ADHD en medicatie

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan dat volwassenen voor medicatie best worden verwezen naar een psychiater of neuroloog die getraind is in het onderzoek en de behandeling van ADHD bij volwassenen. Bijna altijd echter starten huisartsen zelf de medicatie, op basis van ons onderzoeksverslag. U contacteert als u zekerheid wil hebben hierover beter vooraf uw huisarts.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om te starten met medicatie als eerste behandeling. Maar de HGR vraagt om de patiënt dit mee te laten bepalen. Wij adviseren aan de arts om bij scholieren (Middelbaar Onderwijs) medicatie voor te schrijven tijdens de lessen en het studeren. Voor studenten (Hoger en Volwassenen onderwijs) raden we aan om dit enkel te doen voor het studeren en de examens. Bijna altijd wordt ons advies gevolgd door de huisarts.

Welke medicatie bij ADHD voor volwassenen

Stimulantia bij volwassenen worden voorgeschreven off-label. Methylfenidaat (Rilatine, Equasym, Medikinet) en als tweede keuze DEX amfetamine wordt voorgeschreven voor de behandeling van ADHD. Medicatie met langdurige werking heeft vaak de voorkeur bij artsen en patiënten. Therapietrouw is daardoor groter en het misbruik ervan kleiner. Derde keuze is atomoxetine (Strattera) bij het niet verdragen of de inefficiëntie van de eerste twee. Vierde keuze: buproprion (Wellbutrin). Er is ook nog Guanfacine maar deze wordt niet aanbevolen. Artsen dienen een afweging te maken tussen de voordelen van het soort medicatie in het bestrijden van de kenmerken van ADHD ten opzichte van negatieve gevolgen van medicatie. Ook houden ze rekening met de onduidelijkheid over de gevolgen van de medicatie op lange termijn.

Medicatie en bijkomende problemen naast ADHD

Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat ADHD bij volwassenen heel vaak (tot 80%) samen voorkomt met andere problemen. Zoals andere ontwikkelingsstoornissen (bv tics, ASS) maar ook verslaving, angsten, stemmingsstoornissen, astma, gedragsproblemen, slaap -en eetproblemen, epilepsie etc. Behalve bij ernstige stemmingsstoornissen mag dezelfde medicamenteuze behandeling worden opgestart. Bij een opstoot van psychose wordt aangeraden om te stoppen met de ADHD medicatie en ze na de opstoot (langzaam) te herstarten. Het lijkt erop dat amfetamine het risico vergroot op psychotische opstoten. Artsen zijn soms terughoudend om medicatie voor te schrijven wegens het risico op verslaving. Het gebruik (en het verdelen) voor recreatie of om de studieprestaties te verhogen is ook een risico dat veel artsen willen vermijden. Bovendien heeft de medicatie minder goede effecten bij verslaafden met ADHD.

Terugbetaling van medicatie

Bij jongeren tot aan 17 jaar wordt Rilatine en Medikinet Equasym XR terugbetaald door de kinder- en jeugdpsychiater en door de kinderneuroloog. Er wordt slecht één vorm van methylfenidaat tegelijk terugbetaald. Voor Rilatine MR 10/40 mg, Concerta, Medikinet of Strattera, Intuniv, is er geen terugbetaling voorzien. Bij kinderen van minder dan zes jaar is er geen terugbetaling. Volwassenen krijgen geen medicatie terugbetaald.

Medicatie vooorschrijven gebeurt -zeker in een eerste fase- vaak in combinatie met andere behandelingen.

adhd medicatie

Psychologen in de praktijk

Jan Schrans

Erkenningsnummer: 641104942 jan.schrans@gmail.com

Sabine Vranken

Erkenningsnummer: 692109216 psysabinevranken@gmail.com

Erkend door:

Belgische federatie voor psychologen

Psycholoog VVKP

Erkend als:

EersteLijns Psycholoog (ELP)

Gespecialiseerde Psychologische Zorg (GPZ)

Adres

Waregemsestraat 80 te Nokere

Zikastraat 126 te Geraardsbergen