ADHD Zelftest

ADHD zelftests kan men gebruiken wanneer men de ADHD kenmerken wil uitzoeken die men herkent bij zichzelf. Het kan een eerste, algemene indruk geven of men ADHD heeft. Deze zelftests zijn niet bedoeld als diagnose en moeten altijd worden gevolgd door een professionele onderzoek door een psychiater, neuroloog of klinisch psycholoog.

Zin van een zelftest ADHD:

Een zelftest kan een eerste aanzet betekenen tot het opzoeken van een

professionele diagnose. Bovendien kan de zelftest ook een eerste aanzet

geven tot het zelf uitzoeken welke ADHD symptomen men heeft. Dat kan al enig zicht geven op de situatie. Maar een eigen diagnose stellen is sowieso altijd een heikele opdracht, ook voor hulpverleners.


Nadelen van een ADHD zelftest:

Zelftests voor ADHD zijn niet betrouwbaar en niet valide. Men kan zelf geen diagnose stellen van ADHD met een zelftest. Bovendien is er geen enkel symptoom dat enkel voorkomt bij ADHD. De symptomen van ADHD

die men vaststelt met een zelftest kunnen dus verwijzen naar een andere

problematiek. Bovendien kan iemand met ADHD daarnaast ook andere problematieken hebben. Ook dit kan niet uitgesloten worden door een zelftest. ADHD zelftests zijn dan ook niet voldoende om te beslissen tot een behandeling van ADHD.

ADHD is een ingewikkelde puzzel waarvoor men alle stukjes moet juist samenleggen. Een ADHD zelftest kan daartoe een eerste stap zijn.

Ultrakorte screeningtest in ADHD-ADD Expertise-Centrum Psycholoog-JoVo

1. Voelt u zich doorgaans onrustig? (bijvoorbeeld: gejaagd, moeite met stilzitten, friemelen, veel sporten of beweeglijk zijn)

2. Heeft u doorgaans de neiging eerst te doen en dan pas na te denken? (bijvoorbeeld dingen eruit flappen, te veel geld uitgeven, ongeduldig zijn)

3. Heeft u doorgaans concentratieproblemen? (bijvoorbeeld: snel afgeleid zijn, dingen niet afmaken, snel verveeld, vergeetachtig of chaotisch zijn)

Indien het antwoord op vraag 1 en/of 2 en/of 3 ja is:

4. Heeft u dit altijd gehad? (zolang u zich kunt herinneren, of het grootste deel van mijn leven)

Indien het antwoord op vraag 4 ja is, overweeg dan een professioneel onderzoek naar AD(H)D.

ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling”, p 213, J.J.Sandra Kooij, Pearson Amsterdam, 2020.