ADHD symptomen

ADHD symptomen verschillen soms sterk van persoon tot persoon. Ze beïnvloeden zowel in positieve als in negatieve zin vele aspecten van iemands dagelijks leven. Bovendien is er geen enkele klacht die uniek is voor ADHD, alle symptomen kunnen ook afzonderlijk voorkomen of deel uitmaken van een ander syndroom. Dat maakt de diagnose en de behandeling van ADHD soms moeilijk en ingewikkeld. Hierna beschrijven wij de belangrijkste symptomen van ADHD volgens de meest recente wetenschappelijke onderzoeken.

Symptomen van ADHD

ADHD is in essentie een stoornis van de zelfcontrole, en dat toont zich in veel verschillende symptomen. ADHD wordt ingedeeld volgens hun (bekendste) klachten in drie types, het onoplettende (vroeger genaamd ADD, ongeveer 20-30% van de mensen met ADHD), het hyperactieve en het impulsieve type, of een combinatie ervan. Het onoplettende type wordt vaak gemist door leerkrachten en hulpverleners wegens de eerder onopvallende/ongekende symptomen. De klachten veranderen in de loop van iemands leven, vaak vooral tijdens de puberteit, de jong-volwassenheid en de menopauze. Er zijn ook verschillen in symptomen tussen vrouwen en mannen.

Concrete klachten

1. Aandachtsproblemen

Problemen met het uitvoeren van instructies, het voltooien van opdrachten

Vlug afgeleid

Vergeetachtig in dagdagelijkse activiteiten

Problemen met het organiseren van zaken

2. Over beweeglijkheid

Veel bewegen of prutsen aan iets

Moeite om stil te zitten

Heel druk praten

3. Impulsiviteit

Moeite om te wachten op zijn beurt

Het anderen onderbreken gedurende gesprekken of taken

symptomen adhd

Inzichten en behandeling van de symptomen van ADHD

Medicatie (bijv. methylfenidaat), wordt voorgeschreven als symptoombestrijding bij ADHD. Er zijn echter wel vragen te stellen bij het gebruik, vooral ook bij volwassenen en op langere termijn. Daarover is weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Bespreek dit zorgvuldig met uw huisarts. Ook de diagnose en behandeling van andere bij ADHD aanwezige problemen, zoals dyslexie of bipolariteit, is belangrijk bij de behandeling van symptomen van ADHD. Daarnaast adviseren we stellig om ons gezond behandelingsprogramma te volgen. Bij een diagnose door ons Centrum ontvangt u het gratis, of u kunt het kopen op deze website. Voor het dagdagelijks aanpakken van de ADHD symptomen kunt u ook veel leren uit een aantal ADHD boeken die we verzameld hebben.

Symptomen bij volwassenen

Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar ADHD bij volwassenen. Daardoor is er minder zicht op de symptomen van ADHD.

ADHD is een ontwikkelingsstoornis is, de klachten zijn dus zichtbaar in de (vroege) kindertijd. Tijdens de puberteit veranderen ze vaak maar in veel gevallen gaan ze ook door tot de volwassen leeftijd, waarin ze ook nog kunnen veranderen.

De over beweeglijkheid en impulsiviteit neemt af, maar de onoplettendheid neemt vaak nog toe. Wellicht ook door de toenemende drukte en nood aan organiseren op volwassen leeftijd. En de afnemende hulp van het netwerk (bv ouders en leerkrachten). Anderzijds leren volwassenen door toenemende levenservaring ook steeds meer om de concrete klachten aan te pakken. Algemeen zijn de symptomen van volwassen meer subtiel.

Psychologen in de praktijk

Jan Schrans

Erkenningsnummer: 641104942 jan.schrans@gmail.com

Sabine Vranken

Erkenningsnummer: 692109216 psysabinevranken@gmail.com

Erkend door:

Belgische federatie voor psychologen

Psycholoog VVKP

Erkend als:

EersteLijns Psycholoog (ELP)

Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ)

Adres

Waregemsestraat 80 te Nokere

Zikastraat 126 te Geraardsbergen