzijds worden zaken die een depressie uitlokken vaak doorgegeven van generatie op generatie. En dat is soms moeilijk te onderscheiden van een ‘endogene’ depressie. Depressie behandelen betekent dan dat je ook werkt voor de volgende generaties.

Depressie test

Het is deze combinatie van erfelijkheid en sommige belastende levensgebeurtenissen, gekoppeld aan een eigen persoon, die de kans verhogen op een depressie.

Zelf je psychologische problemen oplossen

Je bent niet de enige met een depressie. Ongeveer 8% van de bevolking krijgt ooit te maken met een depressie. Je hiervoor schamen of schuldig voelen hoeft niet. Je hebt er niet zelf om gevraagd of voor gezorgd. Vooraleer je verdere hulp zoekt kun je een milde depressie bestrijden met eigen middeltjes.

Praat over je depressie

De eerste om mee te praten over je depressie zijn je dichte familie en vrienden. Zij kennen je al vele jaren en zijn het meest in je buurt. Leg hun uit wat je doormaakt, wat je voelt. Vaak zorgt dit voor opluchting, een gevoel van steun.

Huisarts

Als dit niet helpt kun je je depressieve gevoelens bespreken met je huisarts. Huisartsen kennen hun patiënten en familie vaak al vele jaren. Je huisarts zal een eerste inschatting maken van de ernst van je depressief voelen.

Praten kan helpen om uit je negatieve spiraal te geraken. Om in gang te geraken en een vogelperspectief te verkrijgen op je psychologische problemen oplossen. Oud verdriet, woede of pijn kan zo een uitweg vinden in woorden. Geef jezelf daarvoor voldoende tijd. Verwerken van deze gevoelens vraagt tijd.

Geef jezelf de tijd om de psychologische problemen op te lossen

Neem de tijd om je depressie te genezen

Eis van jezelf niet dat je onmiddellijk terug aan het werk gaat. Of dat je morgen al presteert. Ga stapje voor stapje te werk met eenvoudige en concrete doelstellingen die gemakkelijk te bereiken zijn.

Zorg voor jezelf

Verzorg je slaap, voeding en beweging.

Slaap voldoende tijd, kruip ’s avonds op tijd in bed en sluit je schermen af een uur voor het slapengaan. Bouw een kort middagdutje in.

Gezonde voeding bij psychologische problemen oplossen

Verzorg je voeding. Vermijd vooral suiker, en ook teveel rood vlees. Eet vaak en gevarieerd groenten, volle granen en niet-geraffineerde producten als koudgeperste olie en rauwe honing. Kies voor grasboter en niet voor margarines of smeer -en bakboter.

Beweeg!

Beweeg minstens twee tot drie uur per week: wandelen, fietsen, lopen, zwemmen, fysieke arbeid, tuinieren… Kies een sport die je zelf graag doet, anders hou je het niet vol. Sporten verbetert ook je slaap.

Alcohol en drugs en psychologische problemen oplossen

Drugs en alcohol zijn geen oplossing voor depressie

Vermijd alle alcohol en neem geen drugs. Alcohol bezorgt je een vals goed gevoel dat je daarna dubbel en dik terugbetaald krijgt. Drugs zijn niet alleen verboden maar tasten ook je algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid aan. Bovendien zijn ze zeer slecht voor je hersenen. En je wordt er verslaafd aan.

Actief tegen depressies

Richt je leven op actieve wijze in. Verzorg je netwerk en doe aan buitenhuisactiviteiten. Gezonde lucht en zon doen goed.

Vitamine D

Het is ondertussen voldoende wetenschappelijk bewezen. Vitamine D werkt bij lichte depressies veel beter dan antidepressiva.

Bovendien heb je bij Vitamine D geen vervelende bijverschijnselen zoals impotentie of gebrek aan libido en vetzucht. En Vitamine D is veel goedkoper.

Bespreek het met je huisarts.

Werken is de boodschap, met mate

Blijven werken is de boodschap Niets is zo moeilijk als depressief tussen de vier muren van je huis te zitten depressief zijn. Terwijl je familie op het werk is en op de schoolbanken zit. Als het even kan, blijf dan een paar dagen per week werken, zodat je de resterende tijd kunt vullen met ontspannende, gezonde en leuke activiteiten.

Depressief – therapie: wat te verwachten

Depressie behandeling of depressie therapie is mogelijk in onze Psychologenpraktijk.

U lijdt onder een neerslachtig, depressief gevoel. Het bemoeilijkt uw leven, en dat van uw familie, vrienden of collega’s.

Waarom kiezen voor psychologische problemen oplossen?

 • Vind moed en energie om de therapie te beginnen.
 • Ik zorg dat de therapie ‘pakt’, dat we een eerste zicht krijgen op het probleem.
 • Met voldoende inzicht kunt de therapie volhouden en doorwerken.
 • Langzamerhand krijgt u meer greep op uzelf, op uw leven & uw omgeving.
 • U vindt terug plezier, verlangens en keuzevrijheid in het leven.

Spreken is het eerste dat moet gebeuren tijdens het psychologische problemen oplossen bij een psychotherapeut.

Depressie behandeling: wat?

Volgende vragen komen vaak aan bod in depressie therapie:

 • Wat bracht u in die bepaalde depressie?
 • In welke omgeving kreeg u die?
 • Wat roept dit woord bij u op?
 • Welke betekenis geeft u aan uw depressie?
 • Wanneer kreeg u dit gevoel voor het eerst?

Over medicatie

Medicatie innemen vereist een zorgvuldige diagnose, dosering en opvolging. Dit gebeurt door een arts. In slechts 10 à 15 % van de gevallen (bij zeer ernstige depressie) zijn ze echt nodig en werkzaam. Let op : bij jongeren zijn er aanduidingen dat antidepressiva het risico op zelfmoord verhogen.

Medicatie kan uw stemming, uw slaap- en eetpatroon en uw concentratie verbeteren. Maar het duurt drie à zes weken voor het effect van deze vorm van depressie behandeling merkbaar is. Vaak zijn er vervelende bijverschijnselen zoals impotentie en frigiditeit. En pillen lossen uw problemen niet op voor altijd. Maar een depressie therapie tracht dit wel te doen.

Als het enigszins mogelijk is kiest de Psychologenpraktijk voor een psychotherapie zonder medicatie bij het psychologische problemen oplossen, liefst in overleg met uw arts.

Psychologische problemen oplossen: huisarts & familie

Uw huisarts kan een zuiver medische oorzaak van de depressie uitsluiten. En ook doorverwijzen voor een depressie therapie naar een psychotherapeut en/of psychiater.

Als familielid kunt u uw verwante aanmoedigen om een depressie behandeling te starten en vol te houden.

In een extreme situatie of als u zeer ongerust bent kunt u ook beroep doen op de zelfmoordlijn.

Het is voor familieleden en vrienden moeilijk leven met iemand met een depressie. Bijvoorbeeld bij een postnatale depressie. Psychologische problemen oplossen ontlast soms gans het gezin.

toon minder

Manisch Depressief

Een manische depressie of bipolaire stoornis herkennen en de depressie test aanpakken vereist vaak een depressie test.
Een manische depressie aanpakken vereist een zorgvuldig onderzoek naar de depressie.

Wanneer zijn stemmingsschommelingen een bipolaire ziekte?

Mensen hebben stemmingsstoornissen om zeer uiteenlopende redenen.

lees meer

Wij stellen een zorgvuldige diagnose en bespreken met u de mogelijkheden van het psychologische problemen oplossen. Indien nodig bezorgen wij u het adres van een gespecialiseerd arts. Belangrijk is dat uw huisarts een lichamelijke oorzaak uitsluit.

Behandeling manisch depressieve klachten

In onze Psychologenpraktijk  kunnen we u helpen om de precieze oorzaak te vinden van uw stemmingswissellingen. Psycholoog Jan Schrans heeft 18 jaar ervaring in een psychiatrisch ziekenhuis. Het hebben van stemmingswisselingen hoeft niet te betekenen dat er sprake is van een manisch depressieve psychose.

Een gericht advies, een korte begeleiding of een psychotherapie kunnen in de meeste gevallen die psychologische problemen oplossen. Als er echt sprake is van een manisch depressieve psychose raadpleegt u best een psychiater.

Leer hoe u bipolaire symptomen kunt herkennen en waarom het zinvol kan zijn om dan een psychotherapeut op te zoeken:

Manisch depressief: symptomen

 •  Niet te volgen in uw daden en gedachten
 • Overdreven blij en uitgelaten
 •  Vaak teveel aan energie
 •  Overdreven actief
 •  Enorme creativiteit en grote verbeeldingskracht
 •  Nauwelijks behoefte aan slaap
 •  U ervaart uw eigen manisch gedrag als normaal

Symptomen van de depressieve periode zijn:

 •  Gevoel waardeloos en nutteloos te zijn
 •  Bij de minste inspanning oververmoeid
 •  Verliest u elke interesse?
 •  U onderhoudt weinig sociale contacten
 • Snel in een fase van totale uitputting
 •  Er overvallen u zelfmoordgedachten of zelfmoordplannen

Hoe herkent u een manisch depressieve psychose?

Bij bipolaire psychose is er vaak sprake van realiteitsverlies. Maar niet altijd. Best zoekt u in dit geval ook hulp bij een psychiater voor diagnose en behandeling. In de Psychologenpraktijk helpen wij u of uw familielid om de bij een arts gestarte behandeling ook vol te houden tijdens een manische fase. En bieden wij steun in een depressieve fase. Daarnaast helpen wij uw kinderen.

E-mailjan.schrans@gmail.com

Manisch depressieve psychose: psychotherapie.

Uw manisch depressieve psychose behandelen wij anders dan gewone stemmingsschommelingen. Onze begeleiding of psychotherapie is dan slechts een bijkomende hulp. Naast de medicatie en begeleiding door familie, huisarts en psychiater.

We zoeken niet zozeer naar de oorzaken. Wij bieden vooral steun en nuttig advies. Doelstellingen: medicatietrouw, overbruggen van depressieve momenten, uzelf in de hand houden.

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis

Uw dochter of zoon heeft soms hulp nodig, als u of uw partner lijdt aan een bipolaire stoornis.

Want jonge kinderen en pubers zijn erg gevoelig voor de stemming van hun ouders. Ook als u het tracht te verbergen. U bent dan minder beschikbaar, vaak onvoorspelbaar en soms bezorgt u hun angst en onzekerheid. Hulp door een kindertherapeut is soms nodig.

Wij kunnen uw kind informatie, opvang en hulp geven om uw gedrag te begrijpen en te leren voorspellen. Het kan voor uw kind een grote opluchting zijn om te spreken met een derde partij. Samen proberen we de ontwikkeling van uw kind op het juiste spoor te houden.

toon minder

Postnatale depressie en psychologische problemen oplossen

Een post partum depressie herkennen en deze manische depressie behandelen kan beginnen met de depressie definitie.
Postnatale depressie of postpartum depressie behandelen.

Depressie of babyblues?

Babyblues verdwijnen vanzelf na een paar dagen. Blijft u zich als jonge moeder toch futloos, eenzaam, ellendig of leeg voelen? En schaamt u zich daarvoor, of heeft u schuldgevoelens? Maakt dit van deze mooie tijd een beproeving voor uzelf en uw gezin?

lees meer

Verzuurt het uw partnerrelatie en uw band met de andere kinderen?

Postnatale depressie: de psychologische problemen oplossen is soms een noodzakelijke stap

Depressieve gevoelens na de bevalling: u bent niet de enige. Ongeveer 1 op 10 moeders krijgt er last van. Dit kunnen tekenen zijn van een postnatale depressie. Bespreek met uw partner of psychotherapie of een verkennend gesprek nodig is bij een psycholoog .

Postnatale depressie: symptomen

Postpartum depressie lijkt sterk op een gewone depressie:

 • Troosteloos, lusteloze, lege en doodse gevoelens met huilbuien
 • U mist het moedergevoel. Of integendeel u bent overbezorgd voor uw kind.
 • Eetproblemen, slaapstoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn, nausea of duizeligheid.
 • Vergeetachtigheid, u kunt zich moeilijk concentreren en bent wat verward en lichtgeraakt.
 • U vertoont een gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van wanhoop, angst, minderwaardigheid.

Oorzaken van een postnatale depressie.

relatieproblemen, verhuizen, het overlijden van een dierbare, trauma’s in het verleden, lichamelijke gevolgen van de bevalling : veel zaken kunnen een postnatale depressie uitlokken, veroorzaken of verergeren.

Soms heeft de postnatale depressie te maken met onverwerkte ervaringen uit het verleden. Bespreek dit tijdens een postnatale depressie behandeling. Ook deze psychologische problemen oplossen kan, samen met uw psychotherapeut.

Onderschat niet dat ook een miskraam of abortus vaak schuldgevoel, verdriet en rouw veroorzaken.

Praktische raadgevingen voor moeders met postpartum depressie

 • Praat met uw omgeving over uw verdriet, wanhoop, angst, schuldgevoel, schaamte, gevoel van falen.
 • Laat toe dat je partner en familie of vrienden voor jou, het huishouden en de baby zorgen.
 • Aanvaard dat het moeilijk en lastig is en dat je niet perfect bent, neem tijd voor uzelf.
 • Zoek informatie op in bib, op internet of in de boekhandel.
 • Praat erover met uw huisarts of met een psychotherapeut indien nodig.

Kindertherapie en psychologische problemen oplossen

Ook voor de andere kinderen in het gezin kan de postnatale depressie een zware last zijn. Indien dit u ernstig lijkt, overweeg dan een verkennend gesprek met de kindertherapeut.  Of plan een verkennend gesprek bij de psycholoog.

Postnatale depressie: symptomen in onze psychologenpraktijk.

Depressie behandelen gaat vaak vlug. Belangrijk daarvoor is dat men een psycholoog kiest met voldoende ervaring. En de juiste opleiding.

Behandeling postnatale depressie

Therapie werkt meestal, soms is het een lange weg. Bij vooral lichamelijke oorzaken helpt een vitamine -of hormoonbehandeling. Bespreek dit met uw huisarts.

Zes op tien vrouwen krijgen bij een tweede kind opnieuw last van een postpartum depressie. Psychotherapie kan dit soms voorkomen door het grondig aan te pakken.  Postnatale depressie therapie helpt vaak gevoelens en gedachten te begrijpen, ze een plaats te geven of ze te veranderen.

Medicatie kan bij postnatale depressie behandeling kan soms een bijkomende steun zijn. Ook andere eet- en slaapgewoontes, meer beweging kunnen het effect van de psychotherapie versterken.

toon minder

Neerslachtigheid en psychologische problemen oplossen

Depressie soorten zoals neerslachtigheid bepalen de depressie definitie en met depressie hulp kan men de depressie behandelen.
Neerslachtigheid kan een depressief gevoel verbergen. Psychologische problemen oplossen kan.

Wat is neerslachtigheid?

Neerslachtigheid is geen wetenschappelijke term. U drukt met neerslachtigheid wellicht uit dat u zich niet goed voelt.

lees meer

Onder neerslachtigheid verstaat men vaak:

 • gevoel van hopeloosheid
 • schuldgevoelens
 • vermoeidheid
 • gebrek aan interesses
 • snel afgeleid worden
 • zelfmoordgedachten -of plannen, depressief zijn
 • veranderingen in slaap- en eetpatroon
 • veranderingen qua gedrag zowel op het werk als in het dagdagelijkse samenleven met anderen

 Depressie behandeling – Depressie Therapie bij neerslachtige gevoelens

Depressie behandeling – depressie therapie in de Psychologenpraktijk: een psychotherapeut kan u duidelijkheid helpen krijgen over uw neerslachtig gevoel.

Uw neerslachtigheid kan begrepen worden via heel gerichte vragen in één of een paar gesprekken. Daarbij is het ook de vraag of concreet advies, een begeleiding of een psychotherapie u kan helpen.

Is er sprake van een epidemie van neerslachtigheid?

Men zou tot deze conclusie kunnen komen, door de stroom van berichten over neerslachtigheid in de media.

Neerslachtigheid is vooral meer bespreekbaar geworden. Want vroeger werd zich neerslachtig voelen verzwegen en vaak niet herkend. Daardoor lijkt het alsof neerslachtigheid minder zou voorkomen.

Neerslachtigheid: voorkomen

Toch krijgen ongeveer 20% van de vrouwen en 10% van de mannen in de loop van hun leven wel last van een periode van neerslachtigheid.

Onderzoek toont aan dat teveel mensen antidepressiva innemen om de dag door te komen.

U voelt zich neerslachtig?

toon minder

Depressie bij kinderen

De depressie aanpakken van kinderen: er is een depressie test voor het uitzoeken van een depressief beeld bij vele depressie soorten.
Kinderen met depressie behandelen: de depressie herkennen is cruciaal.

Behandelen van uw kind zijn depressie

Kinderen die zich niet goed voelen zullen vlugger dan volwassenen lichamelijke klachten ontwikkelen. Andere kinderen stellen gedragsproblemen. Nog andere trekken zich terug op zichzelf.

lees meer

Daarom is het belangrijk dat vroeg kan ingegrepen worden. Raadpleeg uw huisarts voor lichamelijke klachten. Overleg met school en CLB. Depressie behandeling bij uw kind kan na overleg in de Psychologenpraktijk.

Depressies herkennen en behandelen is de taak van de kinderpsycholoog.
Depressies bij uw kinderen behandelen kan.

Depressie bij jongeren

Depressie  bij jongeren toont zich vaak in:

 • slechte schoolresultaten,moeilijkheden op school
 • opvallende verveling en lusteloosheid,slaapproblemen
 • voortdurende en terugkerende lichamelijke klachten, zoals buik -en hoofdpijn
 • gedragsproblemen of druggebruik
 • neerslachtigheid
 • eetstoornissen, druggebruik

toon minder

Eetproblemen behandelen als vak

De behandeling van eetproblemen kan hier in onze Praktijk door middel van psychotherapie. Ikzelf werk al 30 jaar met jongeren en volwassenen met eetproblemen. 18 jaar ervan werkte ik ook in een gespecialiseerd ziekenhuis met jongeren met eetstoornissen. Hieronder vind je heel veel informatie over eetproblemen en de behandeling ervan.

lees meer

Wat is een eetstoornis?

Eetstoornissen, eetproblemen of gewichtsproblemen? Deze termen, zoals een eetstoornis behandeling of een eetprobleem oplossen, worden vaak met elkaar verward. Wat is het verschil tussen anorexia, boulemie, binge eten of obesitas? Kan een eetstoornis behandeling dit veranderen?

Psycholoog-JoVo helpt u klaarheid te brengen in uw eetprobleem.

Eetstoornissen symptomen kent u via een eetstoornis test en een eetstoornisbehandeling.
Voor eetstoornis behandeling kunt u terecht bij een psycholoog met 30 jaar ervaring. Psychologische problemen oplossen kan ook hier.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Maar eerst leg ik uit hoe je een eetprobleem misschien kunt voorkomen.

Vier tips om eetstoornis behandeling te vermijden

Volle granen

Kies voor de volle granen haver, volkoren, spelt, gerst, rogge, kamut, eenkorn in brood en pasta. En voor de glutenvrije ‘granen’ quinoa, volle rijst, boekweit, gierst…

Natuurlijke suikers

Vermijd elk gebruik van slechte suikers door bijvoorbeeld frisdrank, cornflakes, snoep, patisserie niet te kopen. Koop evenmin bereide gerechten als pizza of lasagne in de supermarkt want die zit vol slechte suiker. Maak die zelf.

Ga voor niet geraffineerde, natuurlijke suikers zoals ahornsiroop (het sap van de Canadese Esdoorn), berkensuiker en kokosbloemsuiker. Alsook koud geslingerde biologische honing, graanstroop, fruit.

Omdat ook fruit fructose bevat eet je niet meer dan twee of drie stukken fruit per dag . Vooral bessen zijn daarbij interessant omdat ze minder fructose en meer nutriënten bevatten. Vers appelsap ook, met zijn sterke anti-oxidante werking (fisetine).

Beperk uw verbruik van melkproducten.

Gezonde oliën en rauwe honing

Olie

Koop koudgeperste (is iets anders dan ‘eerste persing’) olie van olijven, noten, lijnzaad, avocado, sesam enzovoort.

Boter

Bak, braad en smeer met ‘goeie’ grasboter (boter uit een papiertje, van koeien die op de wei staan). Vergeet voorgoed alle margarines en andere bewerkte boter zoals ‘smeerboter’ en ‘bakboter’.

Honing

En zoek de rauwe honing, die rechtstreeks vanuit de honingraten in de winkelrekken terecht komt. Zonder ongezonde bewerkingen.

Groene groenten, witte groenten en rode groenten

Groenten zijn de beste bron van koolhydraten omwille van de vele vezels, hun nutriënten (vitaminen, mineralen, antioxidanten,…), het lage fructose gehalte.

Aardappelen zijn best gekookt en de dag nadien koud geserveerd. Of kies voor zoete aardappel.

Bijzonder interessant zijn alle groenten uit de kolenfamilie (broccoli, kool, spruiten, bloemkool, raap, radijs, rammenas,…), en alle soorten uien.

Biologische voeding is gezond voor lichaam en natuur!

Wat men ook leest in de media, toch is de biologische landbouw beter voor het milieu, heeft deze meer respect voor de dieren.

Bio betekent natuurvriendelijk kweken van gewassen. Met meer nuttige voedingsstoffen, meer antioxidanten, meer secundaire plantenstoffen. Bio bevat nauwelijks synthetische verdelgingsmiddelen, geen cadmium.

Gezonde, biologische voeding voorkomt dikwijls eetstoornissen en maakt eetstoornis behandeling vaak overbodig.

En het smaakt gewoon veel beter.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Obesitas – Eetstoornis behandeling en psychologische problemen oplossen

Het is belangrijk om obesitas te behandelen bij kinderen en adolescenten. Obesitas verhoogt ook het risico op ziektes zoals latere hart- en vaatziekten.

Eetstoornis behandeling van eetstoornissen als boulemie is een eetstoornis test bij behandeling van een eetstoornis.
Obesitas is de meest voorkomende van de eetstoornissen. Psychologische problemen oplossen kan ook hier.

Ook leidt een eetprobleem soms tot andere eetstoornissen zoals boulimia nervosa. Obesitas veroorzaakt veel praktisch ongemak : kledij en badpak passen niet, ruzies thuis over eten, …

Obese kinderen hebben vaak last van pesters. Leeftijdsgenoten beschouwen hen vaak als zwak, vies, dom, leugenachtig, lui, lelijk, met weinig zelfcontrole en weinig vriendjes.Dit zorgt voor angst, eenzaamheid en depressiviteit. Obese jongens ervaren minder problemen dan obese meisjes.

Typische psychische problemen bij obesitas zijn: minderwaardigheid, negatief lichaamsbeeld, schuld- en schaamtegevoelens.

Boulimie – Eetstoornis behandeling

Eetbuien overwinnen is veel moeilijker dan de omgeving van de patiënt denkt. Mensen met deze eetstoornis schrokken op hun eentje, zonder honger, en hebben na afloop gevoelens van schuld en schaamte.

Mensen met de eetstoornis boulimie (boulimia nervosa) geven nadien over of gebruiken laxeermiddelen. De eetstoornis eetbuien komt voor bij 1% tot 2% van de volwassen bevolking. Vooral jongvolwassenen worstelen met eetbuien.

Eetstoornis en psychologische problemen oplossen

Eetstoornissen: jongeren met anorexia jongeren willen niet eten omdat ze zich te dik voelen. Ook al weten ze ergens dat dit niet zo is. Na langere tijd hongeren verdwijnt hun eetlust.

Van alle eetstoornissen is anorexia nervosa dé eetstoornis test voor eetstoornis behandeling en zijn eetstoornis symptomen.

Anorexia nervosa uit zich in zeer duidelijke eetstoornis symptomen. Psychologische problemen oplossen kan.

Anorexia nervosa behandelen is moeilijk. Bij de patiënt ontbreekt vaak enig gevoel van ziek zijn. Anorexia is daardoor een gevaarlijke ziekte:

 • 57% zoekt geen hulp (arts, psycholoog)
 • echter 5% tot 10% van de patiënten sterft aan de gevolgen of door zelfmoord

Eetstoornis behandeling om anorexia herkennen

Bekijk 10 vaak voorkomende kenmerken van anorexia:

 • Extreem mager, gewichtsverlies.
 • Met soms obstipatie, koudegevoel.
 • Bovendien een droge huid, haaruitval, huidafwijkingen
 • En vaak gepaard met algemene uitputting.
 • Tevens een verstoorde menstruatie, impotentie bij jongens.
 • Ook bloedarmoede, lage hartslag, lage bloeddruk, ontbreken van koorts bij infecties.
 • Naast hyperactiviteit, overdreven bewegen of sporten.
 • En ook perfectionisme en faalangst, negatief zelfbeeld .
 • Tenslotte leidt dit soms tot depressie, angst- en persoonlijkheidsstoornissen.

Eetstoornissen: test

Met enkele gesprekken bij de psycholoog en zorgvuldige opvolging door een diëtist en uw arts kan via een eetstoornis behandeling met psychologisch problemen soms vroegtijdig opgelost worden.

In andere gevallen zal een intensieve en langdurige psychotherapie noodzakelijk zijn om onderliggende psychologische problemen te bespreken. Intense samenwerking met het betrokken gezin is meestal nodig.

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen

U probeerde ongeveer alles om van uw eetproblemen af te geraken. Toch lukt het u niet! Een eetstoornissen zijn taaie psychologisch problemen. En een eetstoornis behandeling met psychologische problemen is niet gemakkelijk.

Eetproblemen vragen soms een intensieve psychotherapeutische behandeling.

“Eetstoornissen behandeling, deed ik 18 jaar lang in een gespecialiseerd ziekenhuis als psychotherapeut. Een eetprobleem aanpakken vereist veel kennis en ervaring van de psychotherapeut. En veel doorzettingsvermogen van de patiënt.” -Jan Schrans

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen?

 • Bij abnormaal eetgedrag
 • Met veel eten in te korte tijd,
 • Eten dat gevolgd wordt door overgeven
 • Ofwel extreem weinig eten
 • En dit bij een uiterst negatief lichaamsbeeld,
 • of met extreme moeilijkheden om eigen gewicht te verliezen.

Uw eetstoornis overwinnen lukt u niet alleen,
maak een afspraak voor een behandeling
De diepere oorzaken aanpakken kan.

Is een opname bij een eetstoornis nodig?

Wanneer het gewicht onder een kritische drempel is gedaald (BMI <14.5) wordt de ziekte levensbedreigend en is een ziekenhuisopname vaak onvermijdelijk in een gespecialiseerde kliniek (bv eetstoornissen U.Z. Gent).

Psycholoog Jan Schrans heeft 18 jaar ervaring met behandeling van eetstoornissen in een gespecialiseerde kliniek. Vermijd een (her-) opname.

toon minder

Gezond eten als therapie i.f.v. psychologische problemen oplossen

Eetstoornis behandeling is een eetstoornis test voor het verminderen van suiker als de voornaamste eetstoornissen oorzaken.
Eetstoornissen: oorzaken ervan vindt men meestal in het verbruik van suiker.

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen: suiker!

De eerste kritiek op de gezondheid- en voedingsindustrie is hun eenzijdige nadruk op de hoeveelheid die men eet (‘teveel calorieën!’). In plaats van op de kwaliteit ervan (de juiste voeding).

Groenten en volle granen bevatten bijvoorbeeld evenveel calorieën als geraffineerde suikers. Maar hun effect op de gezondheid is zoals bekend helemaal verschillend.

lees meer

Suiker

Suiker kent u best als de sneeuwwitte klontjes uit Tienen die u in de koffie doet. De algemene term voor suikers zijn koolhydraten.

Belangrijk bij gezonde suikers zijn de glycemische index ervan (hoe snel de suikers de glucosespiegel doen verhogen in het bloed), de antioxidante werking (beschermt ons tegen luchtvervuiling, ontstekingen, ouder worden,…) en de bijhorende nutriënten (vitamines, mineralen,metalen,…) die ze bevatten.

Soorten suikers

Koolhydraten bestaan uit ketens van glucose, fructose en/of galactose. Er bestaan complexe koolhydraten (in granen, groenten, aardappelen, noten,…) die vooral uit ketens van glucose bestaan en niet zoet zijn (!).

Middellange koolhydraten zijn ketens van fructose (in groenten, bonen, granen,…), zijn zwak zoet en zeer belangrijk voor onze darmen.

Korte koolhydraten bestaan uit ketens van glucose , fructose en/of galactose.Deze laatste zijn zoet van smaak en vooral de fructose is hierin ongezond.

Gezonde en gevaarlijke suikers

Eerder dan de hoeveelheid suiker die men verorbert is het de kwaliteit van de suiker die belangrijk is. 

Een studie van het Westerse raffinageproces van graan maakt dit ook duidelijk: elke graankorrel wordt ontdaan van zijn kiem en zemel tot enkel nog een leeg meellichaam, een letterlijk wit product overblijft: hoge glycemische index, geen nutriënten of antioxidanten, geen vezels.

Deze letterlijk gebakken lucht kunt u eten onder de vorm van wit brood, bruin brood, witte rijst, koek en gebak, donuts, baguettes, sandwiches.

Suiker= energiebron

Wat is het belang van nutriënten?

Ons lichaam werkt als een klassieke verbrandingsmotor.
Met brandstof onder de vorm van glucose die door verbranding in onze lichaamscellen het lichaam van energie voorziet. Daarbij zijn ook de vermelde nutriënten nodig (Vit B, magnesium, metalen,…) die de verbranding mogelijk maken na toevoeging van zuurstof.

Wat gebeurt er nu als de suikers geraffineerd worden? Na raffinage blijft enkel de glucose over, geen nutriënten. Om te kunnen verbranden worden de ontbrekende nutriënten ‘gestolen’ uit het eigen lichaam. Om dus samen met zuurstof en glucose het verbrandingsproces mogelijk te maken in de cellen van ons lichaam. 

Geraffineerde suikers eten is dus roofbouw plegen op het eigen lichaam.

De zoetheid van suiker

Er zijn nog problemen met geraffineerde suikers. Het eten van suikers met een hoge glycemische index veroorzaakt bloedsuikerpieken. Dit wordt deels tegengehouden door bètaglucanen. Dat zijn bepaalde vezels.

U had ondertussen al begrepen dat raffinage ook deze vezels verwijdert uit onze voeding. Deze pieken zorgen voor een verhoogde productie van insuline door de pancreas die na jarenlang overgebruik van geraffineerde suiker leidt tot uitputting van de pancreas met hyperglycemie en hypoglycemie tot gevolg.

Weinig gekend (en vaak ontkend) is dat niet vet maar vooral suiker verantwoordelijk is voor hogere cholesterol in het bloed. En dat in dezelfde lijn niet zout maar suiker de belangrijkste oorzaak van hoge bloeddruk is. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot uitputting van de bijnieren.

Vezels in voeding

Door raffinage verdwijnen ook de vezels uit onze voeding.Ook dit heeft nefaste gevolgen voor onze gezondheid.

In een volgende blog gaan we verder in op deze desastreuze gevolgen van ongezonde voeding op het lichaam, zowel op korte als op lange termijn.

Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen

Suiker als eetstoornis

Wat is goede voeding?

Gezonde voeding als behandeling tegen eetstoornissen? Hoe dan ook, gezonde voeding kan een bijdrage leveren in het vermijden van de zogenaamde Westerse beschavingsziektes.

Zoals auto-immuunziekten (CVS, Crohn, MS,ALS), kanker, hart- en vaatziektes, ADHD en ADD, fibromyalgie,
Met name volkoren granen (mét kiem en vezels) en natuurlijke suikers (mét nutriënten). Liefst biologische groenten en voldoende biologisch fruit.

Impact op het lichaam van verkeerde koolhydraten

Langdurig gebruik van geraffineerd suiker

Er is ondertussen al enig wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit onderwerp. Dit toont aan dat korte, geraffineerde suikers zeer ongezond zijn. En op langere termijn veroorzaken zij allerlei ziektes.

Gezonde natuurlijke suikers

Slecht suiker is gevaarlijker dan zout en vetten. De voedingsindustrie benadrukt dat (geraffineerde) suikers evenveel calorieën bevatten als groenten en fruit.

Maar in tegenstelling tot geraffineerde suikers bevatten deze natuurlijke suikers nog alle nutriënten (o.a. verbranding=energie, vitamines en mineralen), brengen ze anti-oxidanten aan en hebben ze meestal een lage glycemische index.

Gerafineerd ongezond suiker

Geraffineerd suiker zorgt voor hoge bloedsuikerspiegels die de pancreas belasten (bv diabetes type 2) en de bloeddruk en cholesterol doen stijgen, nog meer dan zout of vet dat doen (bv hart- en vaatproblemen)!. Met ook overgewicht tot gevolg.

Overgewicht leidt vaak op zijn beurt tot andere problemen, zoals vetlever, kanker, hart -en bloedvatenproblemen.
Een hoge bloedsuikerspiegel kan leiden suikerverslaving, tot uitputting van de bijnieren (vermoeidheid, stress), aantasting van de tanden etc.

Langdurige gevolgen van suikerinname zijn ook slechte spijsvertering met maag- en darmproblemen, men wordt sneller ziek, suikerziekte, zwak beendergestel. Suiker zorgt ook voor een snellere aftakeling van organen zoals de ogen (cataract), hart, hersenen (bv Alzheimer of Parkinson), snelle veroudering van de huid.

Fructose als sluipend vergif

Minder gekend is de truc van de voedingsindustrie met fructose. Fructose is zoeter en bevat minder calorieën (lagere glycemische index). Beter dus bij obesitas en diabetes? Noops! Geraffineerde fructose is een nutriëntenrover die hart-en vaatziektes veroorzaakt, lever -en darmproblemen geeft, doet verouderen enz. Fructose zorgt niet voor een verzadigingsgevoel waardoor teveel gegeten wordt.

Langdurig gebruik van geraffineerde granen in de voeding

Geraffineerde graan (witmeel) is ontdaan van vezel en kiem. Vezels zorgen voor tragere vrijstelling van suikers en remmen de opname van cholesterol in het bloed. Ze zorgen voor een betere darmwerking en stoelgang. Witmeel (wit en lichtbruin brood, sandwiches etc) verstoren de darmflora, kunnen aambeien en darm uitstulpingen veroorzaken of darmkanker. Ook de immuniteit kan op termijn verlagen.

Vezels zorgen ook voor een tragere vrijstelling van suikers. Gebrek aan vezels doet de bloedsuikerspiegel dus rapper oplopen met overeten en vetzucht als gevolg. Vezels vermijden ook overmatig maagzuur dat voor maagklachten en maagzweren zorgt. Vezels reinigen ook het gebit waardoor men beter beschermt is tegen aantasting van het tandglazuur.

Maak hier een afspraak voor een ander probleem

Zoetstof als eetprobleem

Verbijstering, ongeloof, kwaadheid. Het is moeilijk om het juiste gevoel te verwoorden bij de gevolgen van het vergif dat de voedingsindustrie produceert en verkoopt als ‘zoetstof’.

Zoetstof is vaak aanleiding tot gezondheidsproblemen en eetstoornissen of eetproblemen.
Zoetstof vormt een weinig gekend en onrustwekkend eetprobleem.


Dit is een suikervervanger die ons eten of (fris-) drank ‘light’ of ‘zero’ maakt.

Een gevaarlijk probleem: zoetstof


De voedingsindustrie vertelt graag dat zoetstoffen gezonder zijn dan suiker omdat ze geen calorieën bevatten. Niets is minder waar. De wetenschap leert ons dat in onze voeding zoetstof een gevaarlijk eetprobleem is. Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen kan veroorzaakt worden door zoetstof.


We leggen u de wetenschap uit achter dit gevaarlijk chemisch spul in onze dagelijkse kost.

Zoetstof in voeding: een sluipend gif

Een vaak gebruikte zoetstof is aspartaam.

Een dagelijkse dosis van het basisbestanddeel aspartaam in zoetstof werd getest op ratten. Men deelde de dagelijkse dosis toegediende aspartaam (waarbij ratten net niet dood gingen) door 100 en men kwam uit op 40 mg/kg/dag. Dit is nu nog steeds de bovengrens voor gebruik door de mens, ondanks nieuw en verontrustend onderzoek.

Men vergat te vragen aan de ratten of ze er depressief van werden of dat ze er migraine door kregen. Bovendien bleek jaren later uit (betrouwbaar) onderzoek dat ratten lichamelijk beter (tot zes keer beter) beschermd zijn tegen aspartaam dan de mens. En dat aspartaam kankerverwekkend is bij ratten vanaf 20 mg/kg/dag.

Wetenschappelijke bevindingen van gebruik van zoetstof

Synthetische zoetstoffen zijn volledig lichaamsvreemde chemische verbindingen.
De zoetstof aspartaam, een afsplitsing van brandalcohol (giftig), wordt omgezet tot mierezuur (giftig) en ‘sterk water’ (kankerverwekkend, giftig).
Aspartaam bevat o.a. asparaginezuur.

Het bevat ook feylalanine. Bij verhitting van aspartaam (in de koffie bijvoorbeeld) ontstaat diketopiperazine. Aspartaam zorgt ook voor een hogere afscheiding van incretines.

Eetstoornissen door zoetstof bij de mens

Asparaginezuur zet de hersencellen in overdrive (risico op migraine, epileptische toevallen, hyperactiviteit). Feylalanine verstoort de balans tussen de neurotransmitters in de hersenen (risico op depressiviteit/angst/stemmingswisselingen). Diketopiperazine zou kunnen hersen-en baarmoedertumoren veroorzaken, het zou ook een slechte invloed hebben op de darmflora, en het zou gevaarlijk kunnen zijn voor de foetus. Incretines hebben invloed op de insulinespiegel. Zoetstof wordt vaak aanbevolen bij mensen met diabetes maar het verhoogt integendeel de insulinespiegels!

Onderzoek naar zoetstof eetproblemen bij mensen

Zeer omvangrijk (bv 260.000 mensen) en zeer langdurig (bv 22 jaar opvolgen) betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek toont o.a. 30% meer kans op lymfekanker en beenmergkanker bij mannen die 1 of meer light frisdranken drinken per dag.

Andere studies toonden bij regelmatig drinken van light frisdranken 2.9 keer meer kans op dementie. Drie keer meer kans op een beroerte, 48% meer kans op hart -en vaatziektes bij het drinken van frisdrank. 31% meer kans ook op depressiviteit dan bij het drinken van gesuikerde frisdrank. Dubbel zoveel kans op suikerziekte.

Verder ziet men bij gebruik van light frisdrank een afname van de nierfunctie met 30%. En is er bij 1 frisdrank light per dag 38% groter risico op vroeggeboorte. Er zijn zeer duidelijk aanwijzingen dat men dikker wordt door aspartaam.

Onderzoek door de voedingsindustrie en onafhankelijk onderzoek

100 % van de onderzoeken die betaald worden door de voedingsindustrie vinden Aspartaam veilig. 92 % van de onafhankelijke wetenschappelijke studies vinden klachten en aandoeningen geassocieerd met aspartaamgebruik. Sinds kort (eind 2023) trok ook de WHO aan de alarmbel.

Deze onderzoeken vinden o.a. verbanden met  neurodegeneratieve ziektes zoals MS, dementie en Parkinson. Maar ook epilepsie, autisme, migraine, ADHD. Verder ook depressiviteit en stemmingsstoornissen. Diabetes en metabool syndroom. Hart -en vaatziektes, oogaandoeningen, problemen tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding, lever -en nierziektes. Ook fibromyalgie, C.V.S. e.a.

De wetenschap leert ons dat in onze voeding zoetstof een gevaarlijk eetprobleem is. Vermoedelijk zijn er vele duizenden mensen met een aspartaam vergiftiging. Deels psychologische problemen oplossen is ook mogelijk met behulp van gezonde voeding.

toon minder

Vetten als eetprobleem

In 1953 werden vetten een eetprobleem.Toen een vervalst onderzoek* iets geheel ten onrechte beweerde.

Namelijk dat er een verband is tussen het eten van verzadigde vetten en hart -en bloedvatenproblemen. De rol van geraffineerd suiker en witmeel producten in onze voeding werd daarbij niet in rekening gebracht. Nog steeds maakt de voedingsindustrie winsten met behulp van deze oude leugen.

lees meer

De voedingsindustrie verspreidt sindsdien de verkeerde boodschap, die luidt: verzadigde vetten zijn ongezond, onverzadigde vetten zijn gezond. Dat is pertinent onjuist: ons lichaam heeft zowel verzadigde als onverzadigde vetten van goede kwaliteit nodig.

Zelfs integendeel, verzadigde vetten verdragen beter verhitting en ze beschermen veel beter tegen oxidatie dan onverzadigde vetten! Moedermelk bijvoorbeeld bestaat uit ongeveer de helft aan verzadigd vet… En volkeren die veel verzadigd vet eten kennen nauwelijks hart -en vaatziektes.

De voordelen van verzadigde vetten

Verzadigde vetten zijn nodig voor de celmembranen, ze zijn een efficiëntere energiebron, ze spelen een cruciale rol bij de immuniteit van ons lichaam. Belangrijk zijn verzadigde vetten ook bij de werking van onze zenuwen, bij de opbouw van onze botten, en voor een goede werking van onze longen en nieren.

Het zijn integendeel voor driekwart onverzadigde vetten die onze slagaders verstoppen. Verzadigde vetten doen de zogenaamde ‘hartinfarct-cholesterol’ dalen en ze verminderen het risico op hartader verkalking!

Dat klinkt voor u als vloeken in de kerk? Dan nemen we eventjes de voedingsindustrie onder de loep.

Voedingsindustrie verdient aan ongezonde oliën en margarines

De voedingsindustrie besprong het vermelde onderzoek zoals een hongerige wolf een vet konijn . Waarom? Nogal wiedes. Omdat er veel geld mee te verdienen valt. Elke keuterboer met een drachtige koe kan op ambachtelijke wijze van witte melk ‘goeie’ vaste gele boter maken. Daar valt dus niks mee te verdienen.

Met de slogan ‘verzadigd vet is ongezond’ wordt nog steeds massaal reclame gemaakt voor geraffineerd onverzadigd vet.

Eetstoornis: psychologische problemen oplossen

Onverzadigde vetten echter zijn overwegend plantaardige vloeibare, donkerkleurige oliën. Om daarvan vaste gele smeer -en bakboter of margarine te maken (die lijkt op echte boter!) is een ingewikkeld, duur en vooral zeer ongezond raffinageproces nodig.

Dat behelst gebruik van giftige solventen, alsook persen, bleken, ontgeuren en ontkleuren bij hoge temperatuur, verwijderen van de natuurlijke bittere bijsmaak, wassen en gommen, toevoegen van synthetische antioxidanten. Het verharden van deze bewerkte vloeibare onverzadigde oliën tot vaste (smeer-) boter doet transvetten ontstaan.

En deze zorgen voor meer ontstekingsziektes.  Zoals hart en vaatziekten, kanker, diabetes, obesitas, artrose, oogproblemen, ADD

Maar er is meer aan de hand.

Vet en olie als eetprobleem door teveel omega 6

Bij de beschreven raffinage gaan antioxidanten, vitamines en mineralen verloren en gebeuren er giftige bewerkingen en toevoegingen.

Maar algemeen zorgt de nadruk op het eten van onverzadigde omega 6 olie (o.a. arachideolie, maïsolie, sojaolie, zonnebloemolie, frituurolie, margarines, bakboter,…) in onze voeding voor een disbalans. Een scheve balans tussen omega 6 vetzuren en omega 3 vetzuren.

Toen we nog leefden van de jacht en visvangst was die balans 1-1. Eén omega 3 voor één omega 6. Ongezond wordt het vanaf één omega 3 versus vier omega 6. Momenteel zitten we aan een verhouding 1-17. In U.S.A. is dat 1-25.

Samen met het overdadig gebruik van geraffineerde suikers is het vervangen van verzadigd vet en ‘goede’ boter door vooral omega 6 de hoofdoorzaak van deze Westerse ontstekingsziektes. Vetten werden een eetprobleem onder het valse voorwendsel van gezonder eten.

Het wordt al helemaal cynisch nu men aan die ongezonde margarines en bakboter ook nog eens omega 3 en antioxidanten toevoegt. Eetstoornis behandeling met psychologisch problemen kan soms verholpen worden door gezonde voeding.

*Keys, A. (1953) Atherosclerosis: a problem in newer public health. Journal of Mt Sinai Hospital. July-Aug; 20 (2), 118–139. Over het gevaar van vetten.
**Voeding als eerste medicijn, Dr Geert Verhelst, Reliantie Instituut vzw, te Gent op 08/02/2019

toon minder

Vliegangst therapie:waarom?

Het vliegtuig is na de lift het veiligste voertuig. Maar deze kennis helpt u niet verder bij uw vliegangst. Het is een gevoelsmatig gebeuren, tegen elke ratio in. Vliegangst therapie kan helpen als andere manieren falen.

lees meer

 • Aan vliegangst kunnen andere problemen ten grondslag liggen.
 • Het kan te maken hebben met een gevoel van controleverlies.
 • Beangstigende ervaringen tijdens een vroegere vlucht komen frequent voor.
 • Vliegangst kan ontstaan na een andersoortige schokkende ervaring.

Medicatie of vliegangst therapie bij angst voor vliegtuigen?

Voor mensen die slechts af en toe vliegen kan eenmalige medicatie een goede en gemakkelijke oplossing bieden. Bespreek dit met uw huisarts.

Vliegangst bestrijden in Zaventem

Onze nationale luchthaven te Zaventem organiseert een tweedaagse cursus tegen vliegangst. Deelnemers krijgen informatie en nemen deel aan een heuse proefvlucht.

Psychotherapie en angst om te vliegen

Eenvoudig gesteld zijn er twee behandelingsmethoden voor vliegangst:

– Een eerste bezorgt u informatie over vliegangst, leert u ontspanningsoefeningen en confronteert u dan met die angsten in vivo.

– Een tweede, waar de Psychologenpraktijk voor staat, probeert die angst te begrijpen.

toon minder

Straatvrees therapie

Straatvrees overwinnen zonder de straatvrees betekenis te kennen is moeilijk. Agorafobie tips kunnen helpen maar bij paniekstoornis en agorafobie: oorzaak van angststoornis en sociale fobie of agorafobie behandeling is dan aangewezen.
Straatvrees therapie is weinig bekend.

Bent u bang om op straat te komen? Om in de rij aan de kassa te staan? Of in een overvolle bus te stappen? Om een drukke zaal binnen te stappen? Bevreesd om naar de film, kroeg of toneel te gaan? Deze angst bepaalt uw leven? Straatvrees behandeling helpt u hier vanaf.

lees meer

Betekenis straatvrees en hoe ze overwinnen? Hoe werkt straatvrees behandeling?

 • Een psychotherapeut spreekt over een straatfobie of agorafobie:
 • Een fobie voor sommige plaatsen: pleinen, treinen, rijen mensen, drukte enz.
 • Dat heeft te maken met de grootte, het uitzicht, het desolate of de drukte van de plaats.
 • Straatvrees verschilt individueel sterk. Zoals de meeste psychische symptomen.
 • Psychisch: lichte onwennigheid, controleverlies, depersonalisatie, doodsangst.
 • Vaak doet men een beroep op anderen om hem of haar te vergezellen.
 • Lichamelijke klachten bij straatvrees: stikken, flauwte, trillen, misselijk, hartkloppingen.

Betekenis van straatvrees – behandeling

Straatvrees veroorzaakt een vermijdingsgedrag. Dit gedrag breidt vaak steeds verder uit. Soms geraakt iemand met straatvrees het huis niet meer uit.

Vaak is het voor de directe omgeving een zware last om dragen. Behandeling van straatvrees komt het ganse gezin ten goede.

Straatvrees: tips


Elke psychische klacht kan zeer verschillende oorzaken hebben. Bij pleinvrees is dat niet anders. Psychotherapie? Het is van belang om die oorzaak op te sporen en te begrijpen.

Belangrijk is de agorafobie niet uit te stellen. Dan grijpt de fobie verder om zich heen. Ook voor de familie is dit zeer lastig. Het slorpt een ongelooflijke hoeveelheid energie op. En – zonder straatvrees behandeling – mist u heel veel heel mooie momenten, mensen en dingen in het leven. En ondertussen trekt het leven aan u voorbij.

toon minder

Kinderpsychologen bij echtscheiding:Tips

Kinderpsychologen deden de  laatste jaren heel wat onderzoek naar de gevoelens van kinderen tijdens  de echtscheiding van hun ouders.  Hierna volgen een aantal direct te gebruiken  basistips om hen zoveel als mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van een scheiding.

lees meer

Hoe omgaan met uw kinderen bij een scheiding?

“Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead” (Adele)

Onoplosbare relatieproblemen

Met de beste bedoelingen kiezen ouders ervoor om uit elkaar te gaan. Ze houden zich ondanks de ernstige relatieproblemen voor dat gelukkige gescheiden ouders beter zijn voor het kind dan ongelukkig samenwonenden. Dat is ook in de meeste gevallen  zo.

Maar het loopt niet altijd zoals gepland. De kinderen worden soms de dupe van een echtscheiding.  Midden van openlijk conflict of onderhuidse vijandigheid weet het kind vaak niet meer hoe het voor beide ouders goed kan doen of waar het nog veilig zijn/haar verhaal kwijt kan.

Uw kind verscheurd tussen vader en moeder

Het is een noodzaak voor elk kind om beide ouders graag te zien. Maak dus uw ex niet zwart tegenover uw kind! Het is belangrijk dat u als ouder uw verhaal kwijt kan tijdens of na een scheiding, maar uw kind is niet de geschikte persoon daarvoor.

Zoek steun bij vrienden of bij een eigen psychotherapeut zodat uw  boosheid of verdriet niet over uw kind wordt losgelaten. De slechte kanten van uw ex in het daglicht zetten zorgt er niet voor dat uw kind u liever zal zien, integendeel!

Als uw kind iets vertelt van bij de andere ouder, probeer dan neutraal te luisteren. Gebruik dit niet tegen uw ex, uw kind kan het vertrouwen in u verliezen en geraakt in een onmogelijke en psychisch ongezonde spreidstand tussen beide ouders.

Kinderpsychologie en de wekelijkse verhuis

Kinderen die elke week verhuizen van de ene ouder naar de andere, hebben het daar meestal niet gemakkelijk mee. Ze moeten telkens afscheid nemen en dan weer wennen aan  de andere ouder en diens omgeving.

Daarom  vertonen zij soms ‘moeilijk’ gedrag. Begrijp dat uw ex daarom geen slechte ouder is. De oorzaak van opstandigheid ligt vaker in de wissel dan in slecht ouderschap van de andere ouder.

Voorzie voldoende tijd voor uw kind om zich aan te passen. Het is niet aan te raden om uw kind naar uw ex (of omgekeerd) te brengen kort voor het slapengaan. Algemeen kan gesteld dat hoe jonger het kind, hoe moeilijker langere periodes weg van één ouder (en zeker van de moeder) te overbruggen zijn.

Goede raad van de kindertherapeut

Houd de verhuis van uw kind vooral rustig. Als er moeilijke onderwerpen te bespreken zijn, regel een oudervergadering zonder uw kinderen. Laat uw kind vooral geen getuige zijn van oplopende ruzies. Dit kan schuldgevoelens bij uw kind uitlokken.

Het beste is dat de ouders elkaar tijdens overgang ook echt even (kort) ontmoeten en iets over het verblijf kunnen zeggen. Het doet de kinderen deugd te weten dat hun ouders over hen kunnen blijven spreken. Als dit niet lukt, is een tussenpersoon (bvb familielid dat zich neutraal kan opstellen) of een kindertherapeut soms meer aangewezen.

Als je het liever van een kind zelf verneemt, bekijk dan het filmpje in ons vorig blogbericht.

Kinderpsycholoog-Kindertherapeut

toon minder