ADHD of Autisme

Vaak denken mensen dat ADHD of autisme enkel voorkomt bij kinderen, en niet bij volwassenen. Maar het komt wel degelijk voor bij volwassenen, bij mannen en vrouwen. Vaak worden beide ontwikkelingsstoornissen verward. Dan krijgt men de verkeerde diagnose of merkt de hulpverlener niet dat beiden tegelijk aanwezig zijn.

Verschillen tussen ADHD en ASS

Zowel ADHD (aandachts-hyper kinetisch syndroom) als ASS (autisme spectrumstoornis) zijn ontwikkelingsstoornissen. Dit wil zeggen stoornissen die ontstaan tijdens de (heel) vroege ontwikkeling van de hersenen. Beiden komen voor over de hele wereld in alle culturen en in elke etnische groep. Verder op deze pagina vindt u een overzicht van de symptomen van elk van beide. Bij beide problemen hebben mensen last met aandacht, impulscontrole en ook met sociale interacties. Recent genetisch onderzoek geeft bij beiden aanwijzingen over een mogelijks biologische oorzaak, met name eenzelfde genetische basis. En zoals gezegd komen beide aandoeningen vaak voor bij dezelfde persoon.

autisme en adhd, adhd en autisme, adhd autisme

Overeenkomsten tussen Autisme en ADHD

ASS komt voor bij ongeveer 1% van de bevolking, ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de bevolking. Mensen met ASS vertonen heel dikwijls een heel bijzondere en intense interesse in eenzelfde onderwerp of activiteit. En zij houden dit vaak heel lang (soms hun hele leven) aan. Personen met ADHD daarentegen zijn vaak en voor korte tijd en heel intens geïnteresseerd in heel veel verschillende zaken. Maar zij verliezen die interesse meestal vlug. Een groot verschil zien we ook in hun reactie op verandering. Mensen met ASS voelen een hoge nood aan voorspelbaarheid en routine (sommigen worden heel bang bij een plotse verandering). Terwijl personen met ADHD routine vlug heel saai vinden en daarom dikwijls op zoek gaan naar nieuwe interesses en ervaringen. Mensen met ASS zijn dikwijls ook meer gevoelig voor specifieke zintuiglijke indrukken maar te weinig voor sociale interacties. Bij ADHD anderzijds komt algemene hoog gevoeligheid bij ADHD vaak voor, en is men meestal zeer sensitief voor de andere. En recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er tussen beide aandoeningen grote verschillen zijn in de hersenen.

Andere symptomen bij ADHD of Autisme

De symptomen bij ADHD kunt u verder op deze website vinden. Naast bovenstaande klachten zijn er nog een aantal andere symptomen bij autisme.

Mensen met ASS hebben moeite met sociale interactie, zoals het begrijpen van non-verbale signalen en het aangaan van vriendschappen.

Vaak hebben ze beperkte interesses en stellen zij repetitief gedrag, bijvoorbeeld door het herhalen van bepaalde bewegingen of het vasthouden aan vaste routines.

Overgevoeligheid of onder gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels kennen zij ook, zoals geluiden, temperatuur, texturen of smaken.

Problemen met verbale en non-verbale communicatie tot slot ook, zoals moeite met het onderhouden van een gesprek of het begrijpen van figuurlijke taal.