Kenmerken van ADHD

Kenmerken van ADHD verschillen sterk van persoon tot persoon. Ze beïnvloeden zowel in positieve als in negatieve zin vele aspecten van iemands dagelijks leven. Bovendien is er geen enkele klacht die uniek is voor ADHD, alle klachten kunnen ook afzonderlijk voorkomen en tegelijk deel uitmaken van een ander syndroom. Dat maakt de diagnose en de behandeling van ADHD soms moeilijk en ingewikkeld. Hierna beschrijven wij de belangrijkste klachten van ADHD volgens de meest recente wetenschappelijke onderzoeken.

Subtypes van ADHD

Er bestaan drie types, ook subtypes genaamd, van ADHD:

ADHD van het onoplettende type (vroeger genaamd ADD) met o.a. aandachtsproblemen, dromerigheid en vermoeidheid.

ADHD van het hyperactieve en impulsieve type met o.a. tomeloze energie en risicogedrag.

MetADHD van het gecombineerde type of de twee vorige gecombineerd

Symptomen ADHD

  • Aandacht tekort problemen hebben te maken met de aandacht vasthouden bij opdrachten of activiteiten. En het heeft ook te maken met luister -en leesproblemen, en problemen met het afwerken van taken.
  • Hyperactiviteit is het overdreven veel bewegen zonder echt stil te kunnen zitten. Een voortdurend gejaagd gevoel en een moeite om de slaap te vatten door lichamelijke onrust.
  • Impulsiviteit betekent het zonder veel vooraf na te denken dingen doen of zeggen. Zoals het voortdurend onderbreken van andereen, het op de eigen beurt niet kunnen wachten, of het ondoordacht zaken eruit floepen. Waarvan men achteraf dan spijt heeft.
  • Volwassenen zijn vooral snel afgeleid, vergeten en verliezen zaken. Ze maken veel domme foutjes en zitten met een permanent gevoel van onrust. Zowel lichamelijk als in het hoofd. Ze stellen impulsieve daden.

Samengevat en juister kan men stellen dat mensen met ADHD een probleem van zelfcontrole hebben. En dat het zich uit in uiteenlopende symptomen.

Oorzaak ADHD

Op heden is er weinig consensus over wat nu precies de oorzaak is van ADHD. Het is een ingewikkeld samenspel van vooral genetische factoren. Maar ook van neurologische factoren en van oorzaken die te maken hebben met de omgeving. We leggen hier kort uit wat daarmee bedoeld wordt.

Genen spelen hierin een heel erg belangrijke rol, daar is men het ondertussen wel ongeveer over eens. Men ziet bijvoorbeeld dat de kans dat iemand ADHD heeft toeneemt naarmate er meer van diens familieleden ADHD hebben. Ook tweeling onderzoek ondersteunt dit.

Neurobiologisch betreft het bepaalde typische afwerkingen van de hersenen. Met daarin de de rol van een paar transmitters. Dat zijn stoffen die de uitwisseling van communicatie tussen hersencellen verzorgen.

Er zijn ook verbanden maar echter weinig wetenschappelijk bewijs dat omgevingsfactoren bijdragen aan het ontstaan van ADHD. Zoals druggebruik of alcohol van de moeder tijdens de zwangerschap, zware stress bij de moeder tijdens de zwangerschap. Of ongevallen met hersenletsel op vroegkinderlijke leeftijd, zuurstoftekort van de baby tijdens de bevalling e.a.

Leer de kenmerken van ADHD kennen, de oorzaken, kenmerken, behandeling.

ADHD Test Vrouwen

ADHD toont zich anders op sommige symptomen dan bij mannen. Dit leidt tot onder diagnose, verkeerde diagnoses en dus ook verkeerde behandelingen.

ADHD behandeling

Behandeling bestaat uit medicatie (wij hebben daar een genuanceerde mening over), maar ook uit een behandelprogramma ADHD. Dit bestaat uit gezond leven en het dagdagelijkse aanpassen van de eigen leefgewoontes en van diens omgeving. Wij ontwikkelden een eigen, heel gezond behandelprogramma zonder medicatie. Het is te koop op deze website. Het wordt ook gratis meegegeven bij een diagnostisch onderzoek naar ADHD in ons centrum Psycholoog-Jovo.

Psychologen in de praktijk

Jan Schrans

Erkenningsnummer: 641104942 jan.schrans@gmail.com

Sabine Vranken

Erkenningsnummer: 692109216 psysabinevranken@gmail.com

Erkend door:

Belgische federatie voor psychologen

Psycholoog VVKP

Erkend als:

EersteLijns Psycholoog (ELP)

Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ)

Adres

Waregemsestraat 80 te Nokere

Zikastraat 126 te Geraardsbergen